مرکز هیپنوتیزم کابوک

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بیدار سازی روح

 • افزایش خودآگاهی
 • شروع رویای آگاهانه
 • بیدار سازی حس ششم
 • عمیق سازی تمرین معنوی

 

در واقع خودهیپنوتیزمی از طریق نیمه هوشیار به شیوه های عمیقی با روح، تعامل برقرار میکند.

اگر بخش اصلی زندگی شما، ارتباط با مرکز معنوی است ، این مقاله دقیقاً مناسب حال شماست.

رهاسازی ندای درونی خود:

افزایش آگاهی ، جنبه ی مهم و هیجان انگیز رشد شخصی است.

یک زندگی اصیل همراه با چشم انداز و ماموریت، هدف رشد شخصی است.

هرچه آگاهی شما بیشتر باشد، توانایی بهتری برای تصمیم گیری هایی دارید که منعکس کننده ی خود واقعی شماست.

آگاهی با توجه به هیجانات ، افکار ، نگرش ها ، باورها و چگونگی مشارکت آنها در جهان پیرامون شما شروع میشود.

 

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

 

با تمرینات خودهیپنوتیزمی منحصر به فرد پکیج  خلسه عمیق و شرطی شدن حرفه ایی، به راحتی میتوانید خودآگاهی تان را افزایش دهید.

امکان دارد مایل باشید تا آگاهی خود را گسترش داده و از توانایی های عمیق تر و پنهان تر استفاده کنید.

حس ششم و ادراک فراروانی ، توانایی های درونی هستند که همه از آن بهره برده اند. اما اکثر مردم هرگز کاملاً آنها را پرورش نمیدهند .

احتمالاً نسبت به احساسات غریزی ، حس ششم و شم خودآگاهی دارید و از آنها برای هدایت زندگی تان استفاده میکنید.

هرچه بیشتر از فرآیندهای شهودی و حس ششم آگاهی داشته باشید، تصمیمات شما بیشتر میتواند خود واقعی تان را منعکس کند.

تمرینات منظم با این فایل حس ششم را بالا میبرد.

 

از بیدارسازی حس های برتر بدن و ذهن تان حمایت کرده و دریافت اطلاعات از ذهن نیمه هوشیار و ساخت اطلاعات آگاهانه را افزایش میدهد.

هر کدام از این فایل ها آگاهی از رویای شفاف یا آگاهانه را بالا می برد.

حالت های رویا ، واسطه ی کاملی برای ارتباط ذهن نیمه هوشیار با شما و پیر درون تان هستند.

رویاهای آگاهانه در هنگام خواب به شما این توانایی ها را میدهد: کنترل آنچه انجام میدهید و اینکه چه اطلاعاتی را دنبال کنید.

 

رویای آگاهانه چیست؟

توانایی آگاهی از رویایی است که میبینید. شما می توانید رویا را ادامه دهید در حالی که بر آنچه انجام میدهید و می گویید ، کنترل دارید.

بیشتر بدانیم
تکنیک های تقویت تمرکز و حافظه

 

افزایش حس ششم و ادراک فراروانی

تلقینات پس هیپنوتیزمی

 • هر روز، به هر شیوه ایی، به آسانی اطلاعات فراروانی و بینش شهودی را به دست می آورم.
 • مملو از توانایی فراروانی هستم ؛ ذهن؛ بدن و روح من بیدار هستند.
 • ذهن نیمه هوشیارم قدرتمندانه ، حس ششم و ادراک فراروانی من را بیدار میسازد.
 • چشم سوم من باز است و ادراکات فراروانی من بیدار هستند. از توانایی های خود به بهترین نحو استفاده میکنم.
 • همه چیز را میدانم و میبینم و از آنها برای مزایای مثبت استفاده میکنم.
 • هر روز به هر شیوه ایی ، بیشتر با منبع معنوی ام متحد شده و توانایی بهتری برای دریافت پیام های شهودی و حس ششم دارم.
بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بدن و حس های شما ، اطلاعات بیشتری نسبت به ذهن هوشیارتان دریافت می کنند.

لذت می برید از اینکه بدانید همه اطلاعات دریافت شده در ذهن نیمه هوشیارتان ذخیره می شوند.

توانایی دستیابی به این اطلاعات را دارید… فرا روانی و شهودی تر باشید….

با آرامش بیشتر ، ذهن بازتر و شفاف تری دارید… و آگاهی شما دقیق تر است.

