نویسنده:
بازدید: 533 بازدید
7حالت مختلف هیپنوتیزم

7 حالت‌ مختلف هیپنوتیزم

خواب مصنوعی معمولاً سه حالت دیده می‌ شود:

۱- لتارژی (یا موت کاذب)

۲- کاتالپسی (یا سفتی  و خشکی تمام بدن)

۳- سمنامبول (یا در خواب گردی)

۱-  حالت خواب لتارژی (یا موت کاذب):

همان‌ طور که از اسمش پیدا است خواب لتارژی شبیه مرگ است، ضربان قلب و نبض خیلی آرام است. تنفس خفیف است، چهره سفید و رنگ پریده است، عضلات دست و پا کاملاً شل و وا نهاده می‌ باشد.

ایجاد این حالت برای رفع خستگی  عصبی مفید است. گاهی سوژه خود به خود به این حالت در می‌ آید، ولی هیپنوتیزور هم با چند تلقین می‌ تواند سوژه را به حالت خواب لتارژی در آورد.

«عضلات دست و پای شما شل و وا نهاده است، قلب شما خیلی آرام و ضعیف می‌ زند، در حال استراحت کامل هستی خیلی آرام و ملایم تنفس می‌ کنی خیلی عمیق و سنگین خوابیده ای.»با این تلقینات سوژه به حالت لتارژی در خواهد آمد، و برای خارج کردن از این حالت دوباره  تلقین می‌ نماییم که حال و وضعیت ش  عادی و طبیعی است، قلبش منظم می‌ زند، تنفس عادی است.

۲-  حالت کاتالپسی (یا انجماد بدن):

در این حالت، تمام عضلات دست‌ ها و پاهای سوژه سفت و محکم می‌ شود، سر تا پای بدنش مانند چوبی خشک می‌ گردد و اگر در این حالت سوژه را روی دو صندلی قرار دهند نه تنها خم نخواهد شد،بلکه قادر است وزن دو تا چهار نفر را تحمل کند، ولی من تاکنون وزن بیش از یک نفر را آزمایش نکرده ام.

بیشتر بدانیم
تعریف هیپنوتیزم

گاهی سوژه خود به خود به این حالت در می‌ آید ولی «خواب گر» هم می‌ تواند «خواب رو» را به این حالت در آورد، بدین ترتیب کمی پلک‌ های سوژه را باز می‌ کند، و به وی تلقین می‌ کندکه تمام بدنت مانند چوب سفت و  محکم است. سوژه را به دو طریق می‌ توان نگاه داشت یکی کشیده و مستقیم روی زمین یا تخت خوابیده باشد و دیگر این که سوژه را ایستاده نگاه می‌ داریم می‌ گوییم که دستهایش را مشت کرده و به پهلو بچسباند، سر را کمی بالا نگاه دارد و سپس تلقین می‌ کنیم که عضلات دست‌ ها و پاهایش مثل چوب سفت و محکم می‌

شود و آزمایش می‌ کنیم،یعنی به عضلاتش دست می‌ زنیم و دستش را از پهلویش جدا می‌ کنیم.اگر سفت و محکم بود به کمک دو نفر سوژه را روی دو صندلی قرار می‌ دهیم به طوری که نخاع مغزش روی دسته صندلی قرار نگیرد،‌یا لااقل بالش کوچک یا چند دستمال روی دسته صندلی قرار می‌ دهیم.

ولی اگر عضلات سوژه سفت نبود با دست بازوها و پشت و  گردن و پاهای سوژه را لمس می‌ کنیم و چندین مرتبه تلقین می‌ کنیم که عضلاتش سفت و محکم شود، و سپس وی را روی دو صندلی قرار می‌ دهیم.

پس از خاتمه نمایش  تلقین می‌ نماییم که حالش کاملاً طبیعی است، عضلاتش شل و عادی شده‌ اند، قلبش منظم می‌زند، تمام وضعیتش کاملاً عادی طبیعی و سالم هستند.

