مرکز هیپنوتیزم کابوک

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

حقایق و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

تصورات غلط بسیاری درباره هیپنوتیزم وجود دارد . قبل از اینکه شخص هیپنوتیزم یا خود هیپنوتیزمی می شود ، باید اطلاعات اولیه را در مورد اینکه چه چیزی درباره هیپنوتیزم حقیقت ندارد فراگیرد تا ترس او تخفیف یابد . اگر شخص با آگاهی آشکار ، بدرستی برای هیپنوتیزم آماده شود ، برای نشان دادن عکس العمل موفقیت آمیز مستعدتر است . ما معتقد هستیم که هرچه شخص بیشتر به موضوع آگاهی داشته باشد ، نتیجه مطلوبتری بدست خواهد آورد .

در ضمن به چند اشتباه رایج که در فکر بسیاری از مردم وجود دارد اشاره می کنیم . این تصورات غلط ، مانعی برای هیپنوتیزم موفقیت آمیز هستند که  در نتیجه نمایشهای مهیج رادیویی و تلویزیون به وجود آمده اند . داستانها و مقالات زیادی نیز درباره هیپنوتیزم نوشته شده است که حاوی اطلاعات نادرستی است . در اینجا به چند نمونه از عقاید نادرستی که درباره هیپنوتیزم وجود دارد اشاره می کنیم .

حقایق و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

تصورات غلط در مورد هیپنوتیزم

تصور غلط :هیپنوتیزم کننده شخص با استعدادی است با قدرت جادویی مرموز و غیرعادی .

واقعیت :هیپنوتیزم کننده دارای هیچ قدرت غیر عادی و مرموزی نیست ، فردی است که می داند در واقع هیپنوتیزم شونده است که می تواند خود را هیپنوتیزم است که می داند . هیپنوتیزم کننده صرفاً علم و فن تلقین موثر را فرا گرفته یا برآن تسلط یافته است . او به شخص هیپنوتیزم شونده می آموزد که چگونه  به خواب مصنوعی برود یا خود ، آن را انجام دهد . هیپنوتیزم گاهی نفوذ تصورات  نامیده شده است .

تصور غلط : شخصی که در حالت خواب مصنوعی است ممکن است به آسانی بیدار نشود و برای مدت زیادی در آن حالت باقی بماند .

واقعیت :حالت خواب مصنوعی شبیه این است که کاملاً مجذوب فیلم یا کتابی شویم .

هرگز هیچکس به طور نامحدود در حالت خواب مصنوعی باقی نمانده است . هیپنوتیزم کننده شونده خواب مصنوعی را با میل خود خاتمه می دهند . این کار به سادگی باز کردن چشمهاست . هیپنوتیزم شونده عاقبت از چیزی که به نام خواب مصنوعی مشهور است بیدار می شود . بیم از بیدار نشدن موجبی ندارد . هرگز یک مورد هم وجود نداشته است که شخص به مرحله بیداری بازنگشته باشد .

بیشتر بدانیم
یوگا و افزایش قدرت حافظه

تصور غلط :هیپنوتیزم  تنها در یک یا دو جلسه نتیجه می دهد .

واقعیت : در موارد بسیاری ، ممکن است یک یا دو جلسه هیپنوتیزم شخص را قارد سازد عادتی را ترک کند . اگر چه ، در اکثر موارد چندین جلسه لازم است تا نتیجه مطلوب بدست بیاید .

تصور غلط :بسیاری از اشخاص نمی توانند هیپنوتیزم شوند .

واقعیت :نود درصد مردم  را می توان هیپنوتیزم کرد ، اما شخص کم عقل را نمی توان هیپنوتیزم کرد ، برای این کار قوه تخیل و تمایل لازم است ، میل به قبول کردن تلقینها . جلسات تقویتی ، شخص را بیشتر قابل هیپنوتیزم کردن می کند . خردسالان ، لزوماً به روشهای خواب آور بهتر پاسخ می دهند . بهترین شخص  کسی است که دلیل معین  یا انگیزه ای برای میل به هیپنوتیزم شدن داشته باشد .

توانایی هیپنوتیزم شدن موفقیت آمیز ، در خودتان نهفته است . بستگی به توانایی خودتان دارد که مقاومت خود را در برابر هیپنوتیزم از میان ببرید : مقاومتی که ممکن است خود آگاه یا ناخوداگاه باشد .

برای هیپنوتیزم شدن:

۱- شما باید بخواهید هیپنوتیزم شوید .

۲ –باید یه هیپنوتیزم کننده اعتماد داشته باشید 

۳ – باید فکرتان را تعلیم دهید که تلقین را  قبول کند .

دِیو اِلمَن که دوری هایی درباره هیپنوتیزم برای پزشکان و دندانپزشکان تشکیل داده است ، چهارمین نیاز را اضافه کرده  ، و آن را رهایی از ترس می داند . او شرح می دهد : ترس ، این بزرگترین مانع را دور کنید ، سپس قادر خواهید بود صد در صد  مردم را هیپنوتیزم کنید .