در واقع ، هر زمان می خواهید از چیزی مطلع شوید … همه ی آن چیزی که باید ، آرامش و استفاده از نیمه هوشیار است.

بگویید ” ذهن نیمه هوشیارم قدرتمندانه ، حس ششم و ادراک فرا روانی من را بیدار میسازد.”

 

متعجب می شوید اگر دریابید که … چقدر خوب است آگاهی از چیزهایی که دیگران نمی دانند …

حس هایی که دارید پیام هایی از سوی نیمه هوشیارتان است …

و به حس ها و احساسات غریزی خود اعتماد می کنید…

و از پیگیری اطلاعات دریافت شده ، لذت می برید.

 

 

برداشت ها و اثرات فرا روانی جالب هستند…

هر روز بیشتر می شوند.

شما می توانید چشم سوم خود را احساس کنید …

نقطه ای بین ابروها … باز شده است.

هر روز ، بیشتر می بینید و احساس می کنید…  کاملاً به حس ششم خود اعتما دارید.

با مسئولیت تمام از توانایی های خود استفاده می کنید.

بگویید “چشم سوم من باز است و ادراکات فرا روانی من بیدار هستند. از توانایی های خود به بهترین نحو استفاده می کنم.”

 

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

 

اکنون، رها از باورهای قدیمی و محدود … ذهن نیمه هوشیارتان قدرتمندانه از شما حمایت میکند .

توانایی های خود را افزایش می دهید.

بیشتر بدانیم
روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های سفید

زیرا ذهن نیمه هوشیارتان قدرتمندانه با منبع معنوی شما مرتبط است.

چند لحظه تصور کنید … دوستانی می بینید…سرکار هستند…

در حال حل مشکلات … و اینکه بینش شهودی شما را دنبال میکنند.

بگویید” همه چیز را می دانم و می بینم و از آنها برای مزایای مثبت استفاده میکنم .”

 

هیجان زده هستید… بینش خود نسبت به مشکلات … و اطلاعات بیشتر برای تصمیم گیری را افزایش داده اید.

در واقع ، وقتی از توانایی های خود استفاده می کنید، حس خود بودن دارید… و کاملاً با هدف و مسیرتان یکی هستید.

هر چه بیشتر آرام شوید … لبخند بزنید… می دانید که با منبع معنوی خود در ارتباط هستید …

ادراکات فراروانی و حس ششم ، پیام هایی هستند که نیمه هوشیار از منبع معنوی برای شما می فرستد.

بگویید “هر روز به هر شیوه ایی ، بیشتر با منبع معنوی ام متحد شده و توانایی بهتری برای دریافت پیام های شهودی و حس ششم دارم.” 

  احساس غرور و شادی … احساس کنترل … وقتی به سوی پله ها می روید از ذهن نیمه هوشیارتان قدردانی می کنید…

 

هر زمان احساس میکنید ، بدن تان حساس و هوشیار می شود _ دیدن و شنیدن شدید_ در حال دریافت اطلاعات فراروانی هستید.

بگویید ” هر روز ، به هر شیوه ایی ، به آسانی اطلاعات فرا روانی  و بینش شهودی را بدست می آورم.”

 

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

القای رویای آگاهانه:

تلقینات پس هیپنوتیزیمی

 • به آسانی در رویای خود بیدار میشوم و به رویابینی ادامه میدهم، بر رویایم کنترل دارم.
 • رویای آگاهانه، بوم نقاشی بسیار عالی برای ذهن نیمه هوشیارم است که پیام هایی از منبع معنوی برای من میفرستد.
 • در رویای خود یک ناظر خودآگاه هستم و توانایی مشاهده ی خودم را در حین رویا بینی دارم و هرآنچه می بینم را به خاطر می آورم.
 • به آسانی وارد رویاهای آگاهانه می شوم و به حافظه ام در یادآوری همه ی اطلاعات مورد نیاز از رویای خود اعتماد دارم.
 • هر روز و به هر شیوه ایی ، توانایی ام در رویای آگاهانه، افزایش می یابد.

 

می دانید که رویای آگاهانه بسیار خوشایند است…

در این رویا می توانید مهارت های جدید را بیاموزید…

افرادی را ملاقات کنید …

به مرتبه های معنوی رسیده …

و پیام هایی از منبع معنوی خود دریافت کنید.

 

در رویاها می توانید هر بخش از جهان را کشف کنید…

به هر دوره ی زمانی بروید… و کاملاً همه چیز را بیاد آورید.

