مرکز هیپنوتیزم کابوک

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

● ذهن/ بدن

در طیف رنگ ها، شخصیت های نارنجی، ماجراجویان خلاق هستند.

آنها میل درونی به خلاقیت و فعالیت دارند.

و زندگی را با حداکثر لذت می خواهند.

آنها شخصیت های مستقل و جدا هستند،

درحالی که جسم ، ذهن و عاطفه ای یکپارچه دارند.

 

برای آنها شکل دادن به واقعیت های فیزیکی و هیجانات و چالش های آن لذت بخش است.

شخصیتهای نارنجی دوست دارند که برای ماجراجویی ها یا پروژه های بعدی،

استراتژیهای تخیلی و برنامه ریزی شده داشته باشند، تا آنها را عملی کنند.

آنها نیاز دارند که با مراحل کاری واقعی روبرو و درگیر شوند.

نارنجی ها علاقه ای ندارند که عقب بایستند و نظاره کنند که مردم کاری برای آنها انجام می دهند.

آنها همیشه به طور فعال تحلیلگر، مدیر و سازنده هستند.

 

انگیزه ی نارنجی ها در زندگی بستگی به این دارد که ماجراجویی ها،

چالش ها و پروژه های مبتکرانه چه قدر آنان را مسرور و خرسند می سازد.

آنها می خواهند بر اساس ایده های خودشان زندگی کنند.

آنها پروژه های مبتکرانه شان را کاملاً مطلوب برنامه ریزی و رهبری می کنند،

به طوری که خود و همقطارانشان از حصول موفقیت برخوردار میشوند.

آنچه نارنجی ها پیش از هر چیز طلب می کنند، پیروزی و تفوق بر موانع ذهنی و فیزیکی است.

 

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

 

آنها همچنین نیاز دارند که دیگران را متقاعد کنند که توانایی هایشان در مسیر موفقیت کنترل می شود.

برای این ماجراجویان خلاق، زندگی، واقعی، عینی و آشکاراست.

نارنجی ها نیاز دارند که واقعیت جسمانی و ذهنی شان مرتباً احیا شود.

این یکپارچگی با کالبد عاطفی برای آنان مشکل است.

گاهی وقتی به آنها اجازه ی رفتن داده می شود، فکر می کنند این به مفهوم از دست رفتن کنترل است.

 

استراحت کلید تعادل شخصیت های فعال جسمانی و ذهنی است.

انرژی ماجراجویانه نارنجی ها از طریق ابتکارات فیزیکی و یا ذهنی توأم با احساس شفاف عاطفی شان تخلیه می شود.

شخصیت های نارنجی در هیجان، ماجراجویی، تپش و خطر، شکوفا می شوند.

آنها از مبارزه و رقابت با تمام واقعیت های جسمانی، ذهنی و عاطفی لذت می برند.

آنها دوست دارند تمام محدودیت هایشان را کشف کنند، سپس خود را تا سرحد آن بسط و گسترش دهند.

 

برخی شخصیت های نارنجی موقعیت های غیرمعمول،

پرخطر و دهشتناک بوجود می آورند، تا بیشتر احساس زندگی کنند.

آنها وفور آدرنالین را دوست دارند. ممکن است خانواده برای این ماجراجویان، دست و پاگیر باشد.

فلسفه و اندیشه ی روحانی برای آنها نقطه ی قابل توجهی نیست.

وقتی آنها بر انرژی ذهنی قدرتمند متمرکز می شوند، به احساساتشان وصل می شوند

و مسیرهای اعجاب انگیز جدیدی برای خود به آگاهی و کمال باز خواهند کرد.

بسیاری از شخصیت های نارنجی، در گذشته، در صفحات تاریخ،

جایی که ماجرا و اشتیاق کارساز بوده است یافت می شوند،

هنگامی که سفر به قلمروهای جدید، کشف سرزمین های جدید، مبارزه با طبیعت یا دیگر ملت ها، راه زندگی کردن بوده است.

 

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

 

در جامعه ی متمدن امروز این خصوصیات به اندازه ی گذشته مورد نیاز نیستند.

این بدان مفهوم است که شخصیت های نارنجی انرژیهایشان را به سمت پروژه های مبتکرانه و ماجراجویی جاری می سازند.

درصد زیادی از نارنجی ها انرژی محرکشان را به سمت فعالیت های مبتکرانه ذهنی (در مقایسه با فیزیکی) جاری می کنند.

