کتاب هیپنوتیزم و چار (نوشته استاد کابوک)

 

نام کتاب : هیپنوتیزم و چار ( چله آبروزه) نوشته شعبان طاوسی

 هیپنوتیزم و چار

شرح مختصر موضوع کتاب :

هیپنوتیزم و چار چیست ؟

 چار یا بازگشت جوانی چیست؟

چار مخفف " چله آب روزه "میباشد

کتاب حاضر ، پژوهشی است ، پیرامون چار و هیپنوتیزم ، منظور نویسنده از چار( چله آب روزه ) است که یکی از راههای خود درمانی شناخته شده است و در این کتاب موارد و شواهدی را آورده شده که نشان میدهد افراد  زیادی بوده اند که دچار انواع بیماریها، ناتوانیها ، اضطرابها، افسردگیها و ... بوده اند و با امساک از غذا و اکتفاء به آب در 40 روز ، سلامتی و نشاط  خیلی خوبی بدست آورده اند استاد کابوک با ارائه تجربیات واطلاعات قانع کننده چار را بهترین راه درمان مرض هایی از قبیل لکنت زبان ، اختلالات گوارشی ، اختلالات فکری و روانی ، ضعف حافظه و...) دانسته و برای کنترل روحی بیماران  در دوران چار هیپنوتیزم را وسیله مفیدی دانسته است .

استاد کابوک هیپنوتیزم را به معنی خواب مصنوعی ، نمیداند بلکه معنی جدیدی به آن داده و آن تمرکز فوق العاده ذهن است که آنرا با حالت توجه کامل مومن در نماز و نیایش ربط داده و میگوید تنها اراده های قوی میتوانند صفحه روان خود را از اندیشه های بیهوده و نگران کننده پاک کرده و به آن حالات ارزشمند برسند.

 استاد کابوک در طول مدت 40 سال که به امر تدریس یوگا و هیپنوتیزم مشغول بود

چکیده ای از آنچه حاصل عمر و تجربیاتش بوده است  را در این کتاب به رشته تحریر در آورده

استاد کابوک با مطالعه کتابی از یکی از داشنمندان روسی به نام آلکسی سوفورین  که در مورد فواید آب روزه نوشته شده بود

 تصمیم گرفت که به صورت شخصی شروع به آزمایش کند  و اگر خطری در بر نداشت و یا اینکه فوایدی در روزه آب وجود داشت با  توجه به ده ها  سال تجربه ای که در زمینه درمان روحی داشت این مورد را به صورت علمی و عملی توصیه کند ، این شد که استاد کابوک شخصا دو مرتبه  چله آب روزه گرفت 

 که جزئیات روز به روز آن در این کتاب نوشته شده و برای کسانی که  برای دستیابی به قدرت های روحی و غلبه بر نیروهای روانی تلاش میکنند بسیار مفیدو حائز اهمیت است  

این کتاب اسرار آمیز به شما می آموزد که برای دست یابی به قدرتهای روحی و غلبه بر جسم و کنترل روح و بازگشت جوانی چطور و چگونه اقدام کنید. 

فنونی که تا کنون در هیچ کتابی به این شیوایی و به صورت مفصل توضیح داده نشده با مطالعه این کتاب استاد کابوک مانند اسطوره ای برای شما قابل احترام و سمبل  اراده خواهد شد 

روحش شاد و یادش همیشه در دلهای ماست 

  و حاصل عمر پر بارش هم اکنون در اختیار ماست 

مطالعه این کتاب را به علاقه مندان نیروهای فرا روان  و قدرتهای روحی  توصیه میشود.

نکات مثبت :این کتاب اطلاعات و تحلیلهای بسیار خوبی پیرامون بهداشت روان و جسم از طریق امساک از غذا و تمرکز ذهن ، دارد و نسبت به دیگر کتابهای استاد کابوک  به شیوه ای کتفاوت نگارش شده است. و عملا خواننده کتاب چهل روز با استاد کابوک زندگی میکند و اگر اقدام به چله آب روزه کند این کتاب مشاور و مونس هر روزه او خواهد بود .

 

سرشناسه   :   ک‍اب‍وک‌، - 1312
عنوان و نام پدیدآور   :   ه‍ی‍پ‍ن‍وت‍ی‍زم‌ و "چ‍ار"/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‌ طاوس‍ی‌ (ک‍اب‍وک‌)
مشخصات نشر   :   [ت‍ه‍ران‌]: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌، 1366.
مشخصات ظاهری   :   606 ص‌.م‍ص‍ور
وضعیت فهرست نویسی   :   ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
یادداشت   :   چ‍اپ‌ دوم‌: 1366
موضوع   :   خ‍واب‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
‏رده بندی کنگره   :   ‏‫‬‮‭BF1148/ف2‏‫‬‮‭ک23 1366
‏رده بندی دیویی   :   ‏‫‬‮‭154/7
شماره کتابشناسی ملی   :   ‭م‌69-962

به عنوان پشتیبانی از این محصول سوالاتی که خریداران در زمینه این کتاب داشته باشند از طریق فرم پشتیبانی ارسال کنند تا توسط اساتید موسسه کابوک پاسخ داده شود.
پشتیبانی
پشتیبانیآزاد

 هیپنوتیزم و چار

هیپنوتیزم و چار

کتاب الکترونیک هیپنوتیزم و چار یا چله آب روزه چار مخفف چله آب روزه میباشد کتاب حاضر ، پژوهشی است ، پیرامون چار و هیپنوتیزم ، منظور نویسنده از چار( چله آب روزه ) است که یکی از راههای خود درمانی شناخته شده است و در این کتاب موارد و شواهدی را آورده شده که نشان میدهد افراد زیادی بوده اند که دچار انواع بیماری ها ، ناتوانیها ، اضطرابها، افسردگیها و ... بوده اند و با امساک از غذا و اکتفاء به آب در 40 روز ، سلامتی و نشاط خیلی خوبی بدست آورده اند استاد کابوک با ارائه تجربیات واطلاعات قانع کننده چار را بهترین راه درمان بیماری ها دانسته است .

قیمت: 6000 تومان
میزان تخفیف: 1000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: 5000 تومان

عضویت در خبرنامه

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید،از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.