بازدید: 62 بازدید
هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی

هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی

همان طور که می دانید ، همه مردم همیشه شیفته هیپنوتیزم بوده اند .  خوشبختانه مردم نسبت به واقعیتها و افسانه های هیپنوتیزم ، دانش بیشتر و بیشتری بدست آورده اند . چیزی که هیپنوتیزم صحنه نامیده می شود ، مانند نمایش کوتاه از دوران قدیم ، در حال معدوم شدن است .

امروزه مجلات از چیزهای شگفت انگیزی که  هیپنوتیزم می تواند انجام دهد ، گزارش می دهند . اکنون هیپنوتیزم ثابت می کند قدرتی در هر شخص وجود دارد که قدرت فکر خوانده می شود ، قدرت فکر کن مثبت درباره هرچه که دوست دارید . استفاده از این نیرو  یا قدرت درونی ، مردم را قادر می سازد که درد را تحمل کنند .

برای مثال ، هیپنوتیزم برای کمک به تسکین دردهای سرطانی وخیم با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است . مجله LIFE مقاله ای به نام استفاده از هیپنوتیزم برای بیماری سرطان انتشار داده است .

هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی همچنین می توانند برای ترک عادات ناخواسته ، پرورش اعتماد به نفس غلبه بر ترس و… مورد استفاده قرار گیرند . هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم بر این اصل که هر مسئله فکری با فکر درمان می شود عمل می کند . نتایج بر حسب  آمادگی هر فرد در برابر تلقین پذیری متفاوت است ، هر کس می تواند با تمرین و انگیزه کافی به یک مطیع خوب تبدیل شود .

استعدادهای انسان نامحدود است

دکتر میلتون کلاین مدیر پژوهشهای هیپنوتیزم دانشگاه لانگ آیلند ، عقیده دارد که فایده و ارزش هیپنوتیزم به همان اندازه گنجایش استعدادهایی ( Capacities ) که انسان تابع آن است ، نامحدود هستند .

هیپنوتیزم دارای توانایی های بسیار زیادی به عنوان یک نیروی قابل استفاده دایمی است .

ضمناً ، هیپنوتیزم مورد پذیرش شورای سلامت روانی انجمن پزشکی بسیاری از کشورها قرار گرفته و بسیاری از پزشکان امروزه از آن به عنوان یک روش قابل قبول برای درمان ناراحتی های مزاجی معین استفاده می کنند .

خود هیپنوتیزمی دقیقاً راه میان بر خوبی به سوی اصلاح خویش است ، که ما را قادر می سازد راه جدید فکر کردن و زندگی موفقیت آمیز را بیابیم .

هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی
هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی

خود هیپنوتیزمی اتوماتیک کار می کند

مایلیم خود هیپنوتیزمی را با یک ماشین لباسشویی ( عمومی ) مقایسه کنیم . خانم یا آقا لباسهایش را در ماشین  می گذارد ، سکه را در جای مخصوص قرار می دهد و ماشین بقیه کارها را در حالی که او راحت روی صندلی نشسته است و کتاب یا مجله ای می خواند ، انجام می دهد .

بیشتر بدانیم
فراتر از بیت بینورال

در خود هیپنوتیزمی ، بعد از این که شما آرام شدید و فکرتان را ( ماشین لباسشویی ) از مشکلات مخصوص خود ( رختشویی ) آزاد کردید ، آنگاه روش صحیحی را که باید انجام دهید به ضمیر نیمه خودآگاه خود تلقین می کنید ( گذاردن سکه در جای مخصوص ) .

شما وقتی در حالت خواب  مصنوعی هستید ، این عقیده را که مشکلاتتان را کاملاً  تجربه کردی اید به خود تلقین می کنید و بقیه  را ضمیر نیمه خودآگاهتان انجام خوهد داد و تلقینهای پس هیپنوتیزمی را که شما به خوداتان می دهید  عادت فکر کردن مثبت خواهد شد و راه حل مشکلات شما اتوماتیک وار در ضمیر  ناخودآگاهتان ظهور می کند .

سعی کنید بیاندیشید فکرتان یک فکر خود شفا است . وقتی که در اثر خراشی از بدنتان خون می آید ، طبیعت برای کمک به متوقف کردن خونریزی ، بسته شدن زخم و حمایت در مقابل  عفونت پوستی روی زخم و حمایت در مقابل عفونت ، پوستی روی زخم ایجاد می کند ، این عمل اتوماتیک انجام می شود . ما معمولاً به وسیله پاک کردن با مقداری داروی ضد عفونی و به کار بردن باند به طبیعت کمک می کنیم .