آنها ذهنی فعال دارند، احساساتشان را با آغوش باز می پذیرند و ایده هاشان را عملی می سازند.

آنها از کار در بازرگانی و پروژه های متهورانه جدیدی که قطعاً چالش، هیجان و ماجراجویی در پیش رو دارد لذت می برند.

این افراد مشتاق دوست دارند تجارت کنند، شرکت تأسیس کنند،

محصولات را فروش و بازاریابی نمایند، تولید استراتژی کنند و معاملات را مدیریت و به پایان برسانند.

 

بیشتر بدانیم
مشخصات جن و سایر صور مثالیه

آنها از جزئیات نمی ترسند، خودشان را مشتاقانه برانگیخته می سازند و به ایده ها و پروژه هایشان انرژی می بخشند.

برای آنها بسیار مهم است که خودشان به طور فعال درگیر کار شوند، امور را به جلو ببرند و تا انتها آن را پیش ببرند.

اگر شخصیت وجودی شان در یک تعادل و هماهنگی باشد،

سرشار از احساس اطمینان و موفقیت هستند و راه های مثبت و سالمی برای ابراز خلاقیتشان پیدا می کنند.

شخصیت های نارنجی بهترین تحلیل گران و محققان هستند.

آنها به راحتی الگوها، خطرات و مزایای نهفته در هر پروژه را محاسبه می نمایند.

آنها به خوبی ظرفیت این را دارند که ذهنشان را با دیگران هماهنگ سازند

و در هر موقعیتی تسلط بیشتری بر آنان داشته باشند.

 

در فروش و بازاریابی این توانایی آنان بسیار مورد استفاده قرار می گیرد که می فهمند در ذهن دیگران چه می گذرد.

این چیزی است که هم می تواند در خدمت بشر باشد هم ابزاری برای سوء استفاده و اعمال قدرت و منفعت شخصی قرار گیرد.

برای نارنجی ها توقف تفکر یا مراحل برنامه ریزی یک چالش است.

انرژیهای جسمانی و ذهنی آنها بسیار قدرتمند است و میل به ابراز و خلق، گاهی برای آنان استرس زا است.

بسیاری از نارنجی ها ابتکارات جسمانی و فیزیکی را هماهنگ می سازند.

آنان دوست دارند طرح و برنامه بریزند و ابزارها یا ایده های جدید را مدیریت و ارتقاء بخشند.

 

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

 

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

سپس ایده هایی را که می خواهند عینیت ببخشند، تا مرحله ی واقعیت فیزیکی پیش می برند.

آنها نیاز دارند که در خلق فعال ایده ها شان مستقیماً مشغول باشند.

نارنجی ها دوستدار فعالیت های فیزیکی هستند که شامل هیجان و تحرک باشد.

آنها از ورزش هایی همچون موج سواری، پرش، گلایدینگ، کوهنوردی، اتومبیل رانی یا چتربازی لذت می برند.

آنها در هیجان، لذت و نشاطی که در حرکت و ماجراجویی جسمانی است شکوفا می شوند.

آنها رقابت شخصی را به ورزش های سازمان یافته ی دسته جمعی ترجیح میدهند.

نارنجی ها معمولاً اگر نتوانند به راحتی حرکت کنند یا اشتباهی در یک مسیر غلط فعالیت درگیر شوند، احساس ناراحتی می کنند.

 

اگر شخصیت های نارنجی از تعادل خارج شوند، ممکن است خود محور، حسود و خودخواه شوند

و فقط به عملکردها و ایده های خودشان علاقه نشان دهند، صرف نظر از این که چه اثری روی دیگران خواهد داشت.

سپس محبت، توجه یا دلسوزی در آنان از بین می رود و منزوی، سرد و گوشه گیر میشوند.

نارنجی ها اگر با نیروی خلاقشان اتصال نداشته باشند، تلاش می کنند کنترل و نفوذ افراطی بر دیگران داشته باشند.

اگر شانس یاری کند، برای حصول نتیجه و موفقیت از راه دغل کاری هم پیش می روند.

آنها برای جبران این عدم اتصال و کمبود پوشی کردن، از احساسات و خلاقیت دیگران استفاده می کنند.

 

بیشتر بدانیم
مديتيشن تمرکزی

شخصیت های نارنجی باید آگاه باشند که استراحت و آرامش جسمانی و ذهنی تا جایی که خودشان را بشناسند، یک مسؤلیت است.

