مرکز هیپنوتیزم کابوک

مراحل و روشهای مختلف یوگا

مراحل و روشهای مختلف یوگا

مراحل و روشهای مختلف یوگا

یوگا فلسفه ی عظیمی برای بهزیستی است.

از اهداف کلی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

▪ داشتن اخلاق نیکو، داشتن ارتباط صحیح با خود و دیگران
▪ آموختن دروس اجتماعی و اصول بهداشت ذهنی
▪ صلح و دوستی نسبت به دیگران
▪ پاکسازی ذهنی و تعالی معنوی

از مشخصات بر جسته ی فلسفه ی یوگ، انضباط و نظم عملی است

که به وسیله ی غلبه بر امیال و تسلط بر حالات ذهنی بدست می آید و این طریقه دارای هشت رکن است که عبارتند از :

١) یاما (Yama) : تعلیمات و آیین رفتار اجتماعی شامل :
الف) آهیمسا(Ahimsa) : آزار نرساندن فیزیکی و روانی به دیگران و ایجاد روابط دوستانه با دیگران.
ب) ستیا (Satya) : صداقت، راستگویی و امین بودن.
ج) آپری گراها(Aparigraha) : حسود و کم بین نبودن
د) استیا (Asteya) : به حق و حقوق دیگران احترام گذاشتن، پرهیز کردن از دزدی و کلاهبرداری

 

مراحل و روشهای مختلف یوگا

مراحل و روشهای مختلف یوگا

٢) نی یاما (Niyama) : تعلیمات و انتظامات فردی شامل :
الف) سوچا (Saucha) : نظم و انظباط در کارها و امورات، پاکی و بهداشت جسمانی و روانی.
ب) سنتوشا (Santosha) : قانع بودن، قناعت و انتظارات متناسب داشتن
ج) تاپا (Tapa) : آرامش، شجاعت و قدرت تحمل مشکلات زندگی
د‌) سوادیایا (Svadhyaya) : شناخت تواناییها و ضعفهای خود – خود شناسی
ه) ایشورا – پرانیدانا (Isvara-Pranidhana) : رضای تسلیم در مقابل خداوند

٣) آسانا (Asana) : تعلیمات یا انتظامات جسمانی

شامل : نرمشها و حرکات جسمانی یا علم سالم سازی و متناسب سازی بدن است.

آساناهای یوگا طوری طراحی شده اند که به عضلات، پوست، غدد مترشحه داخلی تمرین داده و کارکرد خوب آنها را باعث می گردند.

بیشتر بدانیم
5راه برای افزایش هـوش تان

تداوم در انجام صحیح حرکات ورزشی یوگا، بشاشیت، زیبایی، قدرت و انعطاف پذیری را موجب می گردد.

نکته مهم قابل توجه اینکه برای به دست آوردن اثرات مفید حرکات یوگا فرد می باید این حرکات را بطور صحیح و متداوم انجام دهد.

صرفاً حرکات صحیح و تداوم در انجام آنهاست که می تواند اثرات مفید و چشمگیر جسمانی و روانی به دنبال داشته باشد.

حرکات ورزشی زیادی در بخش آساناهای پوگا وجود دارد.

در کتاب گرانداسمهیتا تعداد کل این حرکات ٨٤٠٠٠٠٠٠ ذکر شده است

که ٨٤ حرکت به عنوان حرکت مادر و اصلی و بقیه حرکات منشعب از این ٨٤ حرکت می شوند.

یک فرد با توجه به موقعیت خود می باید چند حرکت خاص را بطور صحیح هر روز برای حفظ سلامتی روانی تکرار نماید.

مراحل و روشهای مختلف یوگا

مراحل و روشهای مختلف یوگا

٤) پرانایاما (Pranayama) :

پرانامایا یعنی علم کنترل تنفس برای انتظامات ذهنی.

این کنترل بر روی تمام عملیات تنفسی از قبیل دم، بازدم و حبس تنفس می باشد.

چگونه تنفس کردن نقش بسزایی در سلامتی و آرامش روانی دارد؟

اگر تنفس دچار بی نظمی و در هم و برهمی شود، ذهن دچار آشفتگی و اضطراب می گردد

و بر عکس کنترل متناسب تنفس می تواند ذهن را از پریشانی و اشتغالات بیمار گونه رها ساخته و ثبات و اراده قوی را بدنبال داشته باشد.

٥) پراتاهارا(pratyahara) :

پراتاهارا یعنی مرحله ی کنترل ذهن از خواهشهای نفسانی.

وقتی شخص قادر به کنترل ذهن خود از خواهشهای متنوع و گوناگون ارضاء نشدنی شد

و ذهن از اضطرابات، کشمکشها و حرص و ولعها پاک گردید آنوقت است که ذهن می تواند سکوی پرشی برای تمرکز عمیق و تعالی روحانی گردد.

بیشتر بدانیم
تقویت حافظه

۶) دهارانا (Dharana) :

یعنی تمرکز فکر یا جمع کردن کامل توجه روی کار خاص.

وقتی از تنشها و اضطرابات آزاد و رها گشت، استعدادهای انسان فرصت تکامل و تعالی پیدا می کند.

هر چه تمرکز بیشتر شود قدرت خلاقیت و استعداد انسان نیز بیشتر می گردد.

 

مراحل و روش های مختلف یوگا

دهارانا Dharana یعنی تمرکز فکر یا جمع کردن کامل توجه روی کار خاص

٧) دیانا (Dhyana) :

یعنی خلاء ذهنی یا مدیتیشن.

ذهن ما در طول شبانه روز دایماً در ترافیک افکار گوناگون، تصمیم گیریها، خاطرات، خواهشها و غیره بسر می برد.