فکر نیز کوشش می کند که یک زخم روانی ( نا امیدی یا عجز ) را اتوماتیک به وسیله یادآوری این نکته که بدبختی خود را می توانیم بگذرانیم و خواهیم  گذراند ، شفا بخشد . ولی شما می توانید به فکر کمک کنید و درمان را تسریع بخشید ، به این طریق که به فکرتان خود تلقینهای مثبت بدهید و در نتیجه اجازه دهید ضمیر نیمه خوآگاهتان بداند شما می خواهید او برایتان چه انجام دهد .

ضمیر نیمه خودآگاه بقیه را اتوماتیک وار انجام داد . به یاد داشته باشید ،  همه ما قدرت داریم و اگر از آن بیشتر و بهتر استفاده کنیم ، برایمان کارهای شگفت انگیزی انجام می دهد . وقتی مشکلی دارید که مضطربتان می کند ، آن را برای خود آسانتر کنید . وقتی ضمیر نیمه خودآگاهتان کار را برایتان انجام می دهد ، شما آرام باشید .

هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی
هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی

ده نکته اصلی در خود هیپنوتیزم

۱ . هیپنوتیزم حالت شبه خواب یا رویا مانندی را بیان می کند که هیپنوتیزم کننده روی مطیع ( هیپنوتیزم شونده ) انجام می دهد . این عمل همچنین می تواندتوسط خود شخص انجام شود .

بیشتر بدانیم
آئینه نفرت و نداشتن اعتماد به نفس

۲ . در حالت خواب مصنوعی پذیرش داوطلبانه به تلقین در شخص یا بیمار به وجود می آید .

۳ . هیپنوتیزم علم واقعی و فن افزایش حالت تلقین پذیری در یک مطیع است .

۴ . پدیده هیپنوتیزم با اصل افزایش  آمادگی خودتلقینی عمل می کند  .

۵ . هیپنوتیزم  مستلزم میل به هیپنوتیزم شدن ، فبولی تلقین ، انگیزه و اعتماد به هیپنوتیزم کننده است .

۶ . هیپنوتیزم و خواب با هم تفاوت دارند .

۷ . پدیده هیپنوتیزم می تواند تقریباً بر همه کس القا شود .

۸ . بسیاری از ما به طور غیر عمد اصول خود هیپنوتیزمی را در زندگی روزانه مان به کار می بریم .

۹ . خود هیپنوتیزمی روش یا فنی است که شخص را در حالت تلقین پذیری قرار داده و او تلقینهای سودمند و سازنده را بدون بحران  قبول می کند .

۱۰ . خود هیپنوتیزمی یعنی تسلط به خود یا راهی میان بر به خود بهبودی و زندگی موفقیت آمیز

هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی
هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی

درمان با خود هیپنوتیزم

این موضوع پذیرفته شده است که حالت هیپنوز اساسا خود هیپنوتیزم است،یعنی پذیرش بی قید وشرط تلقینات هیپنوتیزور از جانب سوژه(فرد هیپنوتیزم شونده)که تا حد زیادی منجر به حالت خلسه یا ترانس می شود.دلایل زیادی برای تقویت این نظر وجود دارد.

البته سوژه متوجه نمی شود که این پذیرش بی قید وشرط تلقین از جانب اوست که القای حالت خلسه را ممکن می سازد،زیرا تلقین موفقیت آمیز به ندرت به معنی واقعی کلمه قابل درک و احساس است.معمولا اکثر افراد بدون آنکه متوجه باشند تحت تأثیر تلقین قرار می گیرند.

تمام هیپنوتیزم ها،خود هیپنوتیزم است.همانطور که بیان شد تمام تلقینات باید توسط سوژه بدون قید و شرط پذیرفته شود.اگر سوژه قبول نکند در حالت هیپنوتیزم قرار نمی گیرد.هر چقدر هیپنوتیزور بیشتر شود،تلقینات را طوری ارائه می دهد که سوژه فکر می کند که خودش می خواهد این کار را بکند یا اینکه هیچ گونه دخالتی در آن ندارد.در هردو صورت هیپنوتیزم اتفاق افتاده است.

تلقین به خود،در زندگی روزمره به شکل قضاوتها وپیش داوریها نمایان می شود.در اغلب مواقع ریشه یابی تصمیماتی که ناشی از مشاهدات قابل توجیه یا ذهنیتهای منفی است؛آسان نیست.افکاری از قبیل:

بیشتر بدانیم
چگونگی تاثیر اصوات هماهنگ کننده مغزی

هرگز نمی توانم این کار را انجام دهد.”یا”نمی توانم سیگار را ترک کنم هر چند هم که سخت تلاش کنم”اغلب تلقینهای منفی پرقدرتی هستند که عادات بد را پا برجا نگاه می دارند،در صورتی که با جایگزینی تلقینهای مثبت،این عادات تضعیف شده و از بین خواهند رفت.

