مرکز هیپنوتیزم کابوک

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

 

فلسفه خیره شدن یا تثبیت نگاه بر شعله شمع

مقدمه: تا به امروز ما دیده ایم كه در همه زیارتگاه ها، مساجد،

سقاخانه ها و سایر اماكن مقدسه شمع روشن م یكنند. تا جائی كه كمابیش اطلاع دارید

در اكثر كشورهای جهان در برخی اماكن، بخصوص خانقاه های یوگا مراسم را با شمع شروع می كنند.

تا به حال هیچ كس به این فكر نیفتاده كه علت اهمیت دادن به شمع و روشن كردن شمع چیست؟

در این درس كه اولین جلسه درس خود هیپنوتیزم ما می باشد

علت و فلسفه خیره شدن به شعله شمع را بیان خواهیم كرد.

نخستین كسی كه تثبیت نگاه بر شعله شمع را بیان كرده

و یا كشف كرده باید مرد بسیار دانشمند و روانشناسی بوده باشد،

زیرا علت علمی و فلسفی آن بسیار مهم است كه متأسفانه ما نمی دانیم

پایه گذار تاریخی خود هیپنوتیزم از طریق شمع چه كسی بوده است.

در هر خانه كه شمع باشد پشه و پروانه به آنجا نمیآید هوا را تصفیه میكند، ضدعفونی می نماید

میكروب ها را می كشد، از همه مهمتر شمع یكی از اسبابهای خود هیپنوتیزم می باشد،

فروید و بسیاری از استادان بزرگ جهانی هیپنوتیزم با شمع هیپنوتیزم می كردند،

شعرای ایرانی درباره شمع اشعار زیادی سروده اند.

 

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

 

سعدی می گوید:

شمع را از این خانه برون بردن و كشتن

تا كه همسایه نداند كه تو درخانه مائی

من ایستاده تا كنمش جان فدا چه شمع

او خود گذر بمن چو نسیم سحر نكرد

آتش آن نیست كه بر شعله او خندد شمع

آتش آن است كه در خرمن پروانه زدند

بدانسان سوخت چون شمـعم كه بر من

صـراحی گریــه و بربـط فغـان كـرد

 

علت اینكه شمع یكی از ابزارها و اسباب های مهم هیپنوتیزم است

این است كه ایجاد تمركز فكر می نماید، كسی كه به علت مشكلات و گرفتاری های زندگی و یا به علت شهادت و مرگ و میرهای

خانوادگی و یا هر نوع نزاع ها و اختلاف خانوادگی و اجتماعی دچار فكر و خیال مزاحم شده باشد

چنانچه چند جلسه و هر جلسه ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت به شمع نگاه كند

افكار مزاحم از مغزش خارج و فكرش متمركز خواهد شد،

بسیاری از جوانان ناآگاه و نادان وقتی با مشكلات و گرفتاری های زندگی خانوادگی

و اجتماعی برخورد می كنند به مواد مخدر پناه می برند.

بیشتر بدانیم
رسیدن به آرامش در بدترین شرایط

ولی پرتو جویان عاقل و اهل مطالعه و دانشمند به خود هیپنوتیزم متوسل می شوند

كه خیره شدن به شعله شمع یكی از چند روش خود هیپنوتیزم می باشد.

 

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

برای اینكه شخصی خود هیپنوتیزم بشود باید فكرش متمركز شود

و یكی از راه های تمركز فكر خیره شدن به شعله شمع است

و خیره شدن به شعله ی شمع بسیاری از اختلالات فكری، روانی و روحی را معالجه می كند

مانند تشتت و پراكندگی فكر، اضطراب، افسردگی، ضعف حافظه و نظایر آن را معالجه می نماید.

ولی نه با یكی دو جلسه بلكه بایستی چندین جلسه طبق قواعد خاصی به شمع خیره شد.

حالات عاطفی و احساسی: هنگام خود هیپنوتیزم از طریق شمع عواطف و احساسات شخص تغییر می كند

و حالات خاص روحی و جسمی در شخص به وجود می آید كه تعدادی از آن ها در آنجا بیان می شود.

