مرکز هیپنوتیزم کابوک

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

هیپنوتیزم

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

خود هیپنوتیزمی در حالت بیداری می تواند با تمرین آرامش که توسط خودتان به وجود آمده ، مانند بستن چشمها و سپس باز کردن  آنها ، و یادآوری به خود که هنوز در حالت خواب مصنوعی انجام شود . اکنون ، شما آماده هستید که با صدای بلندی در ذهن خود هر تلقین سودمندی را که مایلید انجام دهید .

خود هیپنوتیزمی در حالت بیداری می تواند با تمرین آرامش که توسط خودتان به وجود آمده ، مانند بستن چشمها و سپس باز کردن  آنها ، و یادآوری به خود که هنوز در حالت خواب مصنوعی انجام شود . اکنون ، شما آماده هستید که با صدای بلندی در ذهن خود هر تلقین سودمندی را که مایلید انجام دهید .

چگونه خود را از حالت خواب مصنوعی بیدار کنید

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

بعد از اتمام تلقینهای پس هیپنوتیزمی به خود ، در شبه خواب  یا حالت بیداری ، می توانید به خودتان بگویید که در شمارش آهسته تا ده ، خود را با این احساس خوب از حالت خود هیپنوتیزمی  بیدار خواهید کرد که از کاربرد تلقینهای بخصوصی که به خود داده اید بی اندازه سود خواهید برد .

همیشه این مطلب را به یاد داشته باشید

اگر از وقوع حادثه ای اضطراری در هنگام خود هیپنوتیزمی هراس دارید ، به شما اطمینان می دهیم که به مرحله ناخودآگاهی  نخواهید رسید ، بلکه همیشه از همه چیز در آن زمان که اتفاق می افتد آگاه بوده و همیشه قادر خواهید بود هر وضع غیر منتظره ای را که ممکن است به وجود بیاید کنترل کنید .

برای نمونه ، اگر واقعه پیش بینی نشده ای رخ دهد ، مثلاً شما دود آتش را استشمام کنید ، یا کسی از شما تقاضای کمک کند ، همیشه قادر خواهید بود حالت خواب مصنوعی را اتوماتیک وار رها کنید و فوراً به وضع اضطراری عکس العمل  نشان دهید . این مسئله که بدانید غریزه صیانت نفس  در تمام مدت  خود هیپنوتیزمی حکمفرماست ، مایه تسلی خاطر است .

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

یک هشدار

در واقع بسیار غیر عاقلانه است که شخص بیمار ، در حالی که طبیعت بیماری یا دلیل بیماری اش را نمی داند سعی کند خود را با خود هیپنوتیزمی معالجه کند و در نتیجه پیشنهاد  می کنیم ابتدا با پزشک خود تماس بگیرید تا او مشخص کند که آیا درد شکم شما به دلیلی آپاندیس است یا تنش ، یا سردرد شما ناشی  از وضع  جسمی است ، یا سرفه  شما نتیجه سیگار کشیدن  مفرط ، برنشیت ، سل یا وضعیتهای دیگری است . ما معتقدیم  اشخاص  فهمیده برای درمان  بیماری خود به مشاور یا بخش مشاوره سایت هیپنوتیزم کابوک یا هر منبع مشابه  دیگر مراجعه می کنند .

بیشتر بدانیم
عوارض و مضرات هیپنوتیزم نمایشی

در نتیجه ،  عاقلانه خواهد بود ابتدا با پزشک خود مشورت کنید و اجازه دهید او مسئولیت تشخیص صحیح بیماری را بر عهده گیرد . پزشک بعد از شناسایی کامل ببماری ، به شما خواهد گفت که از کمک اضافی  با هیپنوتیزم  بهره مند خواهید شد یا خیر . تحت نظارت پزشک و با خود هیپنوتیزمی ، شما بیماری خواهید  بود که بیشتر همکاری می کند ، کمتر  خواهید ترسید و قادر به افزایش تحمل درد یا ناراحتی  خود خواهید بود ، یا به طریقه ای کاملتر از عهده  بیماری بر می آیید .

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

درباره مشکلات احساسی

به همین نحو ، شخص باید از هوش خود برای ارزیابی مشکلات احساسی استفاده کند . ما می دانیم که موارد جزیی وجود دارند که فردی معمولی می تواند با استفاده از درمان  خانگی از عهده آنها برآید ، مانند کاهش بد در بدن ، به کار بردن کمکهای اولیه برای زخمهای مختصر ، یا خوردن آسپیرین برای سردردی خفیف . این مسأله  شامل مشکلات معین احساسی نیز می شود .

برای مثال  ، تمام زوجهایی که در منزل مشکلاتی دارند ، با مشاور  ازدواج مشورت نمی کنند ، یا افراد بسیاری هستند که از عقده حقارت رنج می برند ، ولی به روانشناس مراجعه  نمی کنند . خود هیپنوتیزمی همه درمانی نیست . اگر شما به طبیعت یک بیمار شک دارید باید از شخصی صالح نظر خواهی کرده و از نظر  وی استفاده کنید .

