نویسنده:
بازدید: 69 بازدید
سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما

سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما

  • قدرت فوق العاده مغز شما
  • عوامل تغییر حسی شما
  • اقدام برای سلامتی جسمی

بعضی از آدم ها هر چیزی را آنگونه که هست می بینند و می پرسند «چرا»؟ من چیزهایی را که هرگز وجود نداشته اند تصور میکنم و می گویم « چرا که نه» ؟

به منظور مدیریت موثر خودتان لازم است که اصول اساسی سیستم مدیریت منحصر بفرد خود را، یعنی مغز و جسم همیشه در حال تغییر خود را، درک کنید. علاوه بر اینکه مغز و جسم ما چه هستند و چه عملکردی دارند، اجازه دهید چگونگی بروز و به کارگیری توانایی حیرت آور آن ها را به شما نشان دهم. پس از آن است که طبیعت تغییر و راه هایی که از طریق آن ها سیستم ها با تغییر در هم می آمیزند، روشن تر و قدرتمندتر نمایان میشود.

هریک از ما شخصیتی مستقل است و از نظر جسمانی با یکدیگر متفاوت. این تفاوت در درون بیشتر هم میشود. در حالیکه از نظر ظاهری ما ساختاری مشابه داریم، در درون اندیشه های کاملاً اختصاصی و عالمی منحصربفرد داریم.

بدن شما مخلوق خارق العاده ای است که مثال دقیق از پارادوکسی به نام تغییر را ارائه می کند. تنفس شما، خون شما، سلول های شما، همگی بی وقفه فعالیت میکنند تا تعادل کلی بدن شما تضمین شود. بدن تعادل درونی خود را با تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیک حفظ میکند. همانند مثال رودخانه: اگر شما در رودخانه ایی شنا کنید و بخواهید در نقطه ایی ثابت بمانید، بایستی حرکت داشته باشید.

  • شما فقط با تغییر می توانید ثابت بمانید 
  • شما فقط با حرکت می توانید سرجای خود بمانید.

بنابراین، به تعبیر فیزیکی، شما توسط بدن تان در هر لحظه، هر ثانیه، هر یلی ثانیه و هر نانوثانیه از هر ساعت، روز، هفته، ماه، سال یا دهه ی زندگانی خود پذیرای تغییر هستید.

ذهن شما یک جهان است.

سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما
سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما

 

هر یک از ما در معرض بیشمار عوامل تاثیرگذار هستیم اما هر ذهنی برای خد یک جهان اس. این جهان درون سر شما منحصراً متعلق به شماست و حد و مرزی هم ندارد و دانش درون آن هم منحصراً در تملک شماست.

شماره اوت 2003 مجله ی نیوسانتیست منحصراً به مغز انسان اختصاص یافته بود و بر روی جلد آن ذکر ه بود که آن شماره به معرفی دیدگاه جدید و شجاعانه ایی از مغز انسان می پرداز. چند ماه قبل از آن بود که آن مجله عکسی از مغز با دنیایی درون آن را چاپ کرده بود و عوان « دنیای درون سر شما» را برایش انتخاب کرده بود.

شما هیچ محدودیتی ندارید. شما جهانی را در درون سر خود دارید.

مهم است که این را بفهمیم و این مفهوم را که ما وجود داریم و کار میکنیم . زیرا که شما به راستی حیرت آور هستید. شما می توانید هر انچه را که انتخاب می کنید به دست آورید.

مغز شما, عامل تغییر فوق العاده است

مغز پهناورتر از آسمان است

اگر این دو را کنار هم بگذاری

آسمان به راحتی در مغز جا میگیرد.

 

قدرت مغز انسان خارق العاده است. هر مغز بیش از یک تریلیون سلول مغزی (نورون)در خود دارد یا به عبارتی 1/000/000/000/000 سلول مغزی. در مغز هر انسان بیش از مجموع کلیهی  کتابخانه های جهان اطلاعات می تواند ذخیره شود. ظرفیت حافظه ی مغز نامدود است. قابلیت رشد و تغییر آن هم حد و مرزی ندارد. جالب اینجاست که فقط پانصد سال است که فهمیده ایم مغز بخش محزک افکار و اعمال ماست و 95 درصد کل اطلاعاتی که درباره ی مغز داریم در همین ده سال گذشته کشف شده اند.

