مرکز هیپنوتیزم کابوک

چگونه مدیتیشن کنیم؟

چگونه مدیتیشن کنیم؟

چگونه مدیتیشن کنیم؟

● چرا مدیتیشن می کنیم؟

مدیتیشن مثل بازگشت به خانه است.

مدیتیشن می کنیم تا بخشی از وجودمان را که بطور محو و ناشناخته و نادانسته از دست داده ایم بازیابیم

می توانیم آنرا راهی برای دست یافتن به استعدادهای بیشتر ، نزدیکتر شدن به خود و

واقعیت یافتن ظرفیت بیشتری برای دوست داشتن ، ذوق و احساس رسیدن به این شناخت که ما نیز جزیی از تمامیت هستی بوده و

هرگز جدا و بیگانه با آن نیستیم بدانیم.

 

مدیتیشن دید و عمل موثرتری را پدید می آورد .

هنگام مدیتیشن کردن در می یابیم که هریک از عبارات فوق مفهمومی مشخص و یکسان می یابند .

آنچه از دست داده و در جستجوی کشف آن هستیم.

 

مدیتیشن شما را به جایی می رساند که رفتارتان مشابه کسی می گردد

که در تلاش برای یادآوردن چیزی است که زمانی طولانی آنرا فراموش کرده است.

شخص با مدیتیشن با خودش و محیط اطرافش راحتتر بوده و

کارهایی را که به عهده دارد به شکل موثرتری انجام می دهد

به دیگران نزدیک شده احساس خصومت و نگرانی کمتری خواهد داشت،

 

در این راه هرگز به پایان نمی رسیم زیرا پایانی برای رشد توانایی انسان وجود ندارد.
یک برنامه خوب مدیتیشن در بسیاری موارد کاملاً شبیه یک برنامه خوب ورزشی است
هر دو نوع این برنامه ها تنها در صورتی مفید اند که متناسب با شرایط روحی و جسمی شخص باشند.

برای مدیتیشن محدودیت سنی وجود ندارد!!!

هدف اولیه انواع مختلف مدتیشن هماهنگی و تعلیم ذهن است این عمل باعث افزایش کارایی فرد در امور روزمره می شود.

مدیتیشن انواع زیادی دارد ، این انواع طرق یا مسیرها در چهار دسته ی کلی

  • عقل
  • احساس
  • جسم
  • عمل

می گنجند که همه ی روشها به یکجا ختم می شوند.

 

چگونه مدیتیشن کنیم؟

چگونه مدیتیشن کنیم؟

 

▪ مسیر عقل

در این روش ما بطور مداوم افکارمان را دنبال می کنیم تا اندیشه های خویش را متحول نماییم

مسیر احساس بر این اصل استوار است که هرچه انسان آزاده تر باشد کاملتر است

به قول مولانا:

عشق اصطرلاب اسرار خداست                  علت عاشق ز علت‌ها جداست

در اینگونه روش ها برخی بر عشق به خود برخی بر عشق به دیگران و برخی بر عشق به خدا تاکید دارند.

 

در نهایت هر سه شیوه به یک نقطه می رسد عشق به خود ، دیگران و خدا

 

▪ مسیر جسم:

در این روش فرد می آموزد از جسم و حرکات بدنی خود آگاه شده و از طریق تمرین این آگاهی را افزایش دهد

همچون رقص و سماع صوفیان و هاتایوگا دای چی

 

مسیر عمل:

این روش شامل آموزش نحوه ی بودن در جهان و درک و ارتباط با آن در حین انجام نوع بخصوصی از مهارت است.

در یکی از روشن ترین نمونه های این روش تمام وظایف معمولی روزانه با این آگاهی انجام می گیرد که

گویا هرکدام بخشی از هماهنگی جهان و کائنات است هر کاری با عشق و تمرکز کامل انجام می شود و

مهمترین چیز هنگام انجام آن توجه کامل و مطلق به همان کار در آن لحظه است.