این امر برای آنها یک چالش است که تشخیص دهند که از لحاظ عاطفی، ذهنی و روحی چه کسی هستند.

هدف نخستین شخصیت های نارنجی این است که راه پر هیجان واقعی شان را بپذیرند- یعنی ماجرای کشف خود

این چالش به نسبت فعالیت های بیرونی اشتیاق بیشتری نیاز دارد.

نارنجی ها معتقدند که روحانیت و مذهب اندیشه هایی است که باید در دنیای فیزیکی بیان شود.

به علاوه آنان ممکن است ادراک فیزیکی از خدا داشته باشند، منشأ یا روح برتر را آشکارا در طبیعت و دنیا ببینند.

 

آنان معتقدند که خدایشان به آنها این موهبت را عطا فرموده تا واقعیت هایشان را عینی سازند،

همانگونه که واقعیت جسمانی در سیاره ی زمین عینیت یافته است.

نارنجی های ماجراجو زندگی لذت بخش را توأم با شادی و بدعت دوست دارند.

اولین هدف آنها اتصال به عواطفشان است، تا قلبشان را در ابداعاتشان حاضر سازند و تا بتوانند به شهودشان اعتماد کنند.

یکپارچگی و تعادل جنبه های فیزیکی، ذهنی و عاطفی برای شادی و رضایت شخصی شان در تمامی جنبه ها، حیاتی است.

در این صورت است که نارنجی ها می توانند کاملاً در “این جا و حالا” باشند،

و همچنین خواهند توانست درخششی روحانی و روشنگرانه از واقعیت داشته باشند.

 

 

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

شخصیت های نارنجی باید آگاه باشند که استراحت و آرامش جسمانی و ذهنی تا جایی که خودشان را بشناسند، یک مسؤلیت است

 

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

● زندگی اجتماعی

شخصیت های نارنجی ترجیح می دهند در دنیای پر از ماجرا، شور و هیجان خود زندگی کنند

و خودشان را در پروژه های خلاقانه خود غرق سازند.

برای آنان اهمیتی ندارد که جامعه در مورد آنان چه فکری می کند،

یا آن که اگر به آنان صفاتی همچون خود شیفته، خود محور یا خودخواه اطلاق شود،

هیچ نظری راجع به این گونه قضاوت ها نمی دهند. آنان به سادگی کار خود را می کنند.

نارنجی ها الزاماً از تمام قوانین جامعه پیروی نمی کنند.

 

آنان دائماً درحال دست و پنجه نرم کردن با جامعه، آرزوهای شخصی، محدودیت ها و چارچوب ها هستند.

ذهن و بدن آنها طوری طراحی شده است که با تمام محدودیت ها و حد و مرزها در نزاع هستند.

این برای شخصیت های نارنجی بسیار مهم است که راه خروجی کافی و مثبتی برای بیان الهامات نیرومندشان پیدا کنند.

نارنجی ها این گنجایش را دارند که ایده هاشان را به روشنی و با اشتیاق آتشین و به طور مؤثر توضیح دهند.

درس آنان در زندگی این است که عواطفشان را از طریق احساسات توضیح دهند،

در غیر این صورت ممکن است دچار تزلزل شوند و با حس تنهایی در گوشه ای باقی بمانند.

 

‌● خویشاوندی و صمیمیت

شخصیت های نارنجی وقت و فضای مناسبی برای خودشان نیاز دارند.

بسیاری از آنان اگر در پروژه های فوق العاده شان موفق شوند،

یا اگر درماجراهای پرشور داخل شوند احساس سرزندگی و شادابی می کنند.

روابط نزدیک با دوستان یا همسران در زندگی شان حرف اول را نمی زند.

معیار آنان این است که با حساسیت، شفقت و متانت درونشان همسو باشند.

در این صورت می توانند به روابط پایبند بمانند و عواطفشان را بروز دهند.

 

بیشتر بدانیم
روانشناسی رنگ های هاله نورانی:شخصیت های قرمز پررنگ

از آن جا که بسیاری از نارنجی ها از حیث جسمانی بسیار مناسب، جذاب و زیبا هستند،

هیچ مشکلی در پیدا کردن زوج و عاشقانشان ندارند.