معلوم نیست که چقدر بیش از این ها بایستی درباره ی مغز بیاموزیم! بی دلیل نیست که قرن بیست و یکم از سوی رئیس جمهور مکزیک وینسنت فاکس « قرن نوآوری و سرمایه فکری » مامگذای شده است.

بیشتر بدانیم
تصورات عمومی درباره هیپنوتیزم و هیپنوتراپی

هنگامی که به چگونی همگمی با تغییرات در زندگی خود می اندیشیم، نکات مهمی که باید درک کنیم این ها هستند. مغز به خودی خود خلاق است و اینگه مغز موجودی حقیقت جوست

مغز به خودی خود خلاق است

مغز به گونه ایی برنامه ریزی شده که به صورت سینرژیک فکر کند؛ بدین معا که هربار اطلاعاتی به مغز می رسد، صرفنظر از مثبت یا منفی بودن آن، مغز آن را بی نهایت بار گسترش میدهد. با هر اندیشه و هر دستورالعملی که به مغز میدهید، در واقع مغز دوباره برنامه ریزی میشود. به همین دلیل است که تغذیه ی مغز با پیام های مناسب سازنده و مثبت اهمیت حیاتی در ایجاد تغییر دینامیک و مثبت دارد.

سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما
سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما

سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما

مغز حقیقت جوست

مغز به گونه ایی برنامه ریزی شده ا که حقیقت جو و دانش طلب باشد و در هر کاری که قرار است انجام دهدف موفق و خستگی ناپذیر باشد. هر برنامه ایی که برای انجام شدن به مغز داده می شود، چه مثبت و چه منفی، مغز تمام تلاش خود را میکند تا آن را به بهترین وجه انجام دهد. شما فقط باید:

دانه های اندیشه ی مثبت را بکارید تا محصول کارتان را به صورت تغییر مثبت برداشت کنید.

نیروی زندگی

در همه ی سنت های غیرمادیف نیروی زندگی با مفهوم روح ارتباط داده شده است. ریشه ی معنی واژه روح، نیرو و جان است و حقیقتاً جان است که به ما زندگی می دهد. جان نیروی زندگی ماست و رشه ی واقعی تغییر.

جان زندگی در ریشه ی تغییر است.

شما تنفس میکنید. هوا را به درون میبرید و بیرون میدهید. در حین این کار شما محتوا و کیفیت سیستم انرژی در بدن خود را تغییر میدهید. شما با این کار به خون خود اکسیزن می رسانید و عضله ی  قلب خود را تغذیه می کنید و در نتیجه مغز خود را در حداکثر میزان کارایی خود نگه میدارید. هر بار که قلب شما می تپد خون تازه در هزاران کیلومتر از عروق شما جاری میشود و به هر عضو بدن شما خون تازه می رسد و باعث شادابی آن میشود تا شما زنده بمانید.

شما به استقبال تغییر بروید… تغییر به استقبال شما می آید.

جسم ما هم با تغییراتی که فیزیولوژی درونی ما و واکنش های سی و هوشی ما را تحت تاثیر قرار میدهد، در بر گرفته میشود.

عوامل تغییر حسی شما 

بدن انسان به هیچ وجه از روح او جدا نیست. آنچه بدن انسان نامیده میشود، بخشی از روح اوست که به واسطه ی حواس پنجگانه قابل تشخیص میشود،حواسی که به منزله ورودی های روح هستند.

شما در بدن خود ارتشی خارق العاده از عوامل تغییر حسی دارید که در حالت تحول دائم قرار دارند، عواملی که از هر ابزار پیشرفته تکنولوژی پیچیده تر هستند، عواملی که بطور خودکار حافظه ی خود را با هر داده ی تازه ایی که از طریق رفتار یا تجربه ی شما حاصل میشود به روز میکنند، عواملی که امکان تشریح جهان همیشه در حال تغییر را برای شما ممکن می سازد. حواس شما ابزار مغزی هستند که با ارتباط دادن و تجمیع انواع اطلاعاتی که از طریق تجربه حاصل میکنید به شما امکان تجربه کردن، تشریح و فهم تغییر را می دهند.

