مرکز هیپنوتیزم کابوک

اوفیدیوفوبیا یا مار هراسی

اوفیدیوفوبیا یا مارهراسی چیست؟

اوفیدیوفوبیا یا مار هراسی چیست؟

اوفیدیوفوبیا یا مار هراسی چیست؟ اوفیدیوفوبیا (مارهراسی) و ترس از مارها اوفیدیوفوبیا یا افیوفوبیا به معنی ترس از مارها است.…