تجربه هیپنوتیزم شدن,مزیتی اضافی

بسیاری از پزشکان ، روانپزشکان ، دندانپزشکها و روانشناسان که برای درمان بیماری خود از روش هیپنوتیزم استفاده کرده و به نتیجه موفقیت آمیز دست یافته اند ، نه تنها دوره های هیپنوتیزمی  را گذرانده و توسط گروه های مختلف در سراسر کشور تعلیم داده شده اند ، بلکه تجربه شخصی از هیپنوتیزم شدن خود دارند . آنها تنها ازاین راه قارد بودند به خود ثابت کنند که هیپنوتیزم  واقعاً چه می تواند انجام دهد وقتی پزشکی اموخته است که چطور حالت خواب مصنوعی را به خود القا کند ، بهتر قادر است به بیمارانش فن خود هیپنوتیزمی را بیاموزد .

بیشتر بدانیم
چه کسانی قادر به انجام هیپنوتیزم هستند؟

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

به عقیده ما بهترین راهی که شما را قارد می سازد تا به فن خود هیپنوتیزمی تسلط یابید این است که تجربه هیپنوتیزم شدن توسط یک پزشک ماهر واجد شرایط را بدست بیاورید  . اگر این کار امکان ندارد ، مرکز هیپنوتیزم کابوک قدرتمند ترین فایل های صوتی هیپنوتیزم را در زمینه های مختلف و برای نیاز های مختلف تولید کرده و شما می توانید با مراجعه به لیست محصولات سایت بهترین گزینه را انتخاب کنید یا با دانلود یک محصول رایگان تجربه هیپنوتیزم شدن را عمیقا احساس کنید شما با گوش کردن به چند نوع از این  پکیج ها  ، مبهوت پیشرفت علم و تکنولوژی در مورد هیپنوتیزم های صوتی خواهید شد .

برای مثال ، در یکی از این دوره ها ، قبل از شروع  کلاس ، پزشکی داوطلب هیپنوتیزم شدن گردید و به او آموخته شد که چگونه می تواند خود هیپنوتیزمی را در منزل  به منظور پیروزی موفقیت آمیز بر مشکل چاقی تمرین کند . او همچنین برنامه ریزی کرده که از فنون خوب مصنوعی در طبابت خود برای کمک به بیماران و مشکلات آنها استفاده کند .

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

منطقی است  که فروشنده ای که به سودمندی محصول خود اعتقاد دارد ، بهتر  قادر است دیگران را به ارزش آن محصول متقاعد کند . شاید این دلیلی است که چرا از روانپزشکان خواسته می شود که خود را به عنوان لازمه ای برای تحلیل دیگران ، روانکاوی کنند . از این رو ، اگر می خواهید هیپنوتیزم شدن را آزمایش کنید ، پیشنهاد می کنیم که هیپنوتیزم شدن خودتان  را تجربه کنید . این کار یک بار و برای همیشه باید شما  را متعهد کند که هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی چه کارهای شگفت انگیزی می تواند برای شما انجام دهد .

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

خود هیپنوتیزمی در زندگی روزمره ما وجود دارد

همه ما به بعضی از اشکال خود هیپنوتیزمی ، بدون اینکه بدانیم ، عمل می کنیم . برای نمونه ، ما خود را در برابر تلقینهای دیگران به صورتی غیر قابل مقاومت ، متقاعد شده ، تحت نفوذ و مجبور شده می یابیم . ارزیابی وسعت یا نقشی که تاثیر خواب مصنوعی در تفکر روزمره ما بازی می کند غیر ممکن خواهد بود . زندگی ما پیوسته با آنچه می بینیم ، می شنویم و به خود  می گوییم  تغییر می یابد . تلقین پذیری ، وجه تسمیه ای عمومی در روانشناسی رفتار انسان است .

بیشتر بدانیم
نکات اساسی که در اجرای حرکات یوگا باید بدانید

خیلی از مسائلی که به آنها اعتقاد داریم ، به خاطر ایمان پذیرفته شده است . ما به آنها اعتقاد داریم ، برای اینکه می خواهیم به آنها اعتقاد داشته باشیم . بعضی از ما ، البته بیشتر از دیگران تلقین پذیر هستیم .

برای مثال ، میل غیر طبیعی برای خرید آنچه که می بینیم و می خواهیم  بر اصل تأثیرات خواب مصنوعی عمل می کند .

