بازدید: 30 بازدید
آموزش مراقبه پویش بدن در هشت مرحله

آموزش مراقبه پویش بدن در هشت مرحله

مراقبه ی نظري بدن – مراقبه ی پويش بدن‌

در اينجا به نحوه ی اين نوع مراقبه‌، اشاره كرده‌ايم‌:

1. اغلب افرادي از اين گونه مراقبه‌، استفاده مي‌كنند كه

مي‌خواهند نوع مبتني بر قاعده و رسمي‌تر تفكر و مكاشفه را بدون حضور در كلاس يوگا يا «تاي چي‌» انجام دهند.

2. در حالي كه پاهايتان باز هستند و دستهايتان در كنار بدنتان قرار دارند،

كف دستانتان به سمت بالا قرار گرفته و چشمانتان باز يا بسته (باز و بسته بودن چشم بستگي به ميزان راحتي خودتان دارد) هستند، كف زمين دراز بكشيد.

3. توجه و حواستان را روي نحوه ی نفس كشيدنتان متمركز نماييد، اين كه چگونه هوا وارد جسم‌تان مي‌شود و از آن خارج مي‌گردد.

 

آموزش مراقبه پویش بدن در هشت مرحله
آموزش مراقبه پویش بدن در هشت مرحله

آموزش مراقبه پویش بدن در هشت مرحله

4. بعد از كشيدن چندين نفس عميق‌ ، وقتي احساس آرامش‌ ، راحتي و شل شدن عضلات به شما دست داد،

توجه و حواستان را معطوف انگشتان پاي چپ‌تان كنيد.

در حالي كه مراقب نحوه ی نفس كشيدن‌تان هستيد، خودتان را با هر احساسي سازگار و منطبق سازيد كه در آن قسمت از بدنتان وجود دارد.

اين حالت به شما كمك مي‌كند كه جريان هوا را در نقطه‌اي مجسم و تصور نماييد كه توجه و حواستان را روي آن معطوف كرده‌ايد.

به مدت يك يا دو دقيقه‌، توجه و حواستان را روي انگشتان پاي چپ‌تان متمركز كنيد.

5. بعد، در حالي كه همچنان حواستان به نحوه ی نفس كشيدنتان است‌، توجهتان را به كف پاي چپ‌تان معطوف كنيد

و به مدت يك يا دو دقيقه روي آن متمركز باقي بمانيد.

بیشتر بدانیم
آشنایی مقدماتی با علم هیپنوتیزم

 

آموزش مراقبه پویش بدن در هشت مرحله
آموزش مراقبه پویش بدن در هشت مرحله

 

6. به همين ترتيب‌، به سراغ قوزك پا، ساق‌، زانو، ران‌، كمر برويد و حواس و توجهتان را به مدت يك تا دو دقيقه روي هر يك از اعضاي بدنتان متمركز نماييد،

در حالي كه هم چنان مراقب نحوه ی تنفس کشیدن تان هستيد.

7. توجه و حواستان را بيشتر روي اعضايي از بدنتان متمركز نماييد كه درد مي‌كنند

و يا به خاطر مشكل آنها، تحت نظر پزشك و درمان هستيد (مثل آسم = ريه‌ها، بيماري قند = لوزالمعده (پانكراس‌)

8. بيشتر توجهتان را معطوف ناحيه سر كنيد: آرواره‌، چانه‌، لبها، زبان‌، سق دهان‌،

پره‌هاي بيني‌، گلو، گونه‌ها، پلك‌ها، چشم‌ها، ابروها، پيشاني‌، شقيقه‌ها (گيجگاه‌) و پوست سر.

در آخر، توجه و حواستان را روي نوك موهايتان‌، يعني بالاترين قسمت بدنتان‌، متمركز نماييد.

بعد، كاملاً از فكر اعضاي بدنتان خارج شويد، و در حالي كه‌، نفس‌هايتان از شما فراتر مي‌روند و به تمام دنيا مي‌رسند، در ذهن‌تان‌، بالاي جسمتان قرار بگيريد.