مرکز هیپنوتیزم کابوک

بخش کور

ماتریس جوهری چیست؟

ماتریس جوهری چیست؟

ماتریس جوهری چیست؟   پنجره ی جوهری (ماتریس) یک روش ساده و بسیار کاربردی در خودشناسی است. خودشناسی اولین و…