 

همچنین می توان مدیتیشن ها را به دو دسته کلی اصولی و غیر اصولی تقسیم کرد:

مدیتیشن اصولی دارای دستورات دقیق و ظریفی است که چگونگی فعالیت درونی فرد را بطور منظم تعیین می کند

هدف از مدیتیشن غیر اصولی رهایی و آزاد سازی ساختمان شخصیتی فرد بخصوص در زمینه های شایستگی آگاهی و پذیرش توانایی مهرورزی در خود می باشد.

 

 

مدتیشن های اصولی را به سه دسته خارجی ،میانی ، درونی تقسیم می کنیم:

اگر روی هر سه روش بطور مداوم پیگیری شود به یک نتیجه منجر می شود

اما هرکدام تاثیر بخصوصی در طول مسیر در شخصیت شما بجای می گذارند.

 

● روش بیرونی

باعث تقویت حس شایستگی ، توانایی ، سازش با جهان اعتماد به نفس توانایی سریع و دقیق می شود.

 

●روش میانی

توانایی آرام ماندن را در فرد افزایش داده و او را در برابر حوادث خارجی ضربه ناپذیر می سازد.

در ضمن ادعاهای فرد را درباره ی اینکه مسایل چگونه باید باشند کاهش می دهد و واکنش وی را در برابر مسایل مختلف تعدیل می کند.

 

●روش درونی

آگاهی از زندگی احساسی و پذیرش آنرا افزایش داده و بیان احساسات را آسانتر می سازد

بنابراین اگر در مرحله ای از رشد دچار چنین مشکلاتی باشید بهتر است در برنامه ی خود از مدیتیشن های درونی هم استفاده کنید.

برخی از دستورات و روشهای مدیتیشن ترکیبی از انواع مختلف است

تا مدتها نباید انتظار داشت مدیتیشن را به خوبی و با تمرکز کامل انجام دهید

انچه بیشتر اهمیت دارد تمرینات مداوم است نه بخوبی انجام دادن تمرینات،

 

بیشتر بدانیم
عقاب و مرغ ها

 

پس از گذشت زمان طولانی می توان انتظار داشت که مدیتیشن واقعی باشد،

هرچند برای کسی که به این حد می رسد زمانی کوتاه جلوه می کند

تمرینات بلندمدت شما را به اهدافی همچون ثبات شخصیت افزایش توانایی پذیرش و بیان احساسات می رساند

تاثیر دوم مدیتیشن یافتن راهی جدید برای بودن در جهان است.

 

 

چگونه مدیتیشن کنیم؟

چگونه مدیتیشن کنیم؟

چگونه مدیتیشن کنیم؟

● روشهای مدیتیشن:

۱) مدیتیشن تعمق مدیتیشن اصولی از نوع خارجی
این تمرین در اصل یادگیری ، نگریستن به چیزی بگونه ای فعال ، دینامیک و هوشیارانه اما بدون استفاده از واژه ها می باشد

شی ئی  را برای کار خود انتخاب نموده و در فاصله ای قرار دهید که بتوانید براحتی آنرا ببینید

بهتر است شی ئی طبیعی باشد مانند یک تکه صدف دریایی ، یک قطعه سنگ و یا شاخه ی کوچک (بهتر است شاخه گل نباشد)

 

 

استفاده از صلیب یا شعله ی آتش هم باعث کندی پیشرفت می شود

از چیزهایی که خاطراتی دارند و ارزش سمبولیک دارند استفاده نکنید

به آن طوری بنگرید که گویا آنرا حس می کنید بهتر است اول آنرا  لحظاتی با دست لمس کنید سپس به آن بنگرید.

 

هر بار که متوجه شدید به مسئله ی دیگری می اندیشید دوباره برگردید و به نگریستن ادامه دهید

به گونه ای فعال ، دینامیک و هوشیارانه بدون استفاده از واژه ها همانطور که حس لامسه در موقع لمس اشیا

بدون واژه آنها را درک می کند اما حس بینایی در موقع رویت اجسام تمایل دارد با زبان و کلمات آنرا بیان کند

 

این روش بستن چرخ ذهن به یک نقطه است

و در موقع تمرین متوجه می شویم چقدر ذهن ما بی اختیار است و پیوسته در معرض توهماتی قرار دارد.