چیزی به ما می گوید که باید آن را داشته باشیم . تصویر تکه کیکی خوشمزه ای برروی آینه رستوران و یا تصاویر  مسافرت به ونیز یا پاریس نمونه های جذبه بصری خواب مصنوعی هستند . تصویری وسوسه انگیز از یک خانه در فلوریدا با درختهای نخل و قایقی که در بارانداز  خصوصی جلوی آن قرار گرفته با توضیحات اغوا کننده که صاحب آن شدن چقدر آسان است ، مثال دیگری است از اینکه به ما اجازه دهید برای شما تصمیم بگیریم .

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

ظهور خود هیپنوتیزمی در پدیده عاشق بودن و عاشق شدن قابل تشخیص است . گواه رابطه  درونی بین هیپنوتیزم و عشق ، در مشاهدات  دکتر برنارد هلندر  ثابت شده است وی عقیده دارد :

یکی از بهترین مثالها از اثر تلقین در حدی که باعث اشغال و حتی آزار فکر شود ، شخصی است که عاشق شده باشد . عشق در تأثیرات جسمی و فکری خود ، به اندازه هیپنوتیزم قدرتمند است . زن یا مردی که این مرحله فکری را گذرانده است ، چنان شیفتگی عمیقی به شخص  دیگر پیدا می کند که باعث کوری کامل او برای جذب اشخاص دیگر و ندیدن نقصهای جسمی و ذهنی معشوق می شود .

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

مردان عاشق گاهی اوقات روشهای زندگی خود را در تمام مراحل تغییر می دهند ، با وابستگان خود قطع رابطه می کنند ، فداکارترین خدمتکارانشان را مرخص می کند ، از نظر مالی خودشان را نابود می کنند ، استعمال دخانیات و رفتن به کلوب را ترک می کنند و حتی ممکن است دین و سیاستهای خود را تغییر دهند .

بیشتر بدانیم
مدیتیشن با موزیک

همزمان با ایت تغییرات ذهنی ، نشانه های جسمی معینی به وجود می آید با حضور شخصی که شیفته او هستند ، نوعی خستگی بر جسم سرایت می کند ، تنفس عمیق می شود ، خون سریعاً  به سر حرکت می کند و باعث سرخ شدن صورت می شود .

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

به همراه اینها ، اغتشاش عظیمی در اندیشه و زبان به وجود می آید ، خصوصاً در افراد جوان در حالت خیلی شدید ، ممکن است بی اشتهایی و بی خوابی نیز به وجود بیاید . معمولاً حالت تپش شدید قلب و حساسیت به وقت وجود دارد ، مثل این که قلب می خواهد از حنجره بیرون بیاید .

اشخاص عاشق نسبت به عواطف  یکدیگر بسیار حساس می شوند . جزیی ترین بی توجهی ، یا سلامی سردتر از قبل ، باعث آشفتگی ، بدبختی و ناراحتی جدی که ساعتها و حتی روزها به طول می انجامد ، خواهد شد .

آنها بی حوصله می شوند و از اجتماع دوری می کنند . اگر این وضع ادامه پیدا کند ، رنگ پریده و لاغر می شوند ، ممکن است اندیشه های فاسد خود ویرانگری طغیان کند و گاهی اوقات دیده شده است که با دیدن رقیبی ، با برانگیخته شدن انگیزه ، قتل نیز اتفاق افتاده است . از سوی دیگر ، تماس فیزیکی ، حتی برای یک ثانیه ، ممکن است احساس خوشحالی و ستایش شخصیتی بردبار را برانگیزد .

متخصص هیپنوتیزمی وجود ندارد که بتواند چنین نتایج پیچیده ای را که در شخص عاشق آشکار شده است ، فوراً استخراج کند .

راهکاری های مختلف هیپنوتیزم برای درمان یا کسب آرامش

دکتر جورج کینگزبری  نویسنده کتاب تمرین تلقین خواب مصنوعی شرح می دهد که چگونه مرتاضان هندی به وسیله چشم دوختن به یک ماده انتخاب شده ، به خود هیپنوتیزمی متوسل می شوند و چگونه سرخپوستان امریکا در داکوتا ، در حال اجرای رقص ارواح خود را به حالت خواب مصنوعی برده ، و بالاخره به خواب می روند و ….. نام برد .

هر کسی می تواند به وسیله تمرین، ثابت کند که قادر است خود را هیپنوتیزم کند . بعضی از ما ،در حالی که کتاب می خوانیم یا به موزیک ملایمی گوش می دهیم ، آرام می شویم یا به خواب می رویم . دیگران این نتیجه را با خود تلقینی هشیارانه و خود شرطی  بدست می آورند .  از طرفی ، به وجود آوردن اعتماد به نفس ، شکلی از خود هیپنوتیزمی است .

به خاطر داشته باشید که همه می توانند با تمرین و انگیزه کافی به یک مطیع ( هیپنوتیزم شونده ) خوب تبدیل شوند .

هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی نیروهایی همیشگی

 

دیدگاه‌ها (0)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*