عامل حسی تغییر: صدا

سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما

 

حس شنوایی خود را در نظر بگیرید. انتقال و تشریح صدا کاملاً بر پایه ی تغییر قرار دارد. وقتی کسی صحبت میکند یا موسیقی می نوازد یا درب خودرویی را می بندد، مولکول های هوا را به شکل امواج صوتی جابجا میکند. امواج صوتی سطح تماس و ریتم گیرنده های پدیده ی حیرت آوری را که آن را گوش می نامیم، تغییر میدهند. با هر صدایی که می شنوید، تفسیری که از جهان دارید تغییر می کند.

عامل حسی تغییر: بینایی

چشم شما بی وقفه در حال نظاره بر تغییرات شگفت آوری است که در اطراف ما و با سرعتی برابر با 300هزار کیلومتر بر ثانیه رخ می دهند و آن را نور می نامیم. نور چیزی به جز تغییر نیست، حرکت متغیر انرژی که توسط چشم حس می شود و از طریق مغز تفسیر می شود. بدین گونه هم زمان که در لحظه ی خاصی در مکانی ثابت قرار دارید، تفسیری این چنین سریع را تجربه می کنید. تغییرات به وجود آمده در گیرنده های چشم تصور را به لایه ی بینایی شما ارسال می کند و شما را قادر میکند آنچه را دیده می شود، بفهمیدو همچنین توانایی موقعیت سنجی را برای شما میسر می کند. حال می توانید حرکت کنید یا در جای خود بایستید.

بیشتر بدانیم
۱۱ راهبرد مدیریت یا کنترل خشم

عامل حسی تغییر: بو 

بینی شما شامل گیرنده های حسی بی شماری است. این گیرنده ها توانایی تشخیص و تفسیر معنی تریلیاردها مولکول که تغییر شکل داده و وارد سوراخ های بینی شما می شوند را به صورت گستره ایی از بوهای مختلف دارند، بوهایی که می توانند قوی یا ضعیف و یا نزدیک به هم باشند. حیرت آور است که هنگامی که تنفس می کنید و سطوح انرژی بدن خود را تغییر میدهید، حس بویایی شما بطور همزمان تغییر بو در محیط را بررسی میکند. توانایی فهم تغییر توسط بینی شما چنان موثر است که می توانید فوراً بفهمید رایحه ی یک عطر خوش بو را حس میکنید یا اینکه در معرض مسمومیت قریب الوقوع توسط یک سم قرار دارید. علاوه بر این، حس بویایی تاثیر ویژه ایی بر حافظه ی شما دارد و می تواند خاطره ی لحظه ها یا اشخاص مرتبط با یک رایحه را در آنی به یاد شما بیاورد، حتی اگر تجربه مربوط به سال های دور باشد.

عامل حسی تغییر: مزه

سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما

لحظه ایی حس چشایی معجزه گر خود و پرزهای چشای تان را ملاحظه کنید. شما ظرفیت بی حد و حصری برای تشخیص تفاوت طعم های متفاوت و حتی نزدیک به هم را دارید. حس چشایی نیاز شما به لذت از خوردن را برآورده می کندو شما را به دیگران، فرهنگ های دیگر و گذشته ی خودتان پیوند میدهد.

مزه نتیجه ی مستقیم تغییر است. هنگامی که بدن شما به مواد مغذی نیاز دارد سیستم بیوشیمیایی هشدار دهنده ی بدنتان فعال می شود تا بدن بفهمد که شکل خاصی از غذا مورد نیاز است. دهان شما که می توان از آن به عنوان یک آزمایشگاه فوق العاده حساس شیمیایی یاد کرد، قادر به تمایز بین میلیون ها ماده ی متفاوت است و تا حدی هم میتواند به فوریت تشخیص دهد که ماده ایی برای شما خوب است یا بایستی فوراً آن را از دهان خارج کرد.

