بازدید: 71 بازدید
مدیتیشن بی ذهنی

مدیتیشن بی ذهنی

بی ذهنی یعنی هوش و ذكاوت؛

در این مدیتیشن از شما خواسته می شود سخنانی بی معنی،

ناشمرده و تند بر زبان آورید تا بدین وسیله ذهن و فعالیت آن را پشت سر گذارید.

دوستان عزیز، مدیتیشنی كه هم اكنون به شما معرفی می كنم شامل سه بخش است.

بخش اول آن ، همانطور كه گفتم بر زبان آوردن سخنانی بی معنی، نامفهوم، ناشمرده و تند است

تا بدین وسیله ذهن را پشت سر گذارید و طعمی حقیقی از وجود خود را بچشید.

هر آن چه بر زبانتان می رود بگویید و با آگاهی كامل برای مدتی دیوانگی و جنون را تجربه كنید.

اصلاً توجهی نكنید كه آن چه می گویید دارای معنی و منطقی است یا خیر،

فقط تمام آشغال های ذهنی خود را بدین وسیله بیرون بریزید و اجازه دهید فضایی خالی و شفاف در ذهن تان پدیدار شود.

 

مدیتیشن بی ذهنی
مدیتیشن بی ذهنی

در بخش دوم این مدیتیشن ، طوفانی به پا شده كه شما و همه چیز را همراه خود برده است.

بودای حقیقی در وجود شما و در جای خود در سكون و آرامش قرار گرفته است.

شما تنها در حال نظاره كردن بدن، ذهن و هر آنچه در حال اتفاق افتادن است، هستید.

در بخش سوم هنگامی كه من می گویم: «رها كنید!»

تمامی بدن خود را رها كرده و بدون هر گونه دخالت یا تلاشی به زمین بیفتید.

اصلاً ذهن خود را كنترل نكنید. تنها همانند یك كیسه برنج روی زمین بیفتید و كاملاً خود را رها كنید.

دستورالعمل ها

این مدیتیشن را در ابتدا برای مدت هفت روز انجام دهید.

بیشتر بدانیم
تعریف هیپنوتیزم

این مدت به شما كمك خواهد كرد تا به طور كامل تأثیرات آن را تجربه كنید.

می توانید برای هر بخش چهل یا در صورت تمایل بیست دقیقه وقت اختصاص دهید.

 

مدیتیشن بی ذهنی
مدیتیشن بی ذهنی

مدیتیشن بی ذهنی

مرحله ی اول: سخنان بی معنی ، نامفهوم و سریع یا دیوانگی آگاهانه

نشسته یا ایستاده،‌ چشمان خود را ببندید و شروع كنید به بر زبان آوردن سخنان نامفهوم و بی معنی.

هر صدایی كه دوست دارید تكرار كنید ولی توجه كنید به هیچ زبان خاصی صحبت نكنید.

اجازه دهید هر آن چه از درون تان بیرون می ریزد ابراز شود. همه چیز را بیرون بریزید و آگاهانه كاملاً دیوانه شوید.

در واقع با بر زبان آوردن كلمات بی معنی، الگوی ذهنی شما به هم می ریزد و می توانید ذهن خود را پشت سر گذارید.

اجازه دارید هر كاری انجام دهید؛ آواز خواندن،‌ فریاد زدن،‌ صحبت كردن، پریدن، خوابیدن، نشستن، لگد زدن و یا هر كار دیگر.

به هر صورت اجازه ندهید فضایی خالی در سكوت یا سكون اتفاق بیفتد.

اگر نمی توانید سخنانی بی معنی بر زبان آورید تنها صدایی مثل لالالالا… را تكرا كنید ولی به هیچ وجه ساكت باقی نمانید.

نكته ی بسیار مهم این است كه اگر این مدیتیشن را با افرادی دیگر انجام می دهید به هیچ وجه در كار آنها دخالت نكنید.

تنها به آن چه برای شما رخ می دهد توجه كنید و كاری به آن چه دیگران انجام می دهند، نداشته باشید.

مدیتیشن بی ذهنی

 

مرحله دوم: نظاره كردن

پس از مرحله اول كاملاً آرام و ساكت بنشینید و انرژی خود را در درون جمع كنید.

بیشتر بدانیم
جنبه های مختلف کاربرد یوگا

اجازه دهید افكارتان از شما دور و دورتر شوند و سكوت و آرامش عمیقی كه در مركز وجودتان به وجود می آید را تجربه كنید.

تفاوتی ندارد روی زمین یا روی صندلی نشسته باشید ولی مهم این است كه پشت و گردن شما به هر صورت صاف باشد،

بدنتان در آرامش كامل قرار داشته باشد، چشمانتان بسته و آهنگ تنفس تان طبیعی باشد.

كاملاً آگاه و هوشیار باشید و در لحظه ی حال قرار بگیرید.

 

همانند نظاره گری باشید كه بر فراز تپه های دور دست هر آن چه در حال گذر كردن است را نظاره می كند.

افكار شما دائماً به آینده یا گذشته سفر می كنند.

تنها از فاصله ی دور آنها را نظاره كنید، به هیچ وجه درگیر آنها نشوید و سعی نكنید درباره آنها قضاوت كنید.

تنها در لحظه ی اكنون و در حال مشاهده كردن باقی بمانید.

این نوع مشاهده مدیتیشن حقیقی است، آن چه مورد مشاهده قرار می گیرد اصلاً اهمیتی ندارد.

به خاطر داشته باشید در افكار، احساسات و قضاوت هایی كه ممكن است پیش بیایند گم نشوید.

 

مدیتیشن بی ذهنی

 

مرحله سوم: رها كردن

با بر زبان آوردن سخنان بی معنی و نامفهوم از شر ذهن فعال خود خلاص می شوید،

هم چنین با قرار گرفتن در سكوت می توانید ذهن غیرفعال خود را نیز پشت سر گذارید

و در مرحله ی رهاسازی خواهید توانست به ماورا این دو وارد شوید.

پس از مرحله ی نظاره كردن، اجازه دهید بدنتان بدون هیچ گونه تلاش یا كنترلی بر روی زمین بیفتد.

در حالی كه به آرامی دراز كشیده اید عمل نظاره كردن را ادامه دهید،‌

بیشتر بدانیم
آموزش مراقبه پویش بدن در هشت مرحله

در عین حال آگاه باشید كه شما نه بدن هستید و نه ذهن بلكه حقیقت وجودتان چیزی است جدا از این دو.

همین طور كه عمیق و عمیق تر به درون خویش سفر می كنید در نهایت خواهید توانست به مركز وجود خود برسید