مرکز هیپنوتیزم کابوک

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های آبی

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های آبی

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های آبی

● ذهن/ بدن

آبی ها مراقب ترین، تقویت کننده ترین و حمایت گر ترین شخصیت ها هستند. آنها با قلب و عاطفه شان زندگی می کنند. هدف زندگی آنها، کمک و دوست داشتن دیگران است.

آنها به بشریت می آموزند که بی عشق، هیچ چیز مفهوم ندارد.

آبی ها در این سیاره، برای خدمتگزاری به بشریت آمده اند. آبی درستکار، به بشریت، سر سپردگی، ایثار، از خود گذشتگی و ارزش های والا عرضه می دارد.

آبی ها دوستانه و مهربان هستند. آنها برای آرامش قلب گشاده شان احتیاج دارند تا اوقات زیادی را برای خود داشته باشند. انگیزه آنان خدمت رسانی و کمک به دیگران و ابراز عشق و محبت است.

آنها ایده ها و اندیشه ها شان را بیشتر بر اساس احساس و فطرت پردازش می کنند، تا از دیدگاه ذهنشان. بنابراین ممکن است در مباحث هوشمندانه، احساس کنند که در آن موضع حاضر نیستند.

رفتارهای شهود ی و عاطفی، ممکن است به سرعت تفکرات هوشمندانه یا حقایق علمی پذیرفته شود. اما برای آبی ها، هیچ حقیقتی جز آنچه از قلب و روحشان نشأت می گیرد وجود ندارد.

آبی ها دانش و خردی درونی و طبیعی دارند. آنها بدون نیاز به حقایق یا اطلاعات برای اثبات مطلب، آنها را احساس می کنند و می دانند.

آنها در دنیای درون خود با صداهایی که آنها را رهنمود می شود، هماهنگ می شوند. آنها بسیار با دیگران هم احساس می شوند و عواطف و افکار دیگران را درک می کنند.

چالش آنها این است که خودشان را محافظت کنند، تا از احساسات اطرافیان صدمه نبینند.

آبی ها عاطفی ترین شخصیت ها در بین رنگها هستند و نیاز دارند که دائماً خود را شفاف و متمرکز سازند.

کارهای مفید آنان، صحبت با دوستان در مورد مشی درونی شان، نوشتن مطلب در یک مجله، یا حتی سکوت است. ایشان از این طریق عواطف شدید شان را تسکین می بخشند.

برخی آبی ها، دیگران را بیشتر از خودشان دوست دارند. آنها پرستار و مادر زاده شده اند. آنها تاریخ تولد ها را به خاطر دارند، مراقب بیماران هستند و همیشه شانه ای گرم برای کسانی هستند

که می خواهند گریه کنند. آنها ناصح، مشاور و شفا گرند. بسیاری از افراد از بودن با آبی ها لذت می برند، زیرا آنها عشق، اعتقاد و بخشایش را بروز می دهند.

آبی ها به آسانی می گریند و عواطف قوی لذت، حزن، شفقت و فروتنی را بدین ترتیب تسکین می بخشند.

دیگر رنگها غالباً به سختی عواطف شدید آبی ها را درک می کنند. به هر تقدیر، این عمق عاطفی به آنان گرما، بخشند گی و حمایت گری را نسبت به دیگران بخشیده است.

موهبت عمده ی آبی ها، توانایی ابراز عشق بلا شرط، شهود قدرتمند و “دانش درونشان” می باشد. مهم نیست چه می شود، آنان همواره می بخشند.

آنها “بسیار نجیب” هستند و از آن ویژگی نیز بهره مند می شوند. بنابراین باید در تمام موفقیت ها مراقب خود باشند، تا کسی به آنها توهین نکند.

بیشتر بدانیم
تمرکز، مهارتی برای کسب آرامش، آگاهی و پیشرفت

آبی ها، معمولاً حق دیگران را بدون کمترین مقاومت می پذیرند. سازش و مدارا شعار آنان است. برای آنان، تشخیص و تمیز صحیح، ماندن در موضع قدرت و “نه” گفتن در مواقع لزوم، مشکل است.

درستکاری در راس همه ی امور قرار می گیرد، ولو در اغلب موارد آنان به دیگران اجازه می دهند تا از آنها سودجویی کنند و آنها را منزجر، مضطرب و نا امید سازند.

برخی از آبی ها بیش از هر چیز دیگر به علایق دیگران اهمیت می دهند. آنها از شنیدن مشکلات دیگران لذت می برند، و نیز گنجایش آن را دارند که مشکلات آنان را درک کنند، بدون آن که بر وقایع، قضاوتی

داشته باشند. از آن جا که وقت زیادی را صرف علایق دیگران می کنند، بعضاً خودشان را فراموش می کنند. آنچه برای آبی ها بیش از هرچیز اهمیت دارد، این است که باید وقت بیشتری را برای رشد و تکامل

خودشان اختصاص دهند، تا کمک به اطرافیان.

