مرکز هیپنوتیزم کابوک

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

هیپنوتیزم

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید هیپنوتیزم یک حالت فوق طبیعی مغزی است که به طریق مصنوعی ایجاد می گردد.سلولهای مغز در این حالت،آمادگی بیشتری جهت یادگیری چیزهای جدید،خلق تجربیات جدید،خلاقیت و نوآوری دارد.

هیپنوتیزم یک حالت فوق العاده تمرکز می باشد،هرچقدر عمق هیپنوتیزم بیشترشود،تعداد سلولهایی که می توانند روی یک موضوع تمرکز داشته باشند بیشتر خواهد شد و میزان یادگیری به همان مقدار بیشترخواهد شد.

در هیپنوتیزم ما با قدرت اعجاز انگیزتصویر ذهن یا باور روبرو می شویم

،گاها از اینکه تنها تصویر ذهنی یا باور می تواند چه تغییرات شگرفی در مغز انسان ایجاد کند،دچار شگفتی می شویم.تصویر ذهنی در تمام مراحل زندگی اثراتی بر روی انسان می گذارد.ما با تلقینات منفی محیط هیپنوتیزم شده ایم؛

برای اینکه بتوانیم حداکثر قدرت خود را نشان دهیم باید با هیپنوتیزم از خواب بیدار شویم و محدودیت هایی که برای ما ایجاد شده اند را از بین ببریم.اغراق آمیز نیست اگر بگوییم همه انسانها،هر کدام تا اندازه ای تحت تأثیر عقایدی که از دیگران گرفته اند و عقایدی که برای خودشان تکرار شده است و به حقیقی بودنش صحه گذاشته اند؛هیپنوتیزم شده اند.

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

اندیشه های منفی روی هیپنوتیزم ایجاد می شود.آیا هرگز نمایش هیپنوتیزم را تماشا کرده اید.اجازه دهید در این باره با هم صحبتی داشته باشیم:
هیپنوتیزور به بازیکن فوتبال می گوید دستش روی میز چسبیده و او نمی تواند دستش را بلند کند.بازیکن با همه تقلایی که می کند نمی تواند دستش را از روی میز بلند کند .عضلات دست و شانه از زور فشار چون طناب کشیده می شود.

اما دست همچنان از روی میز تکان نمی خورد.
هیپنوتیزور به قهرمان وزنه برداری می گویدتوانایی بلند کردن مدادی را ندارد،وزنه برداری که در حالت عادی۳۰۰ کیلوگرم را بلند می کند،از بلند کردن یک مداد عاجز می ماند.
شگفتی مسئله جایی نمایان می شود که هیپنوتیزم ،ورزشکار را ضعیف نمی کند.به صورت بالقوه قدرت همیشگی اش را حفظ می کند.اما بدون اینکه بداند،در جهت مخالف خود تقلا می کند.از یک سو سعی می کند مداد را بلند کند و از سوی دیگر هم عضلاتش منقبض می شود.
در آزمایش،قدرت ورزشکار را روی دستگاه قدرت سنج اندازه گرفتند و عدد۱۰۰پوند به دست آمد.هر چه ورزشکار فشار بیشتری آورد،عقربه از عدد ۱۰۰ پوند جلوتر نرفت.در هیپنوتیزم به او تلقین شد که فرد بسیار قوی می باشد،مجدداَقدرت بازوی وی اندازه گیری شد،این بار عقربه قدرت سنج روی ۱۲۵ متوقف شد.

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

برقرار کردن عادات تندرستی با خود هیپنوتیزمی

هر روز صبح قبل از صبحانه  به خود یادآوری کنید که می خواهید از امروز  تندرست باشید . از سلامتی خود آگاه شوید .  ما پیشنهاد نمی کنیم  که برای هر درد یا ناراحتی  نگران باشید ، منظور ما این است که مواظب باشید چه می خورید ، چقدر می خوابید ، و یا امروزه چند نخ سیگار کشیده اید . این نوع مشغولیت ذهنی درباره سلامتی روزانه  ، پاداشهای خود را به دنبال دارد ، به طوری که ۱۵ دقیقه جلسه سلامتی خود هیپنوتیزمی در هر روز صبح به شما کمک خواهد کرد وسوسه پرخوری ، نوشیدن مشروبات مضر و یا کار کردن بیش از حد لزوم  را کنترل کنید .

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

یادآوری های سلامتی روزانه

با استفاده از فن تلقین  پس هیپنوتیزمی ، موارد زیر را برای خود تکرار کنید  :

۱ . بخشی از روز را به بهبود سلامتی ام اختصاص خواهم داد .

۲ . بخشی از روز را به بهبود فکرم اختصاص خواهم داد .

۳ . به نوعی تمرین روزانه معتدل مشغول خواهم شد .

