مرکز هیپنوتیزم کابوک

چگونگی تاثیر اصوات هماهنگ کننده مغزی

چگونگی تاثیر اصوات هماهنگ کننده مغزی

چگونگی تاثیر اصوات هماهنگ کننده مغزی

 

الگوهای امواج مغزی

الکترو آنسفالو گراف دستگاهی است که فعالیت الکتریکی مغز را نشان میدهد .

آزمایشگاههای متعددی درسراسرجهان با این وسیله مطالعات و تجربیات زیادی برای درک بهتر ۴ الگوی اصلی امواج مغزی ( بتا . تنا . دلتا ) انجام داده اند.

هر فرکانس دارای ویژگی مشخصی میباشد و حالت مشخصی از آگاهی را ایجاد میکند.

امواج بتا ( ۱۴ سیکل در ثانیه و بالاتر) نشان دهنده وضعیت بیماری عادی و هنگامی که توجه فرد جهان خارج میباشد امواج الفا( ۱۳-۸ سیکل در ثانیه)در زمان خیال پردازی مدیتیشن سبک هنگامی که چشمها بسته

هستند . امواج تنا( ۷-۴ سیکل در ثانیه ) در هنگام خواب و مدیتیشن عمیق و امواج دلتا ( ۳- ۵ /. سیکل در ثانیه ) در هنگام خواب عمیق و مدیتیشن های بسیارعمیق رخ میدهد.

مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است که ارتشاعات ناشی از اصوات ریتمبک تاثیر عمیقی روی فعالیت مغزی دارند .

شمنها از اصوات ریتمک متنا وب تولید شده.

توسط طبل برای انتقال اگاهی و سفرهای خارج از کالبد به جهان های درون استفاده میکنند .

راهبان تبتی با استفاده از مانترهای ریتمیک و یکنواخت برای ورود به وضعیتهای مدیتیشن

عمیق استفاده اثرات مشایهی در شنوندگان این مانترها نیز مشاهده شده است . ریتم های مل

ایم و ضربان دار نیز به طریق متشابهی عمل میکنند .در صورت اینکه مورد نظر توسط کامپیوتر تولید میشود بسیار دقیق و یکنواخت بوده و میتوانند برای ایجاد حالت های مطلوب مغزی استفاده شود .

این حالت بسیا شبیه تنظیم کردن یک رادیو روی ایستگاه مشخی میباشد .

با تکنو لوژی اصوات همانگ کننده ی مغزی میتوانیم آگاهی خود را روی دامنه ی وسیعتری از وضعیت های مغزی تنظیم کنیم :

هوشیاری، تمرکز، توجه، * ریلکسیسن ، تجسم ، خلاقیت * الهام ، حافظه ، مدیتیشن* خواب عمیق ، و جدایی آگاهی .

مانند امواج صوتی ، مغز و ارتشاعات مخصوص به خود را داشته و از آنها جهت ارتباط با قسمتهای دیگر بافت عصبی و بخش های مختلف بدن استفاده میکند .

دستگاه EEG با اندازه گیری پالسهای حاصله نورونها که بر حسب سیکل در ثانیه بیان میشود.

بیشتر بدانیم
مراقبه ارتعاشي

امواج مختلف مغزی را تشخیص میدهد همانطور که ذکر شد امواج بتا در حد فاصل۴۰-۱۳

قرار داشته و با تمرکز بالا و هوشیاری توسعه یافته مرتبط میباشد. برخی از دانشمندان عقیده دارند که فرکانس بتای ۴۰ هرتمز کلید ادارک میباشد .

امواج الفا در حدود ۱۲-۷ قرار گرفته ریلکسیشن عمیق مرتبط می باشد ولی نه یک مدیتیشن کامل ، در الفا ما شروع به دستیابی به ثروت عظیم خلاقیت میکنیم که درست در زیر سطح هوشیاری آگاه ما قرار گرفته است الفا در حقیقت دروازه ورود وضعیت های عمیق تر اگاهی میباشد.