حقایق و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

تصور غلط :در هیپنوتیزم شما مستعد هستید هرکاری – خوب یا بد – را انجام داده ، مانند برده ای از ارباب خود ، بی اعتنا به آنچه می گوید ، اطاعت کنید .

واقعیت:در هیپنوتیزم ، شخص هیچ کاری را برخلاف اصول اخلاقی و معنوی  خود انجام نخواهد داد و مرتکب عملی بر خلاف اصول اخلاقی و معنوی خود انجام نخواهدشد. او قادر است که فقط تلقینهایی را که مایل است ، قبول کند . او هر تلقین غیر متعارفی را رد خواهد کرد .

طبق نظر پروفسور روی دُرکوس  استاد روانشناسی  دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس : بیمار هیپنوتیزم شده ، هرگز در اختیار شخص دیگری نیست . او به حالت جذبه نخواهد رفت ، مگر اینکه خود بخواهد ، او هیچ کاری نخواهد کرد ، مگر اینکه خود بخواهد و اگر بخواهد از حالت جذبه بیرون بیاید در آن نخواهد ماند .

بیشتر بدانیم
هـاله نورانـي انسان چیست ؟

تصور غلط:هیپنوتیزم شدن یعنی خواب شدن توسط دیگری و آگاه نبودن از اطراف خود .

واقعیت:هیپنوتیزم لزوماً به معنی خواب رفتن نیست . در هیپنوتیزم آگاهی  افزایش می یابد . اگر شخص به خواب  رود ، تنها به این دلیل است که کاملاً  آرام شده و خواسته است که به خواب رود ، و سرانجام با نیروی تازه بیدار خواهد شد .

تصور غلط:قبل از کمک به شخص ، او  باید به مرحله عمیق هیپنوتیزم برده شود .

واقعیت:شما مجبور نیستید برای استفاده از هیپنوتیزم ، در مرحله عمیق هیپنوتیزم باشید . بسیاری از نتایج عالی با استفاده از حالت سودمند تلقین پذیری در همان  مرحله اول بدست آمده است .

تصور غلط:هیپنوتیزم به کسی که از مشکلات جنسی رنج می برد کمک نخواهد کرد .

واقعیت:هیپنوتیزم ثابت کرده که در کمک از بین بردن مشکلات جنسی بسیاری از افراد موثر بوده است . موارد موفقیت آمیز بسیاری از درمان با خواب مصنوعی  در معالجه ناتوانی ، سردی و همچنین اختلالات دیگر جنسی ، گزارش شده است .

تصور غلط:اشخاصی که به آسانی هیپنوتیزم می شوند اراده ضعیفی دارند .

واقعیت:هر قدر شخص باهوش تر و دارای قوه تخیل بیشتری باشد ، هیپنوتیزم کردن او آسانتر است .  برای هیپنوتیزم شدن لازم نیست که ضعیف النفس باشید .

تصور غلط:هیپنوتیزم کننده می تواند شخص را وادار  به ارتکاب جنایت کند .

واقعیت:هیپنوتیزم کننده نمی تواند کسی را وادار به جنایت یا هر عمل غیر قانونی دیگر کند .

تصور غلط:هیپنوتیزم شدن یعنی لغزش به مرحله ناخودآگاهی .

واقعیت:هیپنوتیزم شدن ، حتی در مرحله عمیق خیال به معنای لغزش به مرحله فقدان خودآگاهی نیست . در هیپنوتیزم شما از هر چه که اتفاق می افتد آگاه هستید .

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

هیپنوتیزم در مقابل خود هیپنوتیزمی

همان طور که قبلاً  در مقدمه  توضیح دادیم ، همه هیپنوتیزمها ، خود هیپنوتیزم هستند . در هیپنوتیزم ، شخص نسبت به تلقینهای هیپنوتیزم کننده عکس العمل نشان می دهد و به هیپنوتیزم کننده اجازه می دهد مرحله آرامش و سستی را به القا کند ، چون مایل است به این مرحله ذهنی برسد .

هیپنوتیزم مستلزم ۱ ) انگیزه  ۲ ) آرامش  ۳ ) تلقین  است .

بیشتر بدانیم
خود هیپنوتیزم با شمع به روش استاد کابوک

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

در خود هیپنوتیزمی آرامش توسط خود شخص به وجود آمده ، با مرحله خواب مصنوعی دنبال می شود که تاثیر افکار خودمان بر بدنمان است . با به وجود آوردن مرحله خواب مصنوعی قوه تلقین پذیری را در خود  افزایش می دهیم و سپس قادر خواهیم بود اعمال بدن خود را زیر نفوذ در بیاوریم و آرامش را بدون استفاده از دارو تجربه کنیم ، یا ممکن است در مرحله خواب مصنوعی ، تلقینهای انتخاب شده معینی که به خود بدهیم ( تلقینهای پس هیپنوتیزمی ) .