شاید افکار ما لحظه ای هم توقف و آرامش ندارد، حتی هنگام خواب در شب ذهن در حال فعالیت است

و از اشتغالات گوناگون رها نمی باشد و ما خوابهای گوناگونی داریم.

این اشتغالات گوناگون ذهنی انرژی روانی زیادی را صرف می کنند

و دیگر امکان و فرصتی برای رشد سایر فرآیندهای ذهنی باقی نمی گذارد.

وقتی این ترافیک افکار فرصتی برای رشد یا تخفیف یابد ذهن در سکون و خلاء خاصی قرار می گیرد

و فرصت و امکان برای ذخیره سازی انرژی روانی و رشد تواناییهای ذهنی باز می شود که به این حالت دیانا یا مدیتیشن (Meditation) گویند.

شیوه های زیادی برای انجام مدیتیشن وجود دارد و بخاطر حساسیت موضوع می باید زیر نظر کارشناسان دوره دیده یوگا یا روانشناس بالینی انجام گیرد.

 

مراحل و روش های مختلف یوگا

وقتی فرصت و امکان برای ذخیره سازی انرژی روانی و رشد تواناییهای ذهنی باز می شود به این حالت دیانا یا مدیتیشن (Meditation) گویند.

٨) سمادهی (Samadhi) :

سمادهی یعنی مرحله ی وصل، پیوستن، هماهنگی و همسویی،

بیشتر بدانیم
آموزش ماها یوگا (بررسی برای یافتن خویش)

درک عمیق قوانین مسلط و همه گیر حیات و طبیعت و یکی شدن با طبیعت ذاتی خود و ذات خداوندی.

سمادهی آخرین و بالاترین مرحله یوگاست.

● روشهای مختلف یوگا

کسی که طالب رسیدن به مرحله ی سمادهی و پیوستن به بحر بیکران هستی

و غوطه خوردن در امواج فیض الهی است برای رسیدن به این مقصود باید یک حرکت کمالی را آغاز کند

و در مسیر معرفت از خود به خود و از خود به خلق و از خلق به حق سفر کند.

 

مراحل و روشهای مختلف یوگا

بدین منظور در فلسفه ی یوگ روشهای مختلفی وجود دارد که

سالک بر حسب استعداد و امکانات ذهنی و بدنی خود می تواند یکی از این روشها یا ترکیبی از چند روش را استفاده کند :

۱) گیانا یوگا : اتصال و ارتباط با احدیت به وسیله علم و معرفت

٢) بهاکتی یوگا : رسیدن به مرحله ی اتصال از طریق عشق و محبت نسبت به جمیع موجودات، ادراک تجلی وحدت در کثرت.

٣) کارما یوگا : طی طریق به وسیله ی خدمت به خلق و کار و کوشش در مسیر رضایت حق تعالی که در خدمت به خلق نهفته است.

مراحل و روش های مختلف یوگا

سالک بر حسب استعداد و امکانات ذهنی و بدنی خود می تواند یکی از این روشها یا ترکیبی از چند روش را استفاده کند

٤) مانترا یوگا : ارتباط با فیض الهی بوسیله ی ذکر و تسبیح ذات احدیت.

٥) هاتا یوگا : صعود در مسیر معرفت از راه کنترل قوای جسمی و اتحاد نیروهای مختلف جسم.

٦) راجا یوگا : رسیدن به حق از طریق کنترل قوای ذهنی و روحی.

بیشتر بدانیم
اعتماد به نفس

٧) لایا یوگا :فعال کردن انرژیهای نهفته درونی در کالبد اثیری و رها کردن آنها در مسیر معرفت الی الله.

٨) تانترا یوگا : فعال سازی انرژیهای روحی در مسیر کاربرد اعمال جنسی به روش خاص برای رسیدن به مرحله اتصال و اتحاد.

برای رسیدن به مقصود عمل به ترکیبی از روشهای یاد شده می تواند در سرعت حرکت باطنی سالک موثر باشد

و رهرو را در زمانی کوتاهتر و معرفتی بیشتر به لقاءالله سوق دهد.

● کرامات یوگیان

در کتاب یوگاسوترا تالیف پاتانجلی به نیروهای خارق العاده ایکه در اثر انجام تمرکز نیروهای روحی

و مراقبه و سمادهی به دست می آورند اشاراتی شده است.

از جمله اینکه یوگی به تدریج به مراتب آگاهی عالی دست می یابد و به ذات اشیاء پی می برد و صاحب کرامت می شود.

مراحل و روش های مختلف یوگا

یوگی بر اثر تمرکز نیروهای سه گانة ضبط حواس، مراقبه و سمادهی قادر به شناسایی مراتب ذهنی دیگران می شود

 

پاتانجلی می گوید:

یوگی بر اثر تمرکز نیروهای سه گانة ضبط حواس، مراقبه و سمادهی قادر به شناسایی مراتب ذهنی دیگران می شود.

از قید زمان و مکان خارج و به منشاء نخستین نوسان موج آفرینش وگردش اولین موج هستی پی می برد.

درباره ی نفوذ در افکار دیگران اعتقاد بر این است که چون یوگی به کهنه مراتب ذهنی خویش واقف است،

بر اساس تصورات و مفاهیم ذهنی خود می تواند افکار سایرین را نیز دریابد.

در واقع ذهن او چون آئینه ایست که افکار دیگران در آن منعکس می شود.

یوگیان قادرند از قلمرو ادراک بصری و درک معمولی عوام فراتر روند.

یوگی با تمرکز این سه نیرو به اسرار کیهان و زمان واقف می شود.

به نقل از فصلنامه یوگا پیام مهر-سال اول، شماره اول و دوم، تابستان و پاییز ٧٩
انجمن درمانگران ایران

دیدگاه‌ها (0)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*

سبد خرید
  • سبد خرید خالی است.
0