همچنین آلفا محل فرکانسی است که به عنوان فرکانس روز نانس میدان الکترو مغناطیسی زمین زمین شناخته میشود.

تتا در حد فاصل ۴-۷ هرتز قرار داشته و ناحیه ی شگفت آوری که میتوانیم آن را مورد مکاشفه قرار دهیم تتا به عنوان وضعیت سایه ی روشن آگاهی نیز شناخته میشود

به طور معمول ما به صورت خیلی گذرا در هنگام بر خواستن از خواب ( دلتای عمیق ) و یا هنگام فرورفتن در آن را تجربه میکنیم .

در رویاهای ، تصویر زنده زنده لحظه ای در مقابل چشم ذهنی در وضعیت تتا رخ میدهند و در این حالت ما مستعد دیافت اطلاعاتی ماورای وضعیت عادی آگاهیمان هستیم .

همچنین تتا دروازهای برای یادگیری و حافظه شناخته شده است .

مدیتیشن تتا باعث افزایش خلاقیت ، تقویت قدرت یادگیری ، کاهش استرس و بیدار شدن قدرت اشراق و توانائیهای دیگری در زمینه ادراک فراحسی می شود .

امواج دلتا در حدود ۴-۰ هرتز قرار می گیرند . دلتا با حواب عمیق مرتبط می باشد .

علاوه بر این فرکانسهای خاصی در محدوده دلتا باعث ترشح هرمون رشد که در بهبود بیماریها و ترمیم بافتها موثر است می شوند.

این امر توضیح دهنده ضرورت یک خواب آسوده و عمیق در فرایند بهبود امراض می باشد .

ریتم ، هماهنگی

ماهیت هستی ریتم است .

هر چیزی در حال حرکت به سوی ریتم اصلی خود می باشد .

از مدارهای گردشی الکترون و پروتون گرفته تا مدارهای عظیم سیارات . ستارگان و کهکشانها ، ریتم در موجودات زنده با وضوح بیشتری مشاهده می شود .

بیشتر بدانیم
مراحل و روشهای مختلف یوگا

از ضربان مداوم قلبی تا سیکلهای تنفسی . حدود فرکانس شنوایی انسان ۲۰۰۰۰- ۲۰ هرتز می باشد .

ما فرکانسهای خیلی پایین را نمی توانیم بشنویم اما می توانیم آنها را به عنوان یک فرآیند درک کنیم .

هماهنگ کردن به معنای این است که ارتعاشات یک شیی می تواند باعث ایجاد نوساناتی با فرکانس یکسان در یک شی دیگر شود .

ریتم های خارجی می توانند یک تأثیر مستقیم بر روی فرآیند های فیزیولوژیک و سایکولوژیک شنونده داشته باشد .

ثابت شده است ریتم های کمتر از ۷۰- ۴۸ سیکل در ثانیه با تغییر الگوهای امواج مغزی باعث کاهش ضربان قلب و تعداد تنفس می شوند .

 

چگونگی تاثیر اصوات هماهنگ کننده مغزی

چگونگی تاثیر اصوات هماهنگ کننده مغزی

چگونگی تاثیر اصوات هماهنگ کننده مغزی

فرکانسهای تداخل دو گوشی و اصوات هماهنگ کننده مغز

اینطور به نظر می رسد که رسیدن به وضعیتهای فوق عادی ، ادراک فرا حسی و توانائیهای فرا روانی نیازمند تمرینات منظم و مداوم تکنیکهای باستانی نظیر مدیتیشن ، مانترا ، یوگا ، اشکال مدرن شده آموزشهای

اسراری مانند ریلکسیشن عضلانی پیش رونده ، خود هیپنوتیزم و بیوفیدیک می باشد .

اما مشکل اصلی آن است که برای رسیدن به نتایج دلخواه با استفاده از این روشها نیاز به زمان طولانی و نظم و پشتکار زیاد می باشد .