۴ . مواظب خواهم بود که در ساعت منظم و معقول به تختخواب  رفته ، خواب و استراحت مورد نیاز را داشته باشم .

۵ . خوب خواهم خورد ، غذای سالم ، و نه پرخوری یا زیاده روی در غذا که  برای سلامتی ام مفید نیستند .

۶ . قوانین عمومی پاکیزگی را رعایت خواهم کرد  .

۷ . با قوانین پزشک و پزشکم برای  معاینه عمومی به طور متناوب مشورت خواهم کرد .

۸ . هر روز ، زمانی برای تفریحی آرامش بخش در جهت موازنه کار و تفریح روزانه خواهم گذاشت .

۹ . عاداتی را که موجب می شوند بهتر فکر کنم و بهتر احساس کنم پرورش خواهم داد .

توضیح : پیشنهاد می کنیم که نکات فوق در مورد سلامتی را روی کارتی کوچک بنویسید و هر روز  صبح هنگام تمرین هیپنوتیزم در بیداری آنها را بلند بخوانید . از این طریق  فکر  خود را روز به روز شرطی خواهید کرد که سلامتی شما را بهبود بخشد . امتحان کنید .

 

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

چگونه ترس را از طریق  خود هیپنوتیزمی کنترل کنید

بهترین را برای غلبه بر هر نوع ترسی ، بررسی و درک آن است . همان طور که بارها گفته ایم ، دانش قدرت است . دانستن اینکه چرا می ترسید و ترستان از چه زمانی شروع شده ، نیمی از مبارزه است . اگر مایلید ترسی ناخوشایند یا تنفری بخصوص را از بین ببرید ، از روش چهار گام اصلی خود هیپنوتیزمی  استفاده کنید . در هنگام خود تحلیلی ، از خو د سوال کنید :

آیا ترس من یک عکس العمل شرطی نسبت به چند عکس العمل ناخوشایند قبلی است ؟

برای مثال ، بیماری تعریف می کرد که در سن ۱۲ سالگی موش را که برادرش برای شوخی در زیر بالش او قرار داده بود پیدا کرده ، از دیدن آن ناگهان ترسیده و فریاد کشیده است . از وقتی این حادثه  اتفاق افتاده او همیشه با این فکر که موشی در زیر بالش اوست دچار کابوس شده و با ترس از خواب بیدار می شود .

همچنین از خود بپرسید : آیا ترس من ترسی پنهان شده یا ترسی تغییر شکل یافته از چیزهای دیگر است ؟

دختری مجرد که از کثیفی ترس بیمارگونه داشت لازم می دانست دستهایش را مرتباً بشوید .

در بررسی مورد او ، کشف شد که ترس واقعی یا نیمه خودآگاه او ، ترس از آلودگی معنوی بوده است .

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

اغلب اوقات ترس نابهنجار ، بازنمای مسایل ناخوشایند و سرکوبشده است . ترس وظیفه معینی می دهد ، و قصه دارد ترسی کاملاً متفاوت را ، که برای خودآگاهی  ما بسیار دردآور است ، پنهان یا جابجا کند ؛ به معنای دیگر ، ترس بیمارگونه مشکلی از مکانیزم گریز از کشش درونی ذهنی است .

ترسهای بیمارگونه اغلب می توانند در تجربیات فراموش شده یا سرکوب شده قبلی ردیابی شوند .

خود تحلیلی می تواند به شما کمک کند ریشه ترس و تنفر غیر عادی خود را ردیابی کنید . در زمانی که در مرحله خواب مصنوعی خود القا شده هستید ، باید بتوانید دلایل مهم اصلی را که فراموش یا سرکوب شده بود و ممکن است دلیل ترس فعلی شما باشند ، به یاد بیاورید .

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

با هیپنوتیزم از تنبلی بیدار شوید

دوباره زنده کردن احساسی ریشه ترس و برهنه کردن معنی نیمه خودآگاه ترس ، با استفاده از فنون خود هیپنوتیزمی، باید شما را از اضطراب آسوده کند شما می توانید برای کنترل این عمل تلقینهای پس هیپنوتیزمی مانند : شجاعت در تمامی انسانها عمومیت دارد ، من همیشه شجاع و با اعتماد بنفس هستم ، با درک ترسهای بیمارگونه ، شناختن آنها و انجام کاری در مورد آنها ، می توانم  آنها را کنترل کنم ، من با شجاعتم تمام عادات بدم را از بین خواهم برد، به خود اطمینان خواهم داد که خود هیپنوتیزمی می تواند به من کمک کند تا عادت شجاع نبودن را از بین ببرم ، همان طور که می تواند کمک کند عادتهای ناخواسته دیگر را نیز از بین ببرم را به خود القا کنید .

 

بیشتر بدانیم
تکنولوژی علوم امواج مغزی

 

 

 

دیدگاه‌ها (0)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*