برای دو هفته ی اول روزی دوبار هر بار ده دقیقه تمرین کنید یا حداقل هفته ای پنج بار

پس از دو یا سه هفته مدت تمرین را به پانزده دقیقه و پس از یک ماه به بیست دقیقه افزایش دهید

پس از آن در صورت تمایل آنرا به مدت نیم ساعت انجام دهید یا بطور کلی از برنامه تان حذف کنید

 

باید انتظار داشت که مدیتیشن هر بار با دفعه ی قبلی تفاوت داشته باشد

یک تمرین خوب دلیلی برای پیشگویی خوبی مدیتیشن بعدی نمی باشد

جلسات شما می تواند خوب ، خسته کننده و یا حتی گاهی نا امیدکننده باشد

بطور کلی پس از تمرین مداوم متوجه می شوید تمرین های خوب ، بسیار خوب و تمریناتی که خوب نیستند ،

خسته کننده و کسالت آورند این نوع مدیتیشن گاهی بسیار خشک و مشکل و گاهی بسیار عالی است.

 

 

چگونه مدیتیشن کنیم؟

قدرت تمرکز بالا با مدیتیشن و شمع

 

 

۲) مدیتیشن شمارش نفس ها از نوع خارجی است

هدف انجام کاری در زمانی مشخص است یعنی تنها کاری که انجام می دهید شمارش تعداد بازدم هاست

در این تمرین تلاش این است حتی الامکان و بطور کامل فقط به تنفس توجه داشته باشید

و در صورت پراکنده شدن افکارتان به آرامی باز به این فعالیت بازگردید تا وقتی افکار و ادراک شما آگاهانه باشد

 

 

به این معنی است که از دستورات اصلی این تمرین منحرف شده اید از اینرو بهتر است شمارش را تا عدد چهار ادامه داده

سپس از یک شروع کنید وقتی احساس می کنید به شمارش یا هر چیز دیگر می اندیشید

از مسیر اصلی منحرف شده اید سعی کنید به آرامی به شمارش بازگردید اگر احساس کردید که تنفستان تغییر کرده این هم میتواند یک فرار ذهنی باشد

 

 

 

۳) مدیتیشن حباب مدیتیشن اصولی از نوع درونی است

تصور کنید بسیار آرام و راحت در کف دریاچه ای با آبی زلال نشسته اید

می دانید که حبابهای بزرگ چقدر آرام تاسطح آب بالا می آیند

اندیشه ی احساس و درک خود را چون حبابی در فضای دریا تصور کنید

که از این فضا عبور کرده و از آن خارج می شود

 

 

برای کامل کردن این مرحله از پنج تا هفت یا هشت ثانیه وقت لازم است

وقتی فکر یا احساسی در شما پدید می آید در همین مدت بسادگی آنرا می بینید

تا وقتی از آب گذشته و از فضای دید شما خارج شود سپس تصور حباب دوم را شروع کنید

و در همان مدت آنرا دنبال نمایید در پی کشف دنبال کردن یا همراهی با یک حباب نباشید

تنها آنرا با این فکر ببینید که این چیزیست که من می اندیشم و احساس می کنم

 

 

اگر همان حباب چندین بار بالا آمد مدیتیشن را قطع نکنید با ادامه ی تمرین این مسئله برطرف می شود

اگر نمی توانید ارتباط بین حبابها یا منشا افکار خود را ببینید نگران نشوید

با ادامه دادن این اصول ذهنی این مسایل بر طرف می شود

اگر به نظرتان رسید که ذهنتان کاملا خالی شده بدانید این احساس خود حبابی بسیار خوب است

 

بیشتر بدانیم
تکنیکهای پیشرفته در القای خلسه « بخش اول »

 

 

بجای تصور نشستن در کف دریاچه و حباب هوا

می توانید تصور کنید در چمنزاری نشسته اید و دودهایی که از اردوگاهی بر می خیزد را می نگرید

همچنین می توانید تصور کنید کنار رودخانه ای نشسته اید و گاهی الواری روی آب شناور می شوند