اما در حال حاضر راه آسانتری نیز وجود دارد .

تکنولوژی جدیدی که می تواند ما را مستقیما ً به وضعیتهای سود مند مدتیشن و ادراک توسعه یافته هدایت کند – جایی که می توان از قدرت پیوند ذهن و بدن سکوی پرتابی ساخت برای رسیدن به حد اکثر کارایی

ذهنی و بدنی این روش جدید از امواج صوتی برای انتقال شنونده به فرکانسهای برتر آگاهی استفاده می مند. وضعیتهایی از آگاهی که تحولات عمیقی در آن رخ می دهد .

هنگامی که سیکلهای صوتی خالص و دقیق با فرکانسهای متفاوت ا طریق یک هدفون استریو به مغز میرسد دو نیمکره مغزی در هماهنگی با یکدیگر عمل می کنند و در حقیقت سیکنالهای صوتی خارجی شنیده

نمی شود و آنچه که توسط مغز درک می گردد یک سیکنال سوم مجازی به نام فرکانس تداخل دو گوشی است .

بیشتر بدانیم
قانون چرخه ها

سلولهای مغزی در پاسخ به فرکانس تداخلی دو گوشی در هماهنگی کامل با یکدیگر مرتعش می شوند .

اصوات هماهنگ کننده مغزی بدون تلاش زیاد ، فعالیت مغز را بسوی الگوهای بسیار ویژه ، سازمان یافته و منسجمی هدایت می کنند .

این امر باعث دسترسی به وضعیتهای جالب توجه آگاهی توسعه یافته میشود .

هنگامی که سیکنال با فرکانس ۱۰۰ سیکل در ثانیه به داخل یک گوش و فرکانس ۱۱۰ بطور همزمان به گوش دیگر وارد می شود . فرکانس تداخل دو گوشی که توسط مغز درک می گردد تفاضل دو فرکانس مذکور یعنی ۱۰ سیکل در ثانیه خواهد بود .

شما بجای شنیدن دو فرکانس متفاوت ، در واقع صوت ریتمیک و آرامبخشی را خواهید شنید که فرکانس آن ۱۰ سیکل در ثانیه می باشد .

این فرکانس در محدوده ریلکس کننده امواج مغزی آلفا قرار دارد .

علاوه بر هدایت فعالیت مغز به طرف وضعیتهای کاملا اختصاصی نظیر بتا ( تمرکز و ادراک ) و آلفا ( ریلکسیشن و تجسم ) تتا ( مدیتیشین ، یاد گیری و حافظه ) و دلتا ( خواب و شفا ) . آهنگ ریتمیک فرکانسهای

تداخل دو گوشی باعث ایجاد تعادل در نیمکره های راست و چپ مغز شده و و ضعیت جالب توجهی به نام هماهنگی نیمکره ها می شود.

معلوم شده است که پدیده مذکور توام با افزایش خلاقیت ، سرخوشی ، افزایش تمرکز ، آرامش عمیق و افزایش تواناییهای یادگیری می باشد .

با تکنیکهای پیچیده ای فرکانسهای تداخل دو گوشی به صورت چند لایه در کنار یکدیگر قرار می گیرند . این فرکانسها ی چند لایه باعث فعال شدن گروههای مختلف سلولهای مغزی با فرکانسهای متفاوت می شوند.

چگونگی تاثیر اصوات هماهنگ کننده مغزی

فرکانسهای تداخل دو گوشی چگونه باعث تغییر سطح آگاهی می شوند:

فرکانسهای تداخل دو گوشی از طریق سیستم شبکهای فعال کننده مغز بر روی آگاهی اثر میکند .

این سیستم مسئول کنترل بیداری ، توجه و هوشیاری می باشد . تفسیر ، پاسخ و واکنش نسبت به اطلاعات دریافتی توسط سیستم شبکه ای مغز و تحریک تالاموس و قشر مغز توسط آن اداره می شود .