برخی نارنجی ها علاقه ای به رابطه ی همسری بسیار خودمانی و طولانی ندارند

و ماجراجویی و پروژه های در دست را بر خانواده و ازدواج ترجیح می دهند.

چالش، هیجان و لذت ملاقات با افراد جدید برای آنان جالب تر از بودن با دوستان قدیمی است.

 

درگیری عاطفی و قبول مسئولیت یک رابطه برای آنان کاری صعب است.

اگر آنها به قدر کافی احساس آزادی و استقلال کنند،

مایل می شوند که برای زمانی طولانی به همسرشان مقید شوند.

تعامل با دیگر نارنجی ها یا قرمز معمولاً رابطه ای شورانگیز و پرانرژی را خلق می کند.

ناسازگاری و خودپسندی حاصل از دیگری چیز غیرمعمولی نیست.

قرمزهای پررنگ و نارنجی ها علایق مشترک و سازگاری دارند.

شخصیت های نارنجی شبیه به زردهای بازیگوش هستند، هر دو خلاق و پرثمرند بنابراین اشتراکات زیادی با هم دارند.

از آنجا که آبی ها به صمیمیت و نزدیکی احتیاج دارند و بسیار حساس هستند ممکن است عاشقانه جذب نشوند.

نارنجی ها و نیلی ها هر دو احساسات درونی عمیق و خلاقیت دارند،

اما همچنان در دنیایی کاملاً مجزا زندگی می کنند.

سبزها و سبزهای پررنگ دوست دارند که ساعت ها با هم درباره یک موضوع صحبت کنند

در حالی که نارنجی ها وقت بسیاری را برای خودشان نیاز دارند.

فهم طبیعت حساس و روحانی ارغوانی ها و سفیدها برای بسیاری از نارنجی ها یک چالش بسیار قوی است.

واقع گرایی نارنجی ها و بصیرت نظریه پرداز بنفش ها یکدیگر را محافظت می کند.

به بیان دیگر ممکن است بنفش ها برای نارنجی ها بسیار روحانی باشند.

در واقع بزرگترین مانع برای یک شخصیت نارنجی خلق رابطه ای است که با حساسیت، فهم و آزادی عاطفی قانون مند شده باشد.

قلبی گشاده، کاری فوق العاده است که نباید فراموش شود.

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

از آن جا که بسیاری از نارنجی ها از حیث جسمانی بسیار مناسب، جذاب و زیبا هستند،هیچ مشکلی در پیدا کردن زوج و عاشقانشان ندارند

● امور مالی و شغلی

نارنجی ها شخصیت های مستقل و خود مختاری هستند.

آنها ترجیح می دهند تجارت یا شرکتی از خودشان داشته باشند.

همچنین شغل های آزاد و کوتاه مدت را به تعهدات طولانی مدت ترجیح می دهند.

از آن جا که نیازهای آنان واقع گرایانه است، قدرت لازم را برای خلاقیت و فعالیت و توان ایجاد درآمد شخصی دارند.

اگر موقعیت مناسب داشته باشند، زندگی شان را با هیجان ماجرا توأم می سازند،

ضمن این که درآمدشان را هم درهمین اثنا ایجاد می کنند.

نارنجی ها برای پروژه های غیرمعمول و تفریح هایشان به راحتی پول خرج می کنند.

ممکن است خواهان زندگی لوکس نباشند،

اما بیش از آن مشتاق اند که هر چیزی را و در برخی موارد همه چیز را صرف واقعی کردن ایده هاشان سازند.

نارنجی ها می توانند رهبرانی قوی باشند، اما معمولاً هدفشان از اهداف مبتکرانه و حصول آن، این نیست.

آنها ترجیح می دهند راه خودشان را بروند و در رؤیاهاشان اغنا شوند.

 

اگر ببینند که کار با دیگر اعضای گروه یک الزام است، می توانند رهبری قدرتمند و مبتکر باشند.

عملکرد آنان در محیط بهترین است و همین باعث می شود آزادی و استقلال مطلوب برای آنها فراهم گردد.

آنها با نمونه های فیزیکی و اشتیاقی بی تکلف رهبری می کنند.

شیوه ی پیشگام و ماجراجوایانه ی آنها در زندگی ممکن است دیگران را به تحسین وا دارد، یا این که حتی دنباله روهایی پیدا کنند.

 

بیشتر بدانیم
انواع اختلال دوقطبی

شخصیت های نارنجی مسایل را خلاقانه حل می کنند.

