مرکز هیپنوتیزم کابوک

هیپنوتیزم و درمان بیماری

مراقبه ارتعاشي

مراقبه ارتعاشي

مراقبه ارتعاشي  در اين تكنيك كه به مراقبه ی نظري نيز معروف و شناخته شده است‌، از تكرار مدام يك…