بیشتر بدانیم
فعال کردن چاکراي سوم -مانی پورا چاکرا

همچنین سیستم شبکه ای فعال کننده مغزی مسئول کنترل توجه و میزان هوشیاری می باشد .

گوش دادن به فرکانسهای تداخل دو گوشی باعث ارائه اطلاعات به سیستم شبکه ای فعال کننده مغزی می شود .

این امر به دلیل پذیرفتن فرکانسهای منحصر بفرد دو گوشی موجی شکل به عنوان الگوهای امواج مغزی توسط این سیستم می باشد .

این اطلاعات شامل کاراکتر ، کیفیت و دیگر ویژگیهای حالتی از آگاهی که فرکانسهای دو گوشی رائه می کنند می باشد در صورتیکه تحریکات داخلی بدن ، احساسات ، روحیات ، عقاید و تحریکات حسی خارجی در

تعارض با این اطلاعات نباشد سیستم شبکه ای فعال کننده مغزی وضعیت آگاهی را در تطابق با تحریک فرکانسهای دو گوشی تغییر خواهد داد .

این امر در حقیقت ناشی از کارکرد طبیعی مغز در حفظ هموستاز ( تعادل داخلی ) می باشد . مغز به صورت خود کار و فعالانه کلیه کارکردهای بدن را برای حفظ هموستاز تنظیم می کند.

در طی یک فعالیت طبیعی و مداوم در جهت حفظ هموستاز ، سیستم شبکه ای بصورت فعالانه نسخه برداری قشر مغز از امواج مغزی جاری را زیر نظر داشته و تداوم می بخشد ( مگر اینکه دلیل دیگری برای ایجاد

تطابق با اطلاعات جدید ناشی از منابع داخلی و یا تحریکات حسی خارجی وجود داشته باشد.)

بهر حال بدلیل وجود ویژگیهای مشابه با امواج مغزی طبیعی و تداوم فرکانسهای صوتی تداخل دو گوشی ، سیستم شبکه ای باعث شروع نسخه برداری قشر مغز از تحریکات فرکانسهای دو  گوشی می شود .

با این باور که این فرکانسها در حقیقت امواج جاری مغزی می باشد . با گذشت زمان سیستم شبکه ای محیط داخلی و خارجی بدن و وضعیت آگاهی را به منظور تعیین لحظه به لحظه تناسب آن برای مقابله با

شرایط موجود بررسی می کند .

تا زمانیب که تعارض وجود نداشته باشد سیستم شبکه ای به طور طبیعی به تنظیم کاراکتر ، کیفیت و ویژگیهای آگاهی با اطلاعات حاصله از الگوهای مشابه با امواج مغزی اصوات هماهنگ کننده مغزی ادامه خواهد داد.

[button style=”glass” url=”eshop/music-and-frequency” background=”#4d4db3″ size=”5″ icon=”icon: shopping-basket” scroll_reveal=”scale up 30% reset”]-فروشگاه : موسیقی و فرکانسهای مغزی [/button]

دیدگاه‌ها (2)

 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*

  آواتار علی حیدری علی حیدری مشتری 1399/12/02 پاسخ

  سلام وقتتون بخیر و شادی
  اصواتی که در این پست توضیح داده شده رو از کدوم قسمت سایت میتونم تهیه کنم؟ هرچقدر سرچ میکنم به پستی با این عنوان نمیرسم
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

   آواتار ادمین کابوک ادمین کابوک مدیر کل 1399/12/06 پاسخ

   تمام پکیج های مرکز کابوک بر اساس این اصوات تولید شده
   و فایل صوتی فرکانس خالص واقعا صدای خوشایندی ندارد و حتما باید با روش های مختلف و ترکیب در کلام و موسیقی های مختلف این نوع فرکانس را زیبا و قابل تمرین کرد

سبد خرید
 • سبد خرید خالی است.
0