آنان قادرند که تمام عوامل را تشخیص دهند و تحلیل کنند،

خطرات نهفته در مسأله را محاسبه نمایند، هوشمندانه به تمام جوانب نفوذ کنند،

مطمئن شوند که تمام منابع مورد نیاز را در دست دارند، و آنگاه دست به کار شوند.

آنها مبارزات فیزیکی یا ذهنی را ترجیح می دهند و معمولاً وارد مشاغلی می شوند

که قدرت تصمیم گیری، آزادی عمل و خلاقیت آنان تضمین شده باشد.

 

نارنجی ها معمولاً در حیطه ی تجارت، بازاریابی و فروش یا هر کاری که به آنان اجازه دهد

که نفوذ شخصی شان را تجربه کنند، وارد عمل می شوند.

آنان سخت کوشانی هستند که دوست دارند انرژی حیاتی قدرتمندشان را ابراز دارند

و تا دور دست ها پیش روند. هرجا احتیاج به یک شخص بی پروای مشتاق و با عزم و اراده پیدا کردید، یک نارنجی را جستجو کنید.

روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های نارنجی

● برخی از مشاغل نارنجی عبارتند از:

بدل کار، کوهنورد، تاجر، فروشنده، طراح، بساز و بفروش، معمار، کاشف وکارآگاه خصوصی.

● سلامت، بهبود و رشد

سفر به واقعیت درون، کشف این سرزمین ناشناخته و بسط گستره ی خودآگاهی،

بزرگترین چالش است که با آن روبرو می شوند، با این وجود برایشان درتمام سطوح خرسند کننده است.

نارنجی ها اگر تشخیص دهند که بدن، ذهن و روحشان احتیاج به تعادل دارد، حتماً این کار را می کنند.

کشف دنیای بیرون به اندازه ی دنیای درون، به آنها کمک می کند تا زندگی را در بیش از یک سطح تجربه کنند.

به محض اینکه به انرژی خلاق درونشان مرتبط می شوند، خودشان را به قدرتی خارج از تصور تجهیز می کنند.

 

اگر انرژیهای خلاق آنان به آزادی جاری باشد و برای کمک و حمایت بشریت ابراز شود، دانش و خرد درون حاصل می گردد.

برای نارنجی ها، وصل به احساسات درونی و قلبی گشاده به سوی بشریت جنبه های فوق العاده مهمی است.

نارنجی ها اگر با گنجایش های خلاقانه شان در یک مسیر هماهنگ زندگی کنند، باتری هایشان به طور خودکار شارژ می شود.

آنها باید بدانند که ایجاد تجارب خطرناک مهیج، ختم به موقعیت های ناسالم می شود.

آنها با استفاده از نیروی ابتکار و کمک به دیگران و تجربه ی دنیای درونی آگاهی،

احساسات و تکامل شخصیتی، می توانند راههایی مثبت و هماهنگ برای ابراز وجود و همچنین تجدید قوایشان بیابند.

 

هدف زندگی شخصیت نارنجی این است که با پتانسیل های خلاق و کالبد عاطفی اش در تماس باشد

و در همین حال ماهیت فیزیکی را نیز تجربه کند.

علاوه بر این، خلق راهکارها و ایده ها، توسعه و شکستن دیوارهای محدود کننده ی واقعیت را خواهان است.

شخصیت های نارنجی به ویژه باید از وضعیت جسمانی و احساسی شان آگاهی داشته باشند.

غذای تقویت کننده ی پرانرژی بسیار با اهمیت است.

محیطی که آنها در آن بتوانند عواطفشان را ابراز کنند

و همچنین به راحتی با دوستان و خانواده شان ارتباط برقرار کنند، برای آنها حیاتی است.

 

ورزش هایی همچون، موج سواری،کوهنوردی،

اسب سواری و موتور سواری ماجراجویانه و آسان می تواند قوای آنان را احیا نماید.

بزرگترین دل مشغولی آنان این است که محدودیت هاشان را کشف کنند

و ماجرا و استقلال را در زندگی شان به شکل کاملاً مثبت ابراز دارند.

این امر به آنها خودشناسی و رضایت درونی می بخشد که حتی تصورش را هم نمی کردند.

دکتر  برازنده، تینا قیصری، محمد امین

دیدگاه‌ها (0)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.

*
*