بعضی از آبی ها ترسی ریشه ای از این دارند که اگر به زندگی خودشان ارجحیت دهند، دیگران آنان را طرد کنند، از خود برانند و دیگر دوستشان نداشته باشند. آنان از صدمه زدن به دیگران می ترسند،

چراکه خود از صدمه دیدن می ترسند. آنها فوق العاده نیازمند این هستند که عشق به خود را تشخیص دهند و بفهمند که “نه” گفتن به مفهوم “دوستت ندارم” نیست.

آنها باید مرزهایشان را با دیگران تعیین سازند، زیرا آمادگی این را دارند که به دوستان و حتی غریبه ها اجازه دهند که وارد میدان انرژی شان شوند که در این صورت ایشان ابزار محافظت لازم را در خود ندارند.

آبی ها بعضی اوقات تحت تأثیر انرژی ها و خصوصیات دیگران قرار می گیرند. این اتفاق به ویژه هنگامی می افتد که در حال مراقبت، کمک و تقویت دیگری هستند.

آنها از همان موضع بیماری یا مورد خاص صدمه می بینند.

چالش آبی ها تشخیص و قبول این مطلب است که آنها نیز مورد عشق هستند. آنها چون حساس هستند، به آسانی صدمه می بینند. آبی ها می خواهند احساس کنند که مورد پذیرش هستند،

پس برای کمترین توجه و محبت ممکن است هر کاری بکنند.

آبی ها در تفکرات شان بسیار موفق و شفاف هستند. آنها ذهنی آرام و صلح جو دارند. آنها بیشتر از افکارشان، بر احساسات و عواطف شان متمرکز هستند.

وظیفه ی آنها این است که ادراک شان را به روابط آنالیز جزیی، فرموله کنند.

آبی ها معمولاً کار و فعالیت جسمانی را دوست ندارند. برای این افراد حساس، دنیای فیزیکی پر سر و صدا، بی رحم و خشن است.

آنها ترجیح می هند در دنیای عواطف و روحانیت خود غرق شوند. آنها از ورزش های غیررسمی یا فعالیتهایی که بتوانند با دوستان و خانواده انجام دهند، لذت می برند. از آن جا که از لحاظ جسمانی خیلی

پر تحرک نیستند، و از آن جا که آبی، رنگ بسط و گسترش است، ممکن است خیلی راحت افزایش وزن پیدا کنند.

اگر وجود آبی ها نا هماهنگ شوند، ممکن است رفتارهای نمایشی و عارضی نشان دهند و دائماً به دنبال کسی یا چیزی برای دوست داشتن بگردند. خودشان را مصدومانی فریب خورده می بینند،

بیشتر بدانیم
درمان اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی)

که لبریز از ترحم جویی است. بعضی وقت ها ممکن است احساس کنند، به خاطر احساس ارزش مجبورند دوست بدارند، و آنگاه در عوض به خاطر اینکه مورد عشق قرار گرفته اند،

شرایط را فدای آن عشق می کنند.

آبی های نامتعادل فاقد اعتماد به نفس هستند و دچار احساس بی ارزشی می شوند، و ارزش خود را زیر سؤال می برند. آنها برای این دوست داشتن های مکرر مورد نکوهش قرار می گیرند، و این در خاطر آنها

باقی می ماند. آنها خود را مسؤول اشتباهاتی می دانند که خود در آن دخیل نبوده اند، مسؤولیت آن را شخصاً به عهده می گیرند و هزاران بار خود را سرزنش می کنند.

آبی ها بسیار روحانی هستند. آنها به خدواند، به عنوان نیروی برتر در کل هستی، ایمان دارند. خداوند، نماز و مذهب، نقش بسیار مهمی را در زندگی آنان ایفا می کند.

آنها نمی توانند بدون روحانیت و عقایدی که با هدف زندگی آنان هم راستا است، وجود داشته باشند. روحانیت، برای آنان به مفهوم اتصال زندگی روزمره به رهنمود های درون و شهود است.

این حقیقت آنان است و این حقیقت، دلیل عشق و شفقت عظیم آنان است. آنها ایمان و توکلی بی اندازه به خداوند دارند. در موارد سختی و شدت، آنها قادرند به منابع درونی قدرتمند شان متصل شوند،

و این چنین است که می توانند به کمک و حمایت دیگران ادامه دهند.