پس از آزمایش یکی از آنها را انتخاب و برای دو هفته اول ده دقیقه در روز کافی است

بعد از دو هفته آنرا به روزی بیست دقیقه افزایش داده و پس ازیک ماه اگر آنرا مفید دیدید

آنرا به نیم ساعت برسانید و در پایان این دوره تصمیم بگیرید که این روش را چگونه در برنامه ی مدیتیشن خود بگنجانید

 

 

 

 

چگونه مدیتیشن کنیم؟

باعث تقویت حس شایستگی ، توانایی ، سازش با جهان اعتماد به نفس توانایی سریع و دقیق می شود

 

 

 

۴) مدیتیشن تراودا ، این مدتیشن اصولی ترکیبی از روشهای درونی و خارجی است

اساس این روش تعمق و تامل بر حرکات موزونی است که خود به خود در جسم ایجاد می شوند

مکان یا وضعیتی راحت را یافته دستهای خود را روی سینه یا شکم قرار دهید

بسیاری از افراد ترجیح می دهند این تمرین را به حال نشسته روی زمین انجام دهند

 

 

 

اما نشستن روی یک صندلی راحت نیز مطلوب است انگشتان خود را کاملاً باز کنید بطوریکه یکدیگر را لمس نکنند

دستهای خود را هم باز کنید حرکات سینه و شکم را که زیر انگشتان اتفاق می افتد باید کاملا حس کنید

فعالانه مشاهده و با قدرت بررسی کنید هرگاه حس کردید در حال تفسیر ادراک خود با استفاده از کلمات هستید

متوجه باشید از اصول مدیتیشن منحرف شده و باید به آرامی دوباره خود را به جای اصلی بازگردانید

 

 

همچنین اگر تغییری در حرکات تنفسی خود احساس کردید

یا اندیشه ی شما به اتفاقاتی که در درونتان می گذرد کاملاً متمرکز شد

فوراً به جای اولیه برگردید اصولاً تمام موارد شبیه به مدتیشن های قبل است

با این تفاوت که به جای چشم از انگشتان و بجای شی طبیعی از حرکات منظم جسم خود استفاده می کنید

 

 

دو هفته ی اول را با پانزده دقیقه در هر جلسه آغاز کنید پس از پایان این مدت در صورتی که حس کنید

برایتان مناسب نیست آنرا بکلی قطع کرده و در غیر این صورت زمان آن را برای هفته ی سوم و چهارم به بیست و پنج دقیقه افزایش دهید

پس از یک ماه می توانید تصمیم گرفته و در صورت مفید بودن این روش آنرا در برنامه مدیتیشن خود مورد استفاده قرار دهید

 

۵) مدیتیشن نیلوفر هزار برگ مدیتشن اصولی از نوع خارجی

در این تمرین شما به عنوان مرکز نیلوفر کلمه ی ایده یا تصویری را انتخاب می کنید

بهتر است برای اولین جلسه ی تمرین به مدت ده یا پانزده دقیقه واژه هایی

چون گل ، عشق ، آرامش ، نور ، رنگ سبزه ، درخت ، خانه را انتخاب کنید

تا احساس خوبی در شما ایجاد شود پس از تمرینات زیاد از واژه هایی

 

 

مانند عصبانی ،فریاد ،غم ، ضربه ، درد ، استفاده کنید

در این صورت احتمال ناخوشایند بودن آنها به مراتب کمتر از این است که از ابتدا با چنین کلماتی تمرین کنید

زیرا در استفاده از این کلمات گاهی احساس ترس ، وحشت و نگرانی بوجود می آید

کلماتی مانند پوچ ، بیهوده و هیچ حداقل تا بعد از بیست جلسه نباید مورد استفاده قرار گیرد

تا دچار افسردگی و حالات ناخوشایند نشوید وقتی با این روش بخوبی آشنا شدید می توانید هر واژه ، تصور و یا ایده ای را به عنوان مرکز این گل انتخاب کنید

 

چگونه مدیتیشن کنیم؟

مدیتیشن نیلوفر هزار برگ

 

 

 

هرگاه واژه ای را بعنوان مرکز گل انتخاب کردید در مکانی آرام و راحت قرار گرفته و روی آن تامل کرده و منتظر بمانید