احساس نیاز به غذا نه تنها به شما می گوید چه زمانی غذا لازم دارید بلکه با ایجاد حس سیری زمان دست کشیدن از غذا خوردن را هم اعلام میکند. دهان شما به تنهایی یک عامل تغییر بسیار خوب است. حس چشایی عمدتاً نتیجه ی مسقیم جویدن است که انسجام و غلظت غذا را تغییر می دهد و در نتیجه به سیستم گوارش شما امکان تمایز بین مطلوب و نامطلوب و هضم کردن یا نکردن غذا را میدهد.

شاید بچه های بسیار کوچک را دیده باشید که هنگام خوردن غذایی که برایشان آشناست ولی برای بچه های دیگری که نزدیکشان است ناآشناست. با زل زدن و باز کردن دهان هنگام جویدن غذا بچه ی دیگر را حیرت زده می کنند. این رفتار غریزی (که عموماً به اشتباه به سوء رفتار تعبیر می شوند) نه تنها رخ دادن فرآیند تغییر را نشان می دهد بلکه نشان می دهد که غذای مورد نظر برای مصرف بی ضرر است.

یکی از رو به رشد ترین سرگرمی ها در دنیا، آشپزی است. هرکسی، هر مادر، هر پدر، هر بچه و یا هر آشپزی که غذایی اماده می کند، یک عامل تغییر است. مگر پختن و آماده کردن غذا چیزی غیر از روش اول ایجاد تغییر مزه ی اجزاء تشکیل دهنده است به نحوی که آن ها را برای حواس ما مطبوع و قابل پذیرش کند؟

مزه به عنوان یک عامل فعال تغییر مثبت در شکل دادن به روابط خانوادگی اجتماعی و تجاری به کار میرود. مواردی نظیر یک شام رمانتیک، غذای تهیه شده برای جشن تعطیلات، صبحانه اداری و غیره که در آن غذا محوریت دارد، تقریباً همیشه به عنوان موقعیت های مثبت دیده می شوند.

عامل حسی تغییر: لمس

سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما
سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما

پوست بزرگترین اندام بدن و عامل اساسی تغییر است. پوست تمام بدن را در بر گرفته و با تغییر حسی دائم ما را یاری می دهد. همه ی ما با توجه به تجربه ی شخصی خود می دانیم که پوست قادر به پاسخگویی بسیار سریع و با حساسیت فوق العاده به جزئی ترین تماس یا حس است. حس لامسه ما را از طریق حواسی که به ما مشخصه چیزها مثلاً سردی، گرمی، نرمی، زبری، تیزی، صیقلی بودن و غیره را اطلاع میدهد، با دنیای خارج مرتبط میسازد و عکس العمل های فوری فراوانی را بر می انگیزد. حس لامسه هم شدیداً قوی است و هم بسیار سریع الانتقال. تماس با پوست پیام های فوری به مغز ارسال میکند و مغز را نسبت به درد، لذت، ترس، خوشحالی و غیره هوشیار می کند و ما را قادر میسازد عکس العمل های خود نسبت به هر چیزی یا هر کسی را که در تماس با ما قرار گرفته، تغییر دهیم.

بیشتر بدانیم
راهنمایی های لازم جهت سفارش خودهیپنوتیزم اختصاصی

پوست ما برای نظارت بر تغییر و تطابق با آن ده ها میلیون گیرنده در هر میلیونیوم ثانیه تغییرات در دما، بافت، کیفیت هوا، صدا و حتی بو و نور را تحت نظارت دارد تا به این ترتیب بدن شما را در حالت تعادل نگه دارد. در نتیجه ی اطلاعاتی که پوست دریافت میکند، شما تغییرات جزئی یا کلی در موقعیت خود ایجاد می کنید و این به دلیل واکنش مغز به جریان دائم و همیشه در حال تغییر اطلاعاتی است که از طریق پوست دریافت میکند.

حواس شما از طریق تغییراتی که در مولکولهایی که پیان ها را به بدن شما می رسانند و از طریق تغییرات حسی و عصبی که برای انتقال پیام به مغز در بدن شما رخ میدهد، ارتباط شما با جهان خارج را فراهم می کنند. شما توانایی تجربه کردن همه ی چیزهای شگفت آور را در طول رشد و تغییرات خود دارید.