پس از اینكه شخص چند جلسه به شمع خیره شد در او حالات خاصی به وجود می آید، چون استعداد اشخاص برای هیپنوتیزم شدن متفاوت است

در بعضی ها در همان جلسه اول این حالات به وجود می آید

ولی در بعضی ها پس از چند جلسه این حالات به وجود می آید

و برخی از پرتو جویان كه استعدادشان برای هیپنوتیزم شدن خیلی كم است،

ممكن است پس از یك یا چند ماه این حالات به وجود آید؛

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

و این حالات به قرار زیر هستند:

۱- سنگین یا سبك شدن بدن: در اثر خیره شدن به شعله شمع گاهی شخص در تمام بدن خود احساس سنگینی و یا سبكی می كند

مثل انیكه آنقدر سنگین شده است كه به زمین فرو می رود

و یا برعكس احساس می كند مانند پر مرغ یا پنبه سبك و بی وزن شده است.

۲- حالت پرواز: گاهی شخص در اثر خیره شدن به شعله شمع احساس می كند به حالت پرواز و معلق در هوا در آمده است

و گاهی احساس می كند كه به سمت چپ و راست سقوط می كند و معلق می شود.

 

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

۳- دراز یا كوتاه شدن بدن و اعضای بدن: گاهی شخص احساس می كند كه تمام جسمش دراز می شود

یا دست و پاهایش دراز می شود و گاهی احساس می كند كه كوچك می شود گاهی شخص احساس می كند

كه دست ها و پاهایش خیلی دراز شده است و گاهی احساس می كند كه سرش به اندازه ی گنبد بزرگ شده است.

۴- سرما و گرما: گاهی شخص توسط خود هیپنوتیزم از طریق شمع احساس می كند كه بدنش گرم و داغ می شود

گاهی احساس می كند كه بدنش سرد می شود و ممكن است دندان هایش بهم بخورد.

بیشتر بدانیم
معرفی طریق بودایی و زیر شاخه های آن

۵- احساس شادی و غم: گاهی در شخص احساس شادی و خنده ایجاد می شود و یا احساس می كند كه غمگین و افسرده شده است.

۶- توهم: گاهی شخص احساس می كند كه در محل دیگری غیر از این اتاق قرار گرفته است.

مثلاً احساس می كند كه در آب شنا می كند یا احساس می كند كه در باغی قدم می زند یا احساس می كند

در زیارتگاهی زیارت می كند یا احساس می كند در خانه ی اقوام یا دوستان است.

۷- احساس های داخلی: گاهی شخص در درون خود، در قلب و معده خود احساس درد یا سوزش یا بهبودی می نماید.

۸- سایر حالات دیگر: شخص كه به توسط شعله شمع خود را هیپنوتیزم می نماید

ممكن است احساسات و حالات دیگری نیز به وجود بیاید كه مخصوص طرز ساختمان جسم و اعصاب

و مربوط به خاطرات گذشته زندگی و یا مربوط به حالات بیمارگونه شخص ممكن است باشد

كه این حالات استثنائی و برای هر فرد مخصوص خود اوست.

خود هیپنوتیزم از طریق شمع یا بوسیله دیگر بسیار بسیار مفید است و ظهور این حالت نیز

نشانه ی خروج و رفع خیالات و فشارهای عصبی است.

در اولین روز كه شخص به شمع خیره می شود روز به روز و ساعت به ساعت بهبود می یابد.

حافظه اش قوی شده و هر نوع ناراحتی های فكری و روانی اش برطرف می گردد.