در آن لحظه اولین کلمه در ذهن شما تداعی می شود اکنون به دو کلمه ای که

با اولین گلبرگ با هم ارتباط یافته اند سه یا چهار ثانیه بیندیشید

یا متوجه دلیل این تداعی می شوید یا خیر در هر دو مورد کاری جز توجه مجدد به مرکز اصلی ندارید

 

 

مسیر گلبرگ تداعی سه یا چهار ثانیه تفکر روی آن و رابطه ی آن در مرحله بعدی است

دوباره به کلمه ی اصلی برگردید و منتظر تداعی بعد شوید و به این روش ادامه دهید

این تمرین تداعی آزاد نیست چون همیشه شما به کلمه ی اصلی به عنوان مرکز نیلوفر باز می گردید

و باز از همان جا شروع می کنید اینجا این مدیتیشن را با یک سری تداعی های کوتاه نشان می دهیم.

 

بیشتر بدانیم
روانشناسی شخصیت

 

 

به عنوان مرکز گل کلمه ی نور را انتخاب می کنم اولین تداعی من خورشید است

به مدت سه یا چهار ثانیه به رابطه ی نور و خورشید و رابطه بین این دو واژه می اندیشم

مفهوم این ارتباط را فهمیده دوباره به کلمه ی نور بازمی گردم

دومین تداعی قرمز است به این دو کلمه سه یا چهار ثانیه فکر می کنم

 

 

مفهوم ارتباط را درک و دوباره به کلمه ی نور باز می گردم تداعی بعدی تاریکی است

آنرا فهمیده و پس از سه یا چهار ثانیه دوباره به کلمه نور می اندیشم تداعی بعدی چتر است

ارتباط بین نور و چتر را درک نمی کنم پس از سه یا چهار ثانیه به واژه ی نور برمی گردم

 

تداعی بعدی لامپ است این تداعی قابل درک است پس از سه یا چهار ثانیه به کلمه نور برگشته و تمرین را به این ترتیب ادامه می دهم

اگر به یک سری کلمات غیر قابل درک برخوردید بازهم پس از مدت کوتاهی مکث دوباره به واژه اصلی بازگردید

مطمئناً این بار کلمات روشن تر و دارای ارتباط بیشتری خواهند بود

 

 

 

 

در صورتیکه این مدیتیشن را ادامه دهید مشاهده می کنید بینش شگفت آوری از زندگی درونی خود بدست آورده اید

هرچند این بصیرت بسیار خوب و مفید است اما نباید هدف اصلی مدیتیشن قرار بگیرد

پس از اینکه حداقل ده تا پانزده بار این تمرین را انجام دادید گاه حس می کنید

که این بینش بدست آمده در حل مسائل خاصی بسیار مفید است

پس از کسب تجربه ی کافی می توانید از این روش برای حل مسئله ای که با آن درگیریم استفاده کنیم،

 

چگونه مدیتیشن کنیم؟

 

 

برای اینکار کافی است همان مسئله را به عنوان مرکز گل انتخاب کنیم

این تمرین را با ده دقیقه در روز به مدت دو هفته شروع کنید

برای هفته ی سوم و ماه اول آنرا به بیست دقیقه تا نیم ساعت افزایش دهید

پس از پایان این مدت در مورد استفاده از آن در برنامه ی روزانه مدیتیشن خود تصمیم بگیرید.

 

۶) مدتیشن مانترا _ ذکر

این مدتیشن بیشتر از انواع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد

در این روش کلمه ، عبارت یا جمله ای که مانترا مینامیم بصورت ذکر بارها خوانده می شود

 

  • مثل مانترای شرقی اوم
  • جمله مسیحی خدایا کمکم کن
  • و عبارت صوفیانه یاهو

 

هدف اصلی انجام تمرین انجام فقط یک کار در زمانی مشخص است.

 

 

اگر کسی مدعی شد می تواند مانترایی را که خاص شماست به شما بدهد یا بفروشد بدانید قصد فریبتان را دارد.