بیشتر بدانیم
چگونه قوای ذهنی خود را تقویت کنیم؟

بگویید ” رویای آگاهانه ، بوم نقاشی بسیار عالی برای ذهن نیمه هوشیارم است که پیام هایی از منبع معنوی برای من می فرستد.”

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

 

 

همچنین میدانید… هر چه آرامش بیشتری داشته باشید … ذهن تان بازتر است… حافظه ی بهتری دارید.

در واقع ، هر زمان نیاز به یادآوری چیزی دارید … تنها کاری که باید انجام دهید حفظ آرامش است.

بگویید ” در رویاهای خود یک ناظر خودآگاه هستم و توانایی مشاهده ی خودم را در حین رویابینی دارم و هر آنچه می بینم را به خاطر می آورم.”

 

رویای آگاهانه ، حالت بسیار خلاق ذهن است و می توانید مشکلات بسیاری را حل کرده

با افرادی صحبت کنید که به کمک آنها در حل تعارض نیاز دارید

هر شب که به خواب می روید ، وارد رویای آگاهانه می شوید.

وقتی به خواب می روید ، بگویید به اسانی وارد رویاهای آگاهانه می شوم و به حافظه ام در یادآوری همه ی اطلاعات مورد نیاز از رویای خود ، اعتماد دارم.

کنون، رها از باورهای قدیمی و محدود… ذهن نیمه هوشیارتان قدرتمندانه از شما برای لذت بردن از رویای آگاهانه حمایت می کند.

 

وقتی به خواب می روید، فقط باید بخواهید.

شما می توانید آنرا انجام دهید…

ذهن نیمه هوشیارتان ، ابزار قدرتمندی است ،

بگویید ” هر روز و به هر شیوه ایی ، توانایی ام در رویای آگاهانه ، افزایش می یابد.”

هر شب وقتی می خوابید ، وارد حالت پیش خواب (مرز بین خواب و بیداری) یا آرمیدگی آگاهانه شده اید

و بگویید ” به آسانی در رویاهای خود بیدار می شوم و به رویابینی ادامه می دهم. بر رویایم کنترل دارم.”

 

 

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

در رویاهای خود یک ناظر خودآگاه هستم و توانایی مشاهده ی خودم را در حین رویابینی دارم و هر آنچه می بینم را به خاطر می آورم

 

عمیق سازی تمرین معنوی خود

یکی از مزیت های خودهیپنوتیزمی اینست که تمرین معنوی شما را تکمیل و غنی میکند.

خودهیپنوتیزمی با آموزش چگونگی القا و استفاده از حالت های خلسه ، به شما در یافتن سطوح عمیق تر مراقبه و دعا کمک میکند.

علاوه براین ، همان طور که پیش از این دیدید، خودهیپنوتیزمی ، آگاهی را بالا می برد.

چون آگاهی اولین شرط رشد معنوی است ، ترکیب خودهیپنوتیزمی با تمرین معنوی ، یک مشارکت طبیعی است.

وقتی از این فایل صوتی انحصاری و بینظیر مرکز کابوک برای به عهده گرفتن مسئولیت زندگی خود و غلبه بر رفتارهای اعتیاد آور و افکار محدود کننده استفاده میکنید،

بیشتر بدانیم
روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

با ارزش نهادن به خود و بیان صریح و معتبر رشد میکنید.

موانع رشد معنوی پیش از رشد خود ، از بین می روند.

 

یافتن مسیر و هدف خود

تلقینات پس هیپنوتیزمی

به آسانی مسیر و هدف خود را درک میکنم

هیچ چیز تصادفی وجود ندارد، جایی هستم که باید باشم و کاری را انجام میدهم که باید انجام دهم.

ذهن نیمه هوشیارم قدرتمندانه از من در آگاهی از مسیر و هدفم حمایت میکند.

علائم را تشخیص میدهم و اطلاعات را از رویاها دریافت میکنم.

میدانم کی هستم و با هدف در مسیرم گام برمیدارم . در جای درست و زمان درستی قرار گرفتم.

 

سخن تاثیرگذار:

“هدف اصلی ما در این زندگی ، کمک به دیگران است. اگر نمیتوانید کمک کنید حداقل آسیب نرسانید.”

 _دالایی لامای چهاردهم

 

وقتی به اهداف دست پیدا میکنید با چالش هایی مواجه می شوید،

هر زمان در جای درستی هستید، بایستید و

بگویید ” میدانم کی هستم و با هدف در مسیرم گام برمیدارم. در جای درست و زمان درستی قرار گرفته ام.”