 

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های آبی

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های آبی

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های آبی

● زندگی اجتماعی

آبی ها از بودن با مردم لذت می برند. آنها بسیار اجتماعی هستند و همیشه به فکر نیازهای آنان می باشند. آبی ها در تمام حیطه های اجتماع، که نیاز به ارایه ی خدمات و حمایت است، حاضر می شوند.

آنها این کارها را بی هیچ چشم داشتی می کنند و در واقع نیروی قدرتمند عشق و شفقت شان را آزاد می سازند.

دوستی آبی ها، مداوم و پا بر جا ست. آنها با دوستداران شان قویاً متصل هستند، هرچند تماس نزدیک نداشته باشند. آنها در تمام ابعاد، از قبیل شیوه های رایجی چون نامه نوشتن یا مکالمه ی تلفنی با

دوستداران شان با عشق و محبت ارتباط برقرار می کنند.

آبی ها نمود مؤنث یا طبیعت مادر تقویت کننده را دارند. آنها جنبه ی فعال مردانه را متعادل می کنند، و به ما کمک می کنند تا هر دو انرژی را در درون خودمان و در جامعه مان همگرا کنیم.

خویشاوندی و صمیمیت آبی ها باید در یک خویشاوندی هماهنگ باشند، تا بتوانند سالم زندگی کنند. آنها می خواهند دوست بدارند و نیز دوست داشته شوند. آنها تزویج شگفت انگیزی دارند، زیرا دوست دارند

معشوق شان را مورد حمایت و مراقبت قرار دهند. سبک زندگی آنها زندگی خانوادگی است که از دل، شاد و هماهنگ باشد. آنها از همسرشان توقع دارند که قدرتمند و آزاد پاسخ عشقشان را بدهد

بیشتر بدانیم
انتخاب و معرفی نوع جلسه خود هیپنوتیزم اختصاصی

و نیز حمایتگر و مراقب آنان باشد. برای آنان سخت است که بفهمند که دیگران عمق عواطف قوی آنها را درک نمیکنند و رفتارهای عاطفی و ذهنی متفاوتی دارند.

آبی ها خواهان ازدواج و زندگی در یک خانواده ی مستحکم هستند. عشق و محبت، برای آنان از رابطه ی جنسی، مهم تر است.

نوازش و احساس محبت و عاطفه همسرشان مهمتر از هیجان تحریک جنسی است. رابطه جنسی برای آنان یک تجربه ی عاطفی و روحی است و برای آنان که زوج هایی روحی هستند،

رشته های قوی ایجاد می نماید.

آبی ها وفادار هستند و یک زوج بیشتر اختیار نمی کنند. اگر آنها از همسرشان توقع عاطفی زیادی داشته باشند، ممکن است آنها را از خود برانند. در خویشاوندی های نامتعادل، آنها وابسته می شوند. روابط

خویشاوندی برای آبی ها زمینه ی وابستگی را به وجود می آورد.

آبی ها دوست دار قدرت قرمز های پررنگ، امنیت نارنجی- زرد ها و استقلال سبز های پررنگ هستند. آنها باید مطمئن شوند که متضرر نیستند و اساس روابط بر آگاهی و عشق است.

نارنجی ها و آبی ها در طیف متضاد هم هستند، بنابراین فوق العاده می توانند برای یکدیگر آموزنده باشند. آبی ها و آبی ها رابطه ای بیش از حد عاطفی خواهند داشت،

مضاف بر این که هیچ یک قادر به هدایت رابطه نخواهند بود. آبی ها اشتیاق و روحانیت بنفش ها و ارغوانی ها را دوست دارند. سفید ها و آبی ها، خداوند و روحانیت را در رابطه شان به طرز باورنکردنی

دارا هستند.

برای آبی ایجاد یک زندگی روحانی هماهنگ به همراه همسری مهربان و آگاه بسیار مهم است و آنگاه آنها زندگی رضایت بخش و شاد توأم با صلح و صفا خواهند داشت.

 

● امور مالی و شغلی

ارزش های عاطفی و روحی برای آبی فوق العاده برتر از پول است و نقشی عمده تر از مسایل مالی دارد. آبی ها با پول محتاطانه و مراقب عمل می کنند. آنان باید مطمئن شوند که تمام مخارج و نیازهای شان را

تحت پوشش قرار داده اند و در شرایط طبیعی، هرگز خود را در مخاطرات مالی نمی اندازند.

آبی ها مشاوران و تراپیست های فوق العاده ای هستند. شنوندگانی عالی هستند و به راحتی می توانند خود را با احساسات و افکار دیگران هماهنگ سازند. آنها دوست دارند در خدمت دیگران باشند،

خصوصاً اگر این امر به صورت سرویس های تک نفره باشد. اگر آبی ها شغلی را انتخاب کنند، که به آنان زمینه ی ابراز وجودشان را ندهد، آنها غمگین می شوند.