مانترا یا کلمه ی ذکر به این دلیل مفید است که شما آنرا بکار می برید با هر کلمه ای که راحتید شروع کنید.

بهتر است بی معنی باشد تامشغولیت ذهنی در حین تکرار ایجاد نکند.

 

 

یک جای آرام بیابید که بدنتان راحت باشد و بتوانید به راحتی تنفس کنید و شروع به ذکر نمایید

در صورت امکان با صدای بلند بخوانید البته تا آن حد بلند که باعث ایجاد تنفس شدید و عمیق نشود

و در غیر این صورت به آرامی مانترا را بخوانید.

 

 

چگونه مدیتیشن کنیم؟

 

 

 

در وقت تمرین فقط ذکر بخوانید و کار دیگری انجام ندهید.

در صورتی که فکر دیگری به ذهنتان رسید آنرا از ذهنتان خارج کنید

آهنگی برای مانترای خود یافته و با همان ریتم تمرین کنید

 

 

این تمرین را ابتدا با پانزده دقیقه در هر جلسه شروع کنید پس از دو هفته آنرا به بیست دقیقه و

در صورتی که احساس خوبی از این مدیتیشن بدست می آورید به مدت نیم ساعت افزایش دهید

پس از یک ماه می توانید در مورد برنامه ریزی خود با این روش تصمیم بگیرید

 

۷) مدیتیشن من کیستم؟ مدیتیشن اصولی از نوع درونی

ما با درک عادی می توانیم تنها به کیفیت چیزها پی برده و تا زمانی که با این دید

و توهم باقی بمانیم اشیا را همیشه با همان استانداردها می بینیم و

چیزهای دیگر را هم با مقایسه با این معیارها می سنجیم در حالیکه برای درک بینش و دیدن واقعی اشیا مقایسه ای نباید انجام گیرد.

 

 

 

این مدیتیشن روش مستقیم یا تحقیق از خود برای درک و شناخت جهان است

این مدیتیشن از روشهای دیگر مشکل تر است ،

یعنی حداقل پس از چند ماه تمرین مداوم روزانه با مدیتیشن های اصولی قادر به انجام این روش می شوید.

در این تمرین از خود می پرسیم من کیستم؟

و مرتب و سازمان یافته به هر سوال پاسخ می دهیم.

 

 

اگر پاسخ، نام شماست باید به خود بگویید نه این نامی است که خود داده ام کسی که این اسم را دارد کیست؟

اگر پاسخ شما احساس یا درک است مثلاً در جواب من کیستم؟

بگویید آدمی که احساس خستگی می کند پاسخ به خود چنین است

نه احساسی است که من دارم حال کسی که چنین احساسی دارد کیست؟

اگر پاسخ شما یادآور خاطره ایست مثلاً بگویید من کسی هستم که یکبار پاسخ این است

نه این خاطره ایست که من دارم حالا کسی که این خاطره را دارد کیست؟

 

بیشتر بدانیم
یوگا و افزایش قدرت حافظه

 

اگر پاسخ تصور یا تصویری است که از خود در ذهن دارید نه این تصویری است که از خود دارم کسی که این تصویر را دارد کیست؟

اگر بنظرتان شخص یا تیپی به ذهنتان رسید به عنوان پاسخ پرسش می گویید

نه این تفسیر از ایده ای یا خاطره ای است که دارم ولی مفسر کیست؟

هر جوابی که بنظرتان می رسد باید بدین ترتیب پاسخ داده شود

پس از هر پاسخ ، جستجویی پویا و فعالانه برای رد آن در ذهن شما آغاز می شود.