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

من یک موجود معنوی در واقعیت فیزیکی هستم. همه چیز مورد نیاز را در درونم دارم

 

ملاقات با راهنمای معنوی خود (پیر درون)

تلقینات پس هیپنوتیزمی

 • من یک موجود معنوی در واقعیت فیزیکی هستم. همه چیز مورد نیاز را در دورنم دارم.
 • همه جهان یکی است؛ هر وجودی به هم مرتبط است. هر آنچه برای ارتباط با دنیای بیرون لازم دارم در درونم است.
 • از طریق راهنما و پیر درون ، هر روز و به هر شیوه ایی به هدایت معنوی دست پیدا میکنم

بیدار سازی روح با هیپنوتیزم

سخن تاثیر گذار:

“نیازی به معابد و فلسفه های پیچیده نیست. مغز و قلبم ، معابد من هستم؛ فلسفه ی من مهربانیست”

_ دالایی لامای چهاردهم

 

 

وقتی با چالش ها مواجه می شوید ، نور را در درون خود زنده نگه دارید.

هر زمان احساس گم گشتگی یا تنهایی دارید، بایستید و

بگویید ” من یک موجود معنوی در واقعیت فیزیکی هستم. همه چیز مورد نیاز را در درونم دارم.”

 

حداقل مواردی که باید بدانید

 • آگاهی از هیجانات، افکار، نگرش ها و باورها و چگونگی مشارکت آنها در دنیای اطراف شما از طریق خودهیپنوتیزمی افزایش یافته است.
 • حس ششم از طریق خودهیپنوتیزمی افزایش یافته است.
 • حس ششم و ادراک فراروانی، طبیعی و فطری هستند.
 • حالات رویا واسطه ای برای ذهن نیمه هوشیار هستند تا با شما و راهنما ارتباط برقرار کنند. رویای آگاهانه در هنگام خواب ، توانایی کنترل آنچه انجام می دهید و اطلاعاتی که دنبال میکنید را برای شما فراهم می آورد.
 • خودهیپنوتیزمی از طریق القای خلسه، تمرین معنوی شما را تکمیل کرده و این امر توانایی دستیابی به سطوح عمیق تر مراقبه یا دعا را برای شما فراهم می آورد.

  

برگرفته از کتاب خودهیپوتیزمی

          “سینتیا اندروز”

 

دیدگاه‌ها (4)

 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*

  آواتار hossein-rahimi1378 hossein-rahimi1378 مشتری 1400/11/05 پاسخ

  سلام وقت بخیر.درکتاب های استاد کابوک اذکار هفت گانه ذکر شده که استاد از گفتن ذکر هفتم خودداری کردند ودسترسی به ذکر هفتم رو منوط به بررسی حضوری پرتو جو کردند.چطور میشه درحال حاضر که استاد مرحوم شدن به ذکر هفتم دسترسی پیدا کرد.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

   آواتار ادمین کابوک ادمین کابوک مدیر کل 1400/11/06 پاسخ

   اگر این کتاب را از طریق سایت کابوک خریداری کرده اید
   در بخش پشتیبانی تیکت برای استاد آزاد ارسال کنید
   با گرفتن چند مشخصه ذکر هفتم را برای شما ارسال می کنند

  آواتار طالبی طالبی مهمان 1398/08/12 پاسخ

  با سلام خدمت شما.براتون مقدور هست که بصورت ساده راهنمایی کنین که ما با کمک فایل شماره 7 از مجموعه خلسه عمیق و شرطی شدن حرفه ایی بیدار سازی روحی رو که شامل راهنمای درون یا رویابینی اگاهانه یا حس ششم و غیره هست رو ترکیب و استفاده کنیم؟ایا با کمک تلقینات پس هیپنوتیزمی در حین اجرای فایل شماره 7 موارد بالا را تکرار کنیم؟ممنون از شما

   آواتار ادمین کابوک ادمین کابوک مدیر کل 1398/08/19 پاسخ

   هدف این این مجموعه یاد گرفتن مهارت دسترسی به خلسه عمیق است
   و شما می توانید در خلسه عمیق کلیه برنامه ریزی های خود را در ناخودآگاه خود برنامه ریزی کنید
   که شامل حس ششم ، رویابینی و غیره می شود
   البته هر کدام، اصول و قواعد خاصی دارد که باید رعایت شود

سبد خرید
 • سبد خرید خالی است.
0