قاعده و روش عمل: برای خود هیپنوتیزم از طریق شمع بایستی پرتو جو چهار عمل را انجام دهد:

عمل اول سكون و بی حركتی بدن: پرتو جو بایستی به حالت لوتوس بنشیند

ستون فقرات عمود بر قوه جاذبه زمین، سر نه جلو و نه عقب، هر دو دست كاملاً كشیده،

انگشت سبابه و شست دایره تشكیل می دهد و سه انگشت دیگر كشیده است،

سكون و بی حركتی بدن خود به خود و اجباراً ایجاد تمركز فكر یا خود هیپنوتیزم می نماید،

به این دلیل كه یوگی های بزرگ جهان عقیده دارند كه جسم شخص شبیه كاسه آب است افكار و احساسات شخص شبیه آب داخل كاسه است،

بنابراین اگر كاسه را ثابت و بی حركت نگاه داریم آب داخل آن هم ثابت و بی حركت خواهد بود،

 

 

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

 

همین طور اگر جسم و بدن را هم در حالت لوتوس ثابت و بی حركت نگاه داریم افكار و احساسات هم خود به خود ثابت و بی حركت خواهد بود ؛

بنابراین هنگام نگاه كردن به شعله ی شمع ، بدن بایستی بی حركت باشد.

تبصره: هنگامی كه بدن را ساكن و بی حركت نگاه داشته ایم

اگر در كمر و پا احساس درد و خستگی شروع شد

بیشتر بدانیم
خشم و راه درمان آن چیست؟

بایستی فوراً تغییر وضع بدهیم، پاها را باز كنیم و كمر را خم كنیم،

پس از چند دقیقه استراحت دوباره به حالت اول برگردیم،

در كلیه ی حركات یوگا و خود هیپنوتیزم نباید اجازه بدهیم كه هیچ عضوی از اعضای بدن ما ناراحت و دردناك بشود

قبل از شروع هر درد و ناراحتی فوراً باید جلوگیری نمائیم.

 

عمل دوم طرز نگاه: پرتو جو بایستی به شعله شمع خیره شود و كم كم سرخی نوك شمع را خواهد دید ،

مژه نبایستی بزند، كره چشم تكان نباید بخورد، دلیل این عمل آن است كه اگر تخم و كره چشم بی حركت نگاه داشته شود

خود به خود و به طور زور و اجبار فكر متمركز خواهد شد و تمركز فكر هم همان هیپنوتیزم است.

تبصره: پس از چند دقیقه نگاه كردن به شعله ی شمع چشم ها شروع به سوزش كرده و آب می افتد

در چنین موقعی باید چشم ها را بست و موقع بستن چشم بایستی شعله ی شمع را تصور و تجسم نمود.

به این دلیل كه باز هم فكر متمركز شود و شخص به چیز دیگری فكر نكند، پس از یك یا چند دقیقه دوباره چشم را باز می كنیم و به شعله ی شمع خیره می شویم.

 

عمل سوم جریان فكر: هنگام نگاه كردن به شعله ی شمع باید مراقب و مواظب باشیم

كه افكار مزاحم وارد مغز ما نشود و جریان پیدا نكند، ورود افكار به داخل مغز ما خارج از كنترل و اراده ماست.

بی حركتی بدن و پلك نزدن خودبه خود و اجباراً فكر ما را متمركز یعنی ما را هیپنوتیزم خواهد كرد ؛

و اگر كمی هم خودمان مراقب باشیم كه افكار وارد ذهن ما نشود در تسریع خود هیپنوتیزم مؤثر خواهد شد.

تبصره: چنانچه افكار مزاحم زیادی وارد مغز ما بشود می توانیم چشم ها را ببندیم و سه مرتبه به خود تلقین كنیم كه

(من حالا چشمهایم را باز می كنم و به شمع خیره می شوم هیچ فكری نباید وارد مغز من بشود)

البته باز هم در روزهای اول افكار مزاحم وارد مغز ما خواهند شد ولی نباید اهمیت بدهیم

بلكه باید آن قدر روزها و هفته ها به كار خود ادامه دهیم تا به تمركز كامل فكر برسیم.

كلیه اعمال خود هیپنوتیزم شبیه تمرین دوچرخه سواری، رانندگی و شناست.

هر چه شخص روزها ،هفته ها ،ماه ها و حتی سال ها بیشتر تمرین كند به مرحله ی عمیق خود هیپنوتیزم خواهد رسید.