 

 

در این مدتیشن استراحتی وجود ندارد این تمرین باید بطور مداوم و با خشونتی متوالی برای یافتن پاسخ و رد آن انجام شود

و پس از آن جستجوی بعدی و رد آن پاسخ ادامه یابد اصول این روش باید با دقت و جزئیات دقیق دنبال شود

پاسخ ها و پرسش ها به روش فوق و در زمان حال بیان می شوند

این جستجو برای پیدا کردن ریشه ی اصلی و واقعی خود است که در پشت بسیاری خودهای دروغین و کاذب نهفته است

و ما این چهره ی کاذب را به عنوان خود واقعی می شناسیم

 

وقتی برای تمرین آماده شدید ابتدا با روزی نیم ساعت و به مدت یک یا دو هفته آنرا انجام دهید

در پایان این دوره در مورد تنظیم برنامه ی خود با این روش تصمیم بگیرید

گاه ضمن تمرین پاسخی می یابید که برایتان قابل قبول است

در این صورت این تمرین را متوقف کرده و تا مدتی از روش های دیگر مدیتیشن استفاده کنید

 

چگونه مدیتیشن کنیم؟

 

 

۸) مدیتیشن حرکتی صوفیانه

برای انجام این حرکت به گروهی پنج الی پانزده نفری نیاز می باشد این تمرین شامل حرکت و خواندن ذکر است.

گنجاندن این روش در برنامه ی مدیتیشن، خود باعث ایجاد تنوع می شود و جسم را هماهنگ و موزون می سازد.

در این مدیتیشن شما و افراد گروه دایره ای را با دستهای قلاب شده در هم تشکیل می دهید

بین هر دو نفر باید فاصله ای باشد اما نه تاحدی که باعث کشیده شدن دستها شود

 

پاهای خود را به راحتی طوری قرار دهید که سنگینی شما روی زمین باشد

به آرامی به پشت تکیه داده چهره خود را رو به آسمان بلند کرده دستها را بالا بگیرید

و وقتی حس کردید در وضع راحتی نشسته اید با صدایی آهنگین بگویید

“یا حق”

 

 

اکنون تنه و سر و دستها را پایین آورده بطوریکه صورتتان مستقیماً به سمت پایین و

در وضعیتی راحت بوده با همان صدا بگویید :

“یا هو”

 

 

حالا دستها و صورت را بطرف بالا بگیرید و بگویید یا حق و به همین ترتیب ادامه دهید

این حرکات را ادامه دهید تا زمانی که سرعت و ریتم حرکت شما با دیگران یکسان شود

بسیاری از گروه ها این کار را بین ده تا پانزده مرتبه در هر دقیقه تکرار می کنند

این بستگی به پیشرفت کار گروهی شما دارد وقتی حرکات شما متناسب با حرکت گروه شد آنرا ادامه دهید

هدف آگاهی کامل از حرکت و ذکر است اگراین حرکات منظم باشد گروه مانند گلی در حال باز و بسته شدن بنظر می رسد.

 

در این تمرین باید از وضعیت جسمانی خود آگاه باشید اگر کسی احساس می کند

در جایی که نباید باشد قرار گرفته به آرامی دست دو نفری را که در کنارش نشسته اند به هم نزدیک می کند

دایره را مرتب می کند و خارج می شود .

هرکس باید برای خارج شدن از گروه در صورت لزوم احساس آزادی کند در غیر این صورت تمرین نادرست است.

 

این تمرین را ده تا پانزده دقیقه در حدود ده مرتبه انجام دهید تا جایی که احساس کنید گروه به انجام آن عادت کرده

و هیچکس از این تمرین احساس ناراحتی و خستگی نمی کند

اگر همه چیز خوب پیش رود می توانید مدت آنرا تا نیم ساعت افزایش دهید

آنچه در این تمرین اهمیت دارد این است که شما بتوانید هنگام خستگی از گروه جدا شوید

 

چگونه مدیتیشن کنیم؟

 

پس از مدتی قادر می شوید در این تمرین گروهی تنها به حرکت و ذکر بیندیشید و

آگاهی از خود و جهان را با هماهنگی بین حرکات و صدای شما پیدا می شود

اگر از این تمرین احساس خوبی دارید این راه بودن را نیز آموخته اید و

از این پس می توانید بدون احساس خستگی آنرا ادامه دهید

و در مورد استفاده از آن در برنامه ی روزانه خود تصمیم بگیرید

 

“علی میرشاهی خلاصه ی کتاب چگونه مدیتیشن کنیم؟”

نوشته دکتر لارنش شان ترجمه نسرین مجیدی انتشارات هیرمند

بانک مقالات فارسی

دیدگاه‌ها (0)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.