پدیده هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی بسیاری از معجزات عمومیت یافته  درباره ایمان به درمان را توضیح می دهد . خود هیپنوتیزمی در واقع شکلی از درمان روانی است که از طریق  پذیرش داوطلبانه و به کاربردن تلقینهای خود شخص انجام می شود .

هیپنوتیزم چرا و چگونه عمل می کند

چون انسانها تلقین پذیرند ، هیپنوتیزم امکان پذیر است .

کلید هیپنوتیزم تلقین پذیری است واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

در همه ما این استعداد وجود دارد که به صورتهای مختلفی ، تحت تاثیر دیگران قرار  گیریم . در نتیجه ، القای خواب مصنوعی به همه افراد امکان پذیر است . در مواردی فرد باید آمادگی هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی را داشته باشد .  همه تحت تاثیر فکر خود قرار می گیرند . این تلقین  پذیری که جزئی از وجود ماست ، خود هیپنوتیزمی را امکان پذیر می سازد  .

به دلیل آمادگی همه به تلقین پذیری ، امیل اکو روانشناس فرانسوی ، در کتاب  روز به زور ، من احساس بهتر و بهتری دارم  ، با نزدیک شدن به مشکلات مردم ، محبوبیت  و شهرت وسیعی بدست آورد .

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

همه ما این اصطلاح را شنیده ایم : شما می توانید با قانع کردن خودتان ، هر چیزی را بپذیرد یا نپذیرید ، بستگی دارد به اینکه که چه می خواهید انجام دهید . به همین ترتیب ، می توانید با فکرتان هر چیزی را بپذیرید یا نپذیرید ، بستگی به این دارد که به خود چه چیزی را تلقین کنید . تلقین به خود کلید جادویی برای اصلاح خویش است .

درباره هیپنوتیزم هیچ چیز مرموزی وجود ندارد . کاربرد آن تنها بر اساس رابطه روانی آگاهانه میان ضمیر آگاه و نیمه خودآگاه است . با آنکه ضمیر نیمه خودآگاه هیچ قدرتی بر عقل ندارد ، هر واقعیت یا تلقینی را که از طریق ضمیر خودآگاه به او داده شود ، می پذیرد و به آن عمل می کند .

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

هیپنوتیزم کننده از شخص می خواهد که تلقینها را بدون بحران قبول کند ، تا تعقل یا چگونگی تحلیل فکر ، موقتاً مسکوت مانده و تلقین بدون تغییر  به ضمیر نیمه خودآگاه برود .

بیشتر بدانیم
آموزش هیپنوتیزم با صدای استاد کابوک

این روش هیپنوتیزم شیوه ای است که از آن برای انتقال تلقین به ضمیر خودآگاه استفاده می شود . این با تمرکز  خود آگاهانه فکر و دقت بر یک شیئی یا فکر واحد تقویت می شود .

عمق هیپنوتیزم به افزایش سطح تلقین پذیری بستگی دارد . هیپنوتیزم کننده از شخصی می خواهد توجه خود را به یک گوی  چرخان ، نور چراغ ، یا شیئی که دید او را خسته کند ، متمرکز نماید . سپس به او تلقین می کند که آرام باشد ، و به او می گوید پلکهایش سنگین می شوند و چشمهایش بسته خواهند شدفرد هر تلقینی را بدون اعتراض و آگاهانه قبول می کند و هیپنوتیزم کننده می تواند مستقیماً رابطه ای با ضمیر نیمه خودآگاه او برقرار سازد .

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

نظریه هایی درباره هیپنوتیزم:

نظریه های بحث انگیز مختلفی درباره ماهیت هیپنوتیزم وجود دارد . پروفسور بر نهایم یکی از اولین پیشقدمان در زمینه هیپنوتیزم با بیش از ۱۰۰۰۰ تجربه ، کل این پدیده را به تلقین پذیری نسبت می دهد . شارکو هیپنوتیزم را صرفاً تظاهری از هیستری می دانست . پاولف عقیده داشت که هیپنوتیزم و خواب یکسان هستند . دکتر ون پلت هواخواه این نظریه بود که هیپنوتیزم چیزی جز تمرکز  فکری فوق العاده نیست .

از سوی دبگر ، زیگموند فروید نتیجه گرفت که مکانیزم هیپنوتیزم را می توان بر پایه این رابطه احساسی تبیین کرد که فرد  هیپنوتیزم  شده هیپنوتیزم کننده را به عنوان یک جانشین اصلی تلقی می کند .

او عقیده داشت که همه اشخاص قابل هیپنوتیزم شدن نیستند و در هیپنوتیزم ، شخص وابستگی بیش از حدی به هیپنوتیزم کننده احساسا می کند و به این دلیل هیپنوتیزم را رد کرده و روانکاوی را بجای آن برمی گزیند . ولی امروز می دانیم که این موضوع حقیقت ندارد . هیپنوتیزم کننده به احتیاج بیمار و احساس او به خود اتکایی عاطفی اهمیت  می دهد . او همان روش انتقال  متقابل را به کار می برد که روانکاو برای جبران وابستگی بیمار انجام می دهد .

 

 

دیدگاه‌ها (0)

  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.