مرکز هیپنوتیزم کابوک

چار

سه گام اساسی مدیتیشن

سه گام اساسی مدیتیشن

3گام اساسی مدیتیشن   ۱-اولین گام در آگاهی، مشاهده بدن خودتان است. سپس آرام آرام از هر حركت و هر…
کاربرد قانون بازتاب شرطی در هیپنوتیزم

کاربرد قانون بازتاب شرطی در هیپنوتیزم

کاربرد قانون بازتاب شرطی در هیپنوتیزم   به زبان ساده قانون پاولف یا قانون بازتاب شرطی قانونی است که با…