چرا شما موقعیت یا وضعیت خود را تغییر میدهید؟ زیرا می خواهید در موقعیتی قرار گیرید که برایتان مطلوب تر باشد؛ مثلاً مزیت بیشتری برای تان داشته باشد یا راحت تر باشد و یا از بروز خطر برای تان جلوگیری کند. در اثر عدم تحرک، عضلات شروع به کشیده شدن می کنند، جریان خون آهسته می شود و در اندام زیرین تجمع حاصل می کند و بدن دچار رکود می گردد. خودتان تفاوت وضعیت پوست یک فرد فعال و یک فرد بی تحرک را مقایسه کنید. در فرد فعال به دلیل گردش خون مناسب و رسیدن اکسیژن کافی پوست سالم تر و چشمان درخشان تر هستند.

 

به کار گیری همه ی حواس

سیستم منحصر بفرد مدیریت تغییر شما

یکی از دلایلی که ما زمان های بودن در کنار دوستان نزدیک خود را خوب به خاطر می آوریم، این است که در چنین مواقعی ما معمولاً در حال گفتگو، غذا خوردن، با دقت و با چشمان باز نگاه کردن، حرکت یا تماس داشتن هستیم. به عبارتی ما از کلیه حواس خود استفاده می کنیم و عکس العمل های ما در بالا قرار دارند.

سیستم اندازه گیری تعادل بدن شما: سیستم ایمنی

سیستم ایمنی مدیر تغییرات و عامل اندازه گیری تعادل جسمانی شماست. یک سیستم ایمنی سالم ب نظر ب یتغییر می رسد. این سیستم را می توان استعاره ای بی همتا از یک چیز دائماً متغیر در شما دید که برای آن کار میکند تا هم شما را با ثبات و هم در حال تغییر نگه دارد. این مثال دیگری از پارادوکس تغییر است: یک سیستم عظیم که طراحی شده تا به شما کمک کند با عد تغییر، تغییر را تحت نظارت و کنترل داشته باشید.

سیستم ایمنی متشکل از یک ارتش عظیم و بسیار کارآمداز عوامل تغییر بیولوژیکی است که برای نگهداری شما در تعادل فیزیولوژیک و تثبیت فرآیندهای تغییر شما طراحی شده است و تمامی تغییرات درونی و بیرونی را کنترل می کند.

تحریک حسی جریان دائمی از اطلاعات را به مغز ارسال میکند و به مغز امکان این را می دهد که تغییراتی را که در اطراف شما رخ میدهد، تحت نظارت داشته باشد. اگر شما از سیستم ایمنی خود احساس چندانی ندارید، به این علت است که از مزایای آن برای زندگی بهره مند هستید. احتمالاً از وضعیت سلامت جسمانی خود و یا اینکه پرانرژی هستید و یا نسبت به زندگی تان احساس مثبتی دارید، آگاه هستید. سیستم ایمنی وسیله ی اندازه گیری بی نقصی است که می تواند بگوید آیا سیستم ذهن-جسم شما در تعادل است و یا اینکه در مدیریت تغییرات شایستگی کافی دارید یا خیر. هنگامی که جسمی سالم و زندگی متعادل دارید، سیستم ایمنی شما نیرومند و پایدار است و کمک می کند تا احساس شادابی داشته باشید. 

بیشتر بدانیم
مدیتیشن بی ذهنی

 

برای داشتن سیستم ایمنی قدرتمند و سالم از طریق پکیج منحصربفرد مرکز کابوک برای برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه هماهنگ شو!

 

عامل حسی تغییر: کیناراستتیک (حس تشخیص موقعیت مکانی)

حالت تغییر مداوم از نظر جسمانی را می توان با تمایل مکرر بدن به حرکت و توانایی آن در تشخیص موقعیت مکانی و تا حدی زمانی نمایش داد. حتی هنگامی که سر پا ایستاده و به ظاهر بی حرکت هستیم، بدن های ما قدری نوسان و تکان دارند. اگر به افراد پلیس یا سربازانی که در پست نگهبانی هستند دقت کنید، متوجه می شوید که حتی اگر چه در ظاهر سرپا و ثابت ایستاده اند اما ناچارند برای تحمل فشار و سرپا ماندن قدری به بدن خود تغییر وضعیت دهند.