۳-  خواب سمنامبول ( در خوابگردی):

برخی اشخاص خود به خود سمنامبول هستند یعنی شب‌ ها از رختخواب خود بلند می‌ شوند حرکت می‌ کنند، راه می‌ روند و حتی کارهایی انجام می‌ دهندو سپس به رختخواب خود برگشته و دوباره دراز می‌ کشند. در هیپنوتیزم هم حالت در خواب گردی را به طور مصنوعی و با تلقین می‌ توان ایجاد کرد و اکثر نمایش هیپنوتیزم در این حالت اجرا می‌ شود.بدین ترتیب که دستوراتی به «خواب رو» می‌ گویند و در حال هیپنوتیزم انجام می‌ دهند، راه رفتن، رقصیدن، آواز خواندن، غذا خوردن، ورزش کردن و بسیاری از کارهای دیگر که تعدادی در زیر بیان می‌ شود.

بیشتر بدانیم
آشنایی با تکنیکTM

۱-  نوشیدن آب در حال هیپنوتیزم:

می توان به سوژه تلقین نمود که هم اکنون خیلی تشنه است و الان یک لیوان آب در دست داد و مشغول خوردن می‌ باشد، سوژه در حالی که

دستش چیزی نیست تصور می‌ کند که لیوان آب در دست دارد،آب را می‌ نوشد و تشنگی رفع می‌ شود.

۲-  خوردن  غذا در حال هیپنوتیزم:

می‌ توان به سو ژه تلقین نمود که الان گرسنه و در حال خوردن چلوکباب است.  سوژه به تصور این‌ که سر سفره غذا نشسته و قاشق و چنگال به دست دارد شروع به خوردن غذا خواهد کرد.

۳- خوردن چای و بو کردن گل در حال هیپنوتیزم:

به سوژه تلقین کرد که مشمول خوردن چای و یا بو کردن گل است، می‌ توان سوال کرد که گلی را که بو می‌ کنی چه گلی است و چه بویی می‌دهد.

7 حالت‌ مختلف هیپنوتیزم
7 حالت‌ مختلف هیپنوتیزم

۴-  ایجاد احساس سردی و گرمی در سوژه:

به خواب رفته می‌ توان تلقین کرد که اکنون هوا سرد است و برف می‌ بارد، شما هم لباس کم در تن دارید و خیلی سردت است از سرما  می‌ لرزید.

رفتار سوژه‌ ها در این حالت متفاوت است بعضی‌ ها دستهایشان را زیر بغل می‌ برند، برخی‌ ها نزدیک دهان برده و انگشتانشان را «ها» می‌ کنند و بعضی‌ ها دستهایشان را وسط پاهایشان قرار می‌ دهند و برخی در چنین حالاتی خیلی طبیعی و  عجیب میلرزند و این نشانه آن است که سوژه خیلی تلقین پذیر است و سرما را واقعاً حس می‌ کند.

همین طور می‌ توان به سوژه تلقین کرد که اتاق خیلی گرم است و شما از گرما خیس عرق شده‌ ای.حالات «خوابروها» در مقابل این تلقین نیز متفاوت است، بعضی‌ ها کت و کفشهایشان را می‌ کنند و برخی عرق های صورتشان را با دست یا با دستمال خشک می‌ کنند و برخی‌ ها واقعاً عروق در چهره و بدنشان ظاهر می‌ شود.

بیشتر بدانیم
اعتماد به نفس

7 حالت‌ مختلف هیپنوتیزم

۵-  خنداندن و گریاندن «خواب رو» در حال هیپنوتیزم:

  وقتی به «خواب رو» تلقین کنیم که در حال خندیدن است میگوییم همه الان در این مجلس میخندند،‌شما هم میخندید، خنده سوژه‌ ها متفاوت‌ است، بعضی‌ ها لبخند می‌ زنند و بعضی‌ ها قاه قاه با صدای بلند میخنددن، و این حالت‌ ها همان حالاتی است که همیشه در بیداری دارند، یعنی هر طور که در زندگی عادی خود میخندند در حال هیپنوتیزم هم همان طور خواهند خندید .