اگر فردی ،اگاه نباشد که دچار تلقینهای منفی شده است؛بهمین سادگی همه نوع ناراحتی و ناتوانی در خود ایجاد می کند.تلقین،یک شمشیر دو لبه است،و از آنجا که خودهیپنوتیزم شکلی متمرکز از تلقین به خود است،آنانکه خودهیپنوتیزم را آموزش دیده اند می توانند به درمان بیماریها و ناراحتی هایی بپردازند که ممکن است از تلقین های نفی ایجاد شده باشد.

تلقین به خود موفقیت آمیر،بدین دلیل موفقیت آمیز است که راه قضاوت را سد می کند و به ذهن ناهوشیار دسترسی پیدا می کند.دانش و مهارت انجام این کار بخش مهمی از تکنیک هیپنوتیزور را تشکیل می دهد.

از لحاظ ماهیت تمام انواع هیپنوتیزم، در حقیقت خود هیپنوتیزم هستند.اگر یک یا چند نفر توسط فردی هیپنوتیزم می شوند، قدرت جادویی یا ساحرانه ای در کار نیست ، بلکه در این موارد فرد هیپنوتیزم کننده تنها به راهنمایی و هدایت این افراد می پردازد تا آنان خودشان را در وضعیت هیپنوتیزم  شدن قرار دهند.پزشک و درمانگر نباید از حرکات و بیاناتی استفاده کند که در فرد توهم قدرت و یا وجود قدرتهای به اصطلاح ماورایی را برانگیزد .

هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی
هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی

پزشک باید صادقانه بر این مطلب تأکید کند که هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی مانند امکانات درمانی دیگر، جنبه علمی داشته و مانند دیگر امکانات به میزان کم یا زیاد، و اکثراّ به نحوی غیر قابل پیش بینی، دارای آثار درمانی است و بالاخره در مورد برخی از افراد هم ممکن است نتیجه کامل و دلخواه را در بر نداشته باشد.که این گونه افراد خیلی کم هستند.

 از طریق مطالعه کتاب های معتبر و هم می توان به درجاتی از توانایی در زمینه خود هیپنوتیزم  دست یافت، ولی معمولا تنها از طریق “شرطی شدن” است که یک فرد می تواند به  صورت علمی و کاربردی با خودهیپنوتیزم آشنا شود.

خودهیپنوتیزم یک وسیله درمانی و آرامش بخش پرقدرت است که اگر فردی سالم و دارای قدرت قضاوت و تفکر عادی، آنرا یادبگیرد؛ و دور از توهم قدرت و باورهای ساحرانه در جهت اهداف درمانی و تغییر در الگوهای رفتاری نامناسب آنرا به کار ببرد، هیچگونه خطر و عارضه ای ندارد.

بیشتر بدانیم
ریلکسیشن، تکنیکی موثر

برای رسیدن به استعداد و قابلیت در خود هیپنوتیزم ، پزشک یا فرد آشنا به جنبه های علمی و عملی، کسی را که می خواهد خودهیپنوتیزم یاد بگیرد، چند بار در شرایط خلسه هیپنوتیزمی قرار می دهد، و تا حد ممکن تعلیم ، به عمق و عمقتر می کند و زمانی که تشخیص داد شخص تحت تعلیم، به عمق  مناسبی از خلسه رسیده ، اورا برای هیپنوتیزم شدن سریع “شرطی” می کند.

برای اینکه فردی این مراحل را طی کند، به طور متوسط باید ۲۰ تا ۳۰ جلسه تمرین خودهیپنوتیزم داشته باشد پس از پایان این دوره آموزشی ، او می تواند در مدت بسیار کوتاهی – مثلاّ یک دقیقه – بایک روش که شرطی شده- مثلاّ کشیدن۷ نفس آرام و عمیق –در شرایط آرامش عمیق قرار بگیرد.

در مجموعه آموزشی خودهیپنوتیزم که آماده کرده ایم شش تمرین عملی خودهیپنوتیزم قرار دارد که شما باید هر تمرین عملی را در ۱۰ جلسه انجام دهید و در پایان جلسه شما کاملا شرطی میشوید و به راحتی مثلا در عرض یک دقیقه و با چند نفس عمیق به مرحله هیپنوتیزم قرار میگیرید.

هرچند فرا گیری خودهیپنوتیزم وقتگیر است، ولی در نهایت ارزش همه این وقت ها را دارد.در این شرایط پس از هدایت و راهنمایی این مجموعه، متن لازم برای درمان و مداوای بیماریها و ناراحتیهای رفتاری که با هیپنوتیزم قابل درمان می باشند، در اختیار بیمار گذشته شده، در مورد نحوه درمان نیز توصیه و راهنمایی لازم به عمل می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
سلام: چطور میتونم کمکتون کنم