هنگامی که سیستم ایمنی از تعادل خارج شود، سلامتی شما در خطر است. امکان دارد که شدیداً احساس خستگی کنید یا دچار آلرژی هایی عجیب و جدید یا عدم تحمل بعضی غذاها شوید و یا حتی مستعد ابتلا به مشکلات ضعف سیستم ایمنی نظیر سرماخوردگی ها، نا آرامی معده، آنفلوانزا، آسم یا اگزما گردید.

 

لحظه ی عمل 

اگر سیستم ایمنی شما به نظر نامتعادل می رسد، به آنچه بدن تان به شما می گوید گوش فرا دهید چراکه این عدم تعادل به معنای آن است که در مدیریت تغییر دچار ضعف شده اید و بایستی به تربیت خود بپردازید. اگر عدم تعادل سیستم ایمنی ادامه یابد، خطر مشکلات جسمی و روحی شدید و دراز مدت جدیست. برای حفظ تعادل و سلامت بهینه لازم است از سیستم خارق العاده ی جسم و ذهن خود مراقبت کنید.

سلامت جسمانی و تناسب اندام 

فر کنید که شما یک روبات پیشرفته هستید. اگر به عنوان یک روبات فرمانده ی خودتان بودید و می خواستید که عملکردی بی نقص داشته باشید چه می کردید؟

  1. از اینکه مدارهایتان مرتباً بازدید و کنترل شوند اطمینان حاصل می کردید؟
  2. مطمئن می شدید بدن تان تمیز باشد؟
  3. دقت می کردید که شرایط محیطی تان کنترل شده باشد تا مستعد زنگ زدگی نشوید و اینکه مفاصل و قسمت های متحرک تان به خوبی روغن کاری شود و به طور منظم سرویس و به روز شود؟

البته که این کارها را می کردید!

هدف من گفتن این نکته است که شما ملاحظاتی به مراتب بیشتر از یک روبات دارید. شما فرمانده ی یک سیستم عامل بی همتا هستید که به طرز بی نقصی شکل یافته است. برای عملکرد بهینه، بدن شما بایستی سالم باشد و به خوبی نگهداری شود. اگر تناسب اندام ندارید و تغذیه ی نامناسب  دارید، همه ی سطوح انرژی شما تنزل خواهد کرد و دچار رکود خواهید شد؛ بدین مفهوم که تحرک خود را از دست میدهد و بی تغییر می شوید و یا به سمت کم تغییری بیشتر خواهد رفت! بدنی که نهایتاً باعث تباهی خودش خواهد شد، سیستم ایمنی، خود را مختل خواهد کرد و توانایی بهبود بخشیدن به خود را از دست خواهد داد. شما آزادی عمل و اراده نخواهید داشت و توانی برای رسیدن به اهداف و ایجاد تغییر وجود نخواهد داشت.

لحظه ی عمل

حتی مقدار کمی ورزش می تواند فوراً جوانی و سرحالی را به شما بازگرداند! اگر احساس کندی، تنبلی و خستگی همیشگی دارید یا از عدم تناسب وزن خود آگاهید، چرا با شروع ورزش به مدت بیست دقیقه در روز مشکل را رفع نکنید؟ این کار می تواند به سادگی انجام پیاده روی سریع باشد. هنگامی که این کار به صورت عادت درآید و احساس بهتری پیدا کنید انگیزه ی ادامه و افزایش سرعت و تحرک را پیدا خواهید کرد.

خبر خوب این است که بدن برای بهبود یافتن برنامه ریزی شده است. فقط کافی است بدن تان را به  ورزش مناسب و منظم و تغیه ی متعادل عادت دهید و با نوشیدن آب زیاد و خواب خوب قدرت را به خود بازگردانید. کار ساده ای است، به مراتب راحت تر از آن که یک روبات را مرتباً روغن کاری و سرویس کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت