مرکز هیپنوتیزم کابوک

مراقبه ارتعاشي

مراقبه ارتعاشي

مراقبه ارتعاشي

 در اين تكنيك كه به مراقبه ی نظري نيز معروف و شناخته شده است‌،

از تكرار مدام يك واژه يا صدا به عنوان نقطه ی كانوني و اصلی اش استفاده به عمل می آيد.

مراقبه ی ارتعاشي براي افرادي مناسب است كه ايجاد سر و صدا را مسيري براي آرامش دروني در نظر میگيرند.

به ما ياد داده‌اند كه مثل بچه‌هاي كوچك‌ ، مؤدب‌ ، آرام و ساكت باشيم‌.

 

تخليه ی سر و صدا به ما كمك میكند كه استرس و فشارهاي روحي و عصبي را از وجودمان تخليه كنيم‌.

 

در اينجا به نحوه ی اين تكنيك‌ ، اشاره كرده‌ايم‌:

روي پاهايتان بايستيد: در حالي كه پاهايتان به عرض شانه‌هايتان باز هستند،

زانوهای تان كمي خميده و سنگيني بدنتان روي ناحيه پشت تان قرار دارد، بايستيد،

گويي قصد چمباتمه زدن (سرپا نشستن‌) را داريد.

يا در صورت تمايل‌ ، كف زمين بنشينيد يا دراز بكشيد.

 

در حالي كه دستان تان را در اطراف بدن تان يا روي پشت‌تان قرار داده‌ايد ، بدنتان را شل و راحت كنيد.

مراقبه را با كشيدن چند نفس عميق و پاكسازي كننده آغاز نماييد.

 

 

مراقبه ارتعاشي

مراقبه ارتعاشي

 

 

واژه‌اي را انتخاب كنيد (هر واژه‌اي كه دوست داريد):

واژه‌اي را برگزينيد كه حروف بي صدا و صدادار متناوبي (يك در ميان‌) را دارا باشد،

مثل‌: “Serenity” (آرامش‌).

 

واژه‌اي را كه بر میگزينيد ، لزوماً ، نبايستي واژه‌اي مذهبي باشد.

فقط بايد واژه‌اي باشد كه در هنگام ادا كردنش‌ ، به شما احساس خوبي دست دهد.

بعد از خودتان‌، واژه را مدام تكرار كنيد:

واژه را تكرار كنيد، آن را دم بگيريد، توجه و حواستان را روي چيزي به غير از تكرار مداوم آن واژه متمركز نكنيد.

 

بیشتر بدانیم
کاربردهای عملی خودهیپنوتیزم

بگذاريد صداي آن واژه تمام وجودتان را به ارتعاش و لرزش در آورد.

بگذاريد در وجودتان بپيچد و آن را به لرزه در آورد، در آن طنين انداز شود.

بگذاريد طنين و ارتعاش آن واژه‌ ، وارد دستها و پاهايتان شود . بگذاريد در حالي كه آن واژه را دم گرفته‌ايد و مدام تكرار میكنيد ،

آن واژه عضلات و ماهيچه‌هاي بدنتان را به ارتعاش و لرزه در آورد.

برخي از افراد ، وقتي عصبی ، نگران و نا آرام هستند ، عضلات بدنشان را منقبض میكنند.

 

مراقبه ارتعاشي

 

مراقبه ارتعاشي

مراقبه ارتعاشي

 

 

مهم اين است كه صداي واژه را آن چنان در بدنتان به چرخش در آوريد كه بتوانيد انقباض‌ ،

تنش و گرفتگي موجود در عضلات و ماهيچه‌هاي تان را تخليه كنيد.

به اين ترتيب‌ ، به حالت و وضعيتي از آرامش متفكرانه دست می يابيد كه آرامشي عظيم و عميق تمام وجودتان را در بر میگيرد

مثال برای واژه های فارسی : خوبم *عالیم*با نشاطم*شادم و…

در کل هر واژه ای که به شما حس خوبی را منتقل کند مفید تر از واژگان عربی یا سانسکریت است

 

دیدگاه‌ها (0)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*