 

 

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

“من هر روز و هر لحظه و هر آن از هر حیث و هر جهت بهتر و بهتر میشوم”

عمل چهارم خواب آلودگی: چنانچه هنگام نگاه كردن به شمع كمی خود را خواب آلود نگاه داریم سریع تر خود هیپنوتیزم خواهیم شد.

بیشتر بدانیم
تالار معاینه مسمر کاشف هیپنوتیزم

چه وقت و چه مدت: بهترین موقع نگاه كردن به شعله ی شمع آخر شب حداقل دو ساعت بعد از غذا

هنگامیكه دیگران بخواب رفته اند و هم هجا ساكت و آرام و بیصداست میباشد.

اتاق باید نیمه تاریك باشد زیاد سرد یا گرم نباشد صدای ماشین، رادیو، تلویزیون و سایر سر و صداها نباشد

اگر از این قبیل صداها بودند چاره ای جز ادامه ی كار نیست مگر اینكه بعد از نیمه شب مثلاً ساعت ۳ تا ۴ از خواب برخیزیم

و با شمع خود را هیپنوتیزم نمائیم كه پس از برخاستن از خواب و هنگام خواب آلودگی تمرین خود هیپنوتیزم

اثر اعجاز انگیزی دارد و به اندازه ی ده ها جلسه مؤثر است

 

خود هیپنوتیزم در ساعت ۳ یا ۴ نیمه شب این فایده را دارد كه شخص فوق العاده عمیق هیپنوتیزم می شود

و بعلاوه هر تلقینی كه برای معالجه ی بیماری های خود و سلامت خود یا موفقیت خود بنمایاندی به احتمال خیلی زیاد نتیجه بخش خواهد بود

و اگر در چند شب اول نتیجه نگرفتید لازم است یك هفته یا دو هفته یا سه هفته بالاخره تا ۴۰ روز ادامه بدهید

نتیجه گرفتن یا نگرفتن بستگی به استعداد هیپنوتیزم شدن شخص و بستگی به چگونگی بیماری یا هدف فرد دارد

یعنی هر چه بیماری شخص، كهنه تر و سخت تر باشد و هرچه هدف و آرزویش سخت تر و مشكل تر باشد

دیرتر نتیجه خواهد گرفت. تمرین خود هیپنوتیزم به طریق شمع بهتر است رو به جنوب باشد.

خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

اندازه و فاصله شمع: شمع ها اندازه های متفاوتی دارند، شما بهتر است شمعی انتخاب كنید

كه اندازه آن بین ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر باشد،

بعلاوه در زیر شمع نیز لازم است جاشمعی بلندی نیز وجود داشته باشد ؛

و فاصله شمع تا چشم شما بین ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر باشد.

خاتمه خود هیپنوتیزم از طریق شمع: پس از ۲۰ دقیقه تا یك ساعت كه به شمع نگاه كردیم بایستی چشم ها را بست

و به مدت ۳ تا ۵ دقیقه شعله ی شمع را مجسم نمود و سپس ۷ تا ۱۰ یا ۲۰ مرتبه جمله ی زیر را به خود تلقین كرد:

“من هر روز و هر لحظه و هر آن از هر حیث و هر جهت بهتر و بهتر میشوم”

این تلقین چه آهسته چه بلند گفته شود فرقی نمی كند

بجای گفتن می توان به این جمله فكر كرد یعنی در فكر هم میتوان این تلقین را انجام داد،

نكته بسیار مهم در پایان خود هیپنوتیزم از طریق

شمع شخص میتواند به نقشه و هدف های زندگی خود فكر كند

كه چگونه و از چه راه به هدف و آرزوی خود برسد

و این طرز فكر كردن قوی ترین و مؤثرترین طرز تلقین به خود است.

منبع : جزوات آموزشی استاد کابوک

دیدگاه‌ها (0)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*

سبد خرید
  • سبد خرید خالی است.
0