در این هنگام معمولاً بعضی و شاید اکثر تماشاچی‌ ها تصور می‌ کنند که سوژه بیدار است ولی چند دقیقه بعد که می‌ بینند اشک های سوژه در حال گریه از چشمهایشان جاری می‌ شود، سکوت همه را فرا می‌ گیرد و در حال تعجب به میزان اعتقاد و باورشان افزوده می‌ شود استادی در یکی از خاطرات ش میگفت: من در یکی از جلسات به پنج نفر که هیپنوتیزم کرده بودم تلقین کردم که همه شما در حال گریه کردن هستید.

دو نفر چنان با صدای بلند و تأثیر زیاد و اشک فراوان گریه می‌ کردند که همه ما را متأثر کردند، وقتی از این‌ دو نفر پرسیدم چرا این‌ طور گریه می‌ کنید یکی گفت من مادرم مرده است، و دیگری گفت من خانواده‌ ام زیر آوار مانده‌ اند و این موضوع به تأثیر زیاد تماشاچیان افزود.

۶-  رقصیدن و خواندن در  حال هیپنوتیزم :

می‌ توان به سوژه تلقین نمود که در حال هیپنوتیزم برقصد و یا گریه کند. البته این تلقین را «خواب رو»  به دو شرط انجام خواهد داد شرط اول ،این‌ که رقصیدن  یا آواز خواندن بلد باشد،شرط دوم این‌ که خودش در این حال واقعاً مایل باشد، در غیر این صورت هر چه تلقین شود سوژه انجام نخواهد داد و دیده شده است که اگر سوژه از رقصیدن یا خواندن بدش بیاید خطوط چهره‌ اش در هم می‌ رود و اخم می کند و اگر هیپنوتیزم کننده بیشتر اصرار و تلقین نماید سوژه با حال ناراحت و عصبانی از خواب بیدار خواهد شد.

بیشتر بدانیم
فراروانشناسی و آزمایش تیپ شخصیت در مورد داشتن نیروهای فرا حسی

بایستی ابتدا از سوژه پرسیدآیا رقص میداند و آیا مایل است برقصد یا خیر؟  در این صورت می توان تلقین نمود که برقصد یا بخواند و می‌ توان گفت که شما الان فلان آهنگ را از فلان صفحه میشنوید و سوژه با شنیدن آهنگ دلخواه خود شروع به رقصیدن خواهد کرد.

7 حالت‌ مختلف هیپنوتیزم
انجام کارهای  مختلف در حال هیپنوتیزم
۷-  انجام کارهای  مختلف در حال هیپنوتیزم:

اگر در حال هیپنوتیزم به خواب رو بگوییم که حالا هر کاری دلت میخواهد انجام بده, بستگی به خواب رو دارد. هر کسی یه کار خاصی انجام میدهد.مثلا به خواب رو میگوییم: شما حالا هر کار که دل تان می‌ خواهد و می‌ توانید انجام دهید. یکی از آنها شروع میکند با صدای بلند خواندن و یکی شروع به چرخیدن زور خانه‌ ای  میکند.

یکی هم شروع می کند به بازی بیلیارد و یکی هم به دیوار تکیه می دهد دست چپش را به جیب شلوارش فرو می کند در حالی که پنجه پای راستش را سمت چپ پای چپش قرار می دهد شروع می کند با دست راست سیگار کشیدن، یکی هم دستهایش را به پشت می گذارد و سرش را پایین می اندازد و شروع می کند به سوت زدن.

همانطور که در مقاله بالا مطالعه کردید هیپنوتیزم میتواند حالات مختلفی را در فرد ایجاد کند