در گذشته آبی ها، اساساً در مشاغل خصوصی یا اجتماعی یا در منازل به عنوان مادر یا خانه دار مشغول می شدند. در چند دهه اخیر، موقعیت های بیشتری در دسترس است و بسیاری از آبی ها، افق های شان

را گسترانیده اند و تا مشاغل تجاری نیز پیش رفته اند. آنها وفادار، حمایت گر و گروه محورند.

آنها روح جمع را با ذکر مثال، رهبری می کنند؛ آنها به دیگران نشان می دهند که کار کردن و ایجاد محیطی حمایت کننده، گروه را شکوفا می کند و آنها را به حصول موفقیت های حیرت آمیز و قدرتمند مفتخر

بیشتر بدانیم
مدیتیشن فرکانسی و موسیقی درمانی چگونه عمل میکند ؟

می کنند. آبی ها مشکلات شان را با حفظ آرامش و نفوذ به آن حل می کنند. آنها به شهود شان گوش فرا می دهند و به آن اعتماد می کنند، و با موقعیت از موضع قدرت برخورد می کنند.

آنها دانشی درونی دارند، بنابراین می دانند باید چه کنند. چالش آنها عملکرد لازم و ایجاد تغییرات است. بهتر است عادات و الگوهای کهنه را کنار بگذارند و با آغوش باز موقعیت های جدید را بپذیرند.

آبی ها معمولاً برای تصمیم گیری احتیاج به فرصت دارند. اما با توجه به الهامات درونی که دارند، قادرند تصمیمات محکمی اتخاذ نمایند که نه تنها برای خود که برای عموم جامعه ارزشمند است.

وقتی آبی ها با توجه به شهودشان وارد عمل می شوند، رشد و تعالی فوق العاده ای می کنند و اهداف شخصی شان را از عشق به خود و تقویت شخصی تا خدمت به بشریت گسترش می دهند.

برخی مشاغل آبی ها، عبارتند از:

شفاگر، پرستار، کشیش، راهبه، خانه دار، مادر، پرستار بچه، خدمات شخصی، کارگزار اجتماعی، مشاور، معلم، تراپیست، مشاور فنی، درمانگر، منشی، حسابدار، مدیر شخصی، داوطلب.

 

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های آبی

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های آبی

سلامت، بهبود، رشد

برای یک تمرکز واقعی، آبی ها باید خودشان را بی قید و شرط دوست بدارند. وقتی آنها بر ترس از تنهایی که بزرگترین ترس آنان است، فایق آیند، خواهند توانست آزادانه احساسات قوی شان را بروز دهند

و زندگی با مفهوم و خرسندی داشته باشند.

آبی ها باید مرزها شان را روشن سازند و تصمیم های واضحی بگیرند، آنها باید یاد بگیرند که احساساتشان را ابراز دارند و هرگاه لازم بود که سربلند بمانند،

بگویند: “نه”. اتصال به قدرت شخصی شان و استفاده از آن به آنان در حصول اهداف و حتی ابراز عشق بیشتر کمک می کند. آبی ها باید محیطی آرام و هماهنگ خلق کنند. آنها باید تصمیماتی راسخ در

حیطه ی دوستی و محیط کارشان اتخاذ نمایند. آنها باید یاد بگیرند که از خودشان محافظت نمایند.

آبی ها وقت زیادی را برای خودشان نیاز دارند. آنها دوست دارند در محیطی آرام به صدای موسیقی هارمونیک گوش دهند، یا حتی فقط در یک اتاق آرام بنشینند.

تنهایی برای آنان قدرت بخش است و به آنان اجازه می دهد، تا به درون خود راه یابند. آنها دوست دارند به کلیسا یا دیگر جاهای روحانی بروند، تا قوای درون را باز یابند، تا بدین ترتیب بتوانند،

انرژی لازم برای اهداف زندگی شان داشته باشند. مدیتیشن و نماز، مهمترین و مؤثرترین ابزارهای دستیابی به آرامش و نشاط درون است. همچنین بودن با افراد مثبت روحانی نیز نقشی بنیادین دارد.

آبی ها نیاز دارند که دائماً از وضعیت کالبد عاطفی شان با خبر باشند. آگاهی از ارتباط ذهن/ بدن / روح به آنها کمک می کند، تا سالم و قوی باقی بمانند. مأموریت آنها این است که ابتدا از طریق عشق به خود،

قوی بمانند و سپس برای بقیه الگو شوند.

 

دیدگاه‌ها (0)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*

سبد خرید
